Kopen of huren? Zo gebruikt u de price-to-rent ratio

RV

Roel Vermeire

Content & PR manager Keytrade Bank

De verkoopprijzen van woningen zijn de jongste jaren sterk gestegen, maar ook de huurprijzen bleven niet achter.

empty-headerempty-headerempty-headerempty-headerempty-header
2018
2018
2020
2020
Verkoopprijs (mediaan)
Huurprijs per maand (gemiddelde)
Verkoopprijs (mediaan)
Huurprijs per maand (gemiddelde)
Gesloten en halfopen bebouwing
226 000 euro
811,5 euro
249 000 euro (+10,2 %)
871,5 euro (+7,4 %)
Open bebouwing
318 800 euro
1302 euro
349 000 euro (+9,5 %)
1394,5 euro (+7,1 %)
Appartementen
185 000 euro
697 euro
210 000 euro (+13,5 %)
736 euro (+5,6 %)

Verkoop- en verhuurprijzen Brussels Hoofdstedelijk Gewest: evolutie 2018-2020

empty-headerempty-headerempty-headerempty-headerempty-header
/
2018
2018
2020
2020
Verkoopprijs (mediaan)
Huurprijs per maand (gemiddelde)
Verkoopprijs (mediaan)
Huurprijs per maand (gemiddelde)
Gesloten en halfopen bebouwing
375 000 euro
1518 euro
435 000 euro (+16 %)
1718 euro (+13,2 %)
Open bebouwing
847 500 euro
geen data beschikbaar
960 000 euro (+13,3 %)
geen data beschikbaar
Appartementen
199 000 euro
1046 euro
228 000 euro (+14,6 %)
1114 euro (+6,5 %)
Bron verkoopprijzen: Statbel, gebaseerd op alle verkoopakten die werden geregistreerd bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. Bron huurprijzen Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: CIB Huurbarometer, gebaseerd op meer dan 30.000 woninghuurcontracten afgesloten in 2018 en 2020.

In Vlaanderen stegen de verkoopprijzen de voorbije twee jaar stevig door, en in Brussel ging het zelfs nog harder. In beide gewesten warmde ook de huurmarkt op, maar zette de stijging zich daar minder hard door dan op de koopmarkt.

Wat is de price-to-rent ratio?

Als u van plan bent om een huis te kopen, kan het moeilijk zijn om te weten wanneer nu net het ‘juiste’ moment is om te kopen. Er zijn veel factoren die meespelen in die beslissing. Louter een vergelijking maken tussen de maandelijkse huurlasten en de aflossing van een koopwoning met een hypotheek volstaat niet. Een bijkomend hulpmiddel kan de price-to-rent ratio van vastgoed in uw regio zijn.

Deze verhouding wordt berekend door de mediane huizenprijs door de mediane jaarlijkse huurprijs te delen. Het resultaat is een getal dat aangeeft of het financieel zinvoller is om te huren of te kopen. Een uitkomst van 15 of lager betekent dat het beter is om te kopen. Een uitkomst van 21 of meer betekent dat het beter is om te huren.

Enkele voorbeelden:

295.000 euro (mediaan koopprijs) / 11.000 euro (mediaan huurprijs per jaar) = 26,8 -> beter om te huren

375.000 euro (mediaan koopprijs) / 36.000 euro (mediaan huurprijs per jaar) = 10,4 -> beter om te kopen

450.000 euro (mediaan koopprijs) / 25.000 euro (mediaan huurprijs per jaar) = 18 -> price-to-rent ratio is in balans

Waar vindt u de data om de price-to-rent ratio te berekenen?

Om de concrete cijfers voor uw regio te vinden, zal u wat speurwerk moeten doen. Voor de mediane verkoopprijzen kunt u gedetailleerde informatie vinden bij Statbel. De tabellen kunt u downloaden in Excel en u kunt de info vinden op regio en gemeente.

De mediane huurprijzen is andere koek. Er zijn gedetailleerde cijfers per gemeente beschikbaar, maar deze hebben betrekking op 2018. U kunt deze cijfers gebruiken, maar u rekent er best wat bij omdat de huurprijzen ondertussen gestegen zijn - de tabellen hierboven kunnen een indicatie geven.

Sommige lokale overheden publiceren ook regelmatig een rapport over de huurprijzen in hun gemeente. Met wat geluk kunt u op de website van uw gemeente hierover info vinden. Een andere optie is natuurlijk om rechtstreeks contact op te nemen met uw gemeentebestuur om te vragen of er cijfers beschikbaar zijn.

U kunt natuurlijk ook de jaarlijkse huurprijs die u vandaag betaalt in uw berekening meenemen, en de vraagprijs van de woning die u op het oog heeft.

Hoe gebruikt u deze formule om een beslissing te nemen?

U vertrouwt best niet alleen op de price-to-rent ratio om te beslissen of de tijd is aangebroken om een huis te kopen. De price-to-rent ratio meet alleen of de markt in zijn geheel gunstiger is voor kopers, of voor huurders. Het is een extra hulpmiddel, geen wonderformule.

U moet ook klaar zijn om te kopen, en dat is onafhankelijk van wat de cijfers vertellen. De price-to-rent ratio in uw gemeente kan zeggen dat het een fantastische tijd is om te kopen. Maar als u grote veranderingen in uw inkomen verwacht, of als u geregeld nieuwe horizonten opzoekt, dan is het wellicht een betere zet om te huren.

Plannen om te kopen of te renoveren? Doe een simulatie: 100% online en krijg meteen onze beste rentevoet.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren