Inflatie? Stop wat grondstoffen in uw portefeuille!

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Recente economische indicatoren wijzen op een sterke groei van de wereldeconomie. Eén van onze meest gevolgde indicatoren is de evolutie van het wereldwijde producentenvertrouwen. Dit producentenvertrouwen bevindt zich op één van de hoogste niveaus van de afgelopen 10 jaar. Dit is goed nieuws voor de wereldwijde economische groei: wanneer bedrijfsleiders zeer optimistisch zijn, gaan ze investeren in nieuwe machines en scheppen ze nieuwe banen.

De blakende gezondheid van de wereldeconomie heeft echter ook een keerzijde: een stijging van de inflatie doordat de grondstoffenprijzen de hoogte inschieten. Immers, wanneer de wereldeconomie op een hoog toerental draait, neemt ook de vraag naar grondstoffen zoals olie, koper, staal,… fors toe. Doordat bedrijven hogere aankoopkosten hebben en hun winstmarges willen vrijwaren, gaan ze de hogere grondstoffenprijzen doorrekenen aan hun klanten.

We zien deze evolutie zeer duidelijk in grafiek 1: de oranje curve geeft de evolutie van de aankoopkosten weer terwijl de blauwe curve dat doet met de evolutie van de verkoopprijzen.

Grafiek 1: evolutie van de aan- en verkoopprijzen van de bedrijven

Trend in company purchase costs and sales prices
Bron: IHS Markit, JPMorgan

De hogere inflatiecijfers laten de financiële markten ook niet onberoerd. Er verschijnen talloze artikels over de impact van inflatie op uw beleggingsportefeuille. Een eerste les die we beleggers willen meegeven, is dat aandelen veruit de beste indekking tegen inflatie zijn. Normale inflatieniveaus van 3%-5% betekenen geen gevaar voor aandelen. Hogere inflatiecijfers zijn dat wel omdat dan de centrale banken de kortetermijnrente fors gaan optrekken om de inflatie onder controle te krijgen. Dit strakker monetair beleid doet de recessievrees toenemen en daar houden beleggers niet van omwille van de lagere bedrijfswinsten.

Andere interessante alternatieven om een gediversifieerde beleggingsportefeuille in te dekken tegen inflatie zijn:

  • Inflatiegelinkte obligaties: bij deze obligaties is de terugbetaling van het belegde kapitaal gekoppeld aan een consumptieprijsindex. Als de inflatie stijgt, stijgt ook het bedrag dat u op eindvervaldag terugkrijgt. In sommige gevallen wordt de coupon ook berekend op basis van de geïndexeerde hoofdsom.
  • Goud : waarschijnlijk de best gekende activaklasse om bescherming te hebben tegen inflatie. Let wel : dit jaar zien we een stijging van de inflatie in de belangrijkste economische regio’s. Maar tot op heden is de evolutie van de goudprijs vrij teleurstellend. T.o.v. de start van het jaar schommelt de prijsevolutie rond het nulpunt.
  • Grondstoffen: beleg een stuk van je portefeuille in de bron van de inflatiestijging. En dit zijn op dit ogenblik zeker de grondstoffenmarkten. Grondstoffen hebben er een beroerd decennium opzitten (zie grafiek 2) maar zijn het afgelopen jaar mooi opgeveerd. Een positief signaal was de doorbraak door de koerstoppen van 2015 en 2016. Dit illustreert dat we het patroon van steeds lagere toppen doorbroken hebben. Er bestaan vandaag trackers op grondstoffenindices waarmee u kan deelnemen aan de stijgende trend. We zouden 10%–15% beleggen in grondstoffen.

Grafiek 2: CRB-grondstoffenindex

CRB Commodity Index
Bron: All Star Charts
  • Grondstofproducenten: de internationale mijnbouwbedrijven en olieproducenten profiteren natuurlijk van de hogere grondstofprijzen. Dit is een bonus voor hun winstontwikkeling. Beleggers kunnen een actief beheerd fonds kiezen dat investeert in grote grondstofbedrijven of kiezen voor een tracker die de grootste bedrijven uit de sector schaduwt.

Besluit

Een sterke wereldeconomie vuurt de inflatie aan. Dit hoeft geen drama voor beleggers te zijn. Wie in een gediversifieerde beleggingsportefeuille bescherming zoekt tegen hogere inflatiecijfers kan de blik richten naar trackers op de grondstofindices of fondsen die beleggen in de belangrijkste bedrijven in de grondstoffensector.

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren