Welke beleggingskansen liggen op de weg naar slimme mobiliteit?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Er zijn nog massaal investeringen nodig zijn om tot een klimaatvriendelijke, stressvrije, flexibele en (kosten)efficiënte mobiliteit te komen. En dat biedt kansen voor beleggers. Deelstep, lage-emissiezone of snellader? Die termen vond u tot enkele jaren geleden niet in ons woordenboek. Technologische ontwikkelingen en veranderende behoeften hebben de manier waarop we ons verplaatsen volledig getransformeerd. In 1823 sprongen uw betovergrootouders veelal op een paard of boot, of lepelden ze gewoon hun schoenen aan om zich te verplaatsen. Net zoals hun voorvaderen dat al duizenden jaren deden. Anno 2023 is het arsenaal aan transportmiddelen fors uitgebreid. Van vliegtuig tot metro, en van auto tot fiets: hoewel mensen al enkele honderdduizenden jaren de planeet bevolken, kwamen al die transportmiddelen er pas de jongste 100 à 200 jaar bij. Tegelijk verkorte ook de verplaatsingstijd doorheen de eeuwen. In de tijd van de Romeinen deed u er 22 dagen over om met een paard van Londen in Rome te geraken (25 dagen in de winter) . Vandaag klokt u die trip af in 2.30 uur met het vliegtuig. Of in minder dan 24 uur met de trein. Ongeacht het seizoen. Meer toegankelijke mobiliteitsoplossingen en kortere reistijden brachten daardoor niet alleen meer handel en welvaart. Ze lagen zelfs aan de basis van een volledig nieuwe economische sector: toerisme.

Zijn we er bijna?

Beleggen doet u om rendement te behalen op langere termijn. Maar als we de afgelopen eeuwen al zo veel grote sprongen maakten op vlak van mobiliteit, kan het dan nog wel een interessant beleggingsthema zijn? Hebben we ondertussen niet alle grote revoluties al gezien? En biedt mobiliteit nog wel beleggingskansen, nu het in grote delen van de wereld een vanzelfsprekendheid is? Het korte antwoord: mobiliteit biedt zeker beleggingskansen, want heel wat vraagstukken wachten nog op een oplossing. Het klimaat is er een van. Alleen al in Europa is transport verantwoordelijk voor ruim een kwart van de broeikasgassen en een derde van het energieverbruik (op wereldschaal: 15% van de broeikasgassen , en 30% van het energieverbruik ). Het is ook de enige sector die er niet in slaagt de uitstoot te verminderen. Terwijl andere sectoren hun voetafdruk verkleinen, neemt die van transport toe. Bovendien brengt de uitstoot van uitlaatgassen ook gezondheidsproblemen met zich mee. Op ons continent zijn er volgens het Europees Milieuagentschap jaarlijks een paar 100.000 vroegtijdige overlijdens toe te schrijven aan slechte luchtkwaliteit . Nieuwere voertuigen leggen weliswaar minder druk op het klimaat, maar we blijven ondertussen wel steeds meer kilometers afmalen. Dat houdt verband met de zogenaamde Brever-wet. Volgens dit verkeerskundig principe besteden we een vrijwel constante hoeveelheid van onze tijd aan verplaatsingen. Zelfs als vervoersmiddelen sneller en toegankelijker worden, dan daalt de gemiddelde reistijd niet maar leggen we gewoon langere afstanden af. Daarnaast komen er de volgende decennia steeds meer mensen bij (die meer mobiel willen zijn) en zullen er meer bewegingen nodig zijn om goederen aan en af te voeren. En dan zijn er natuurlijk ook nog die files waarin we ons nog te vaak hopeloos vastrijden en onze stresshormonen oppompen ...

Welke wegen leiden naar de oplossing?

De uitdagingen zijn duidelijk. Nu moeten ze ook nog effectief aangepakt worden. Daarvoor dienen we mobiliteit enigszins heruit te vinden. Zeg maar verslimmen in plaats van meer asfalt te gieten. Zodat mobiliteit zowel klimaatvriendelijk, stressvrij, flexibel, snel als (kosten)efficiënt wordt. Er zijn verschillende wegen om hieraan te werken, die ook met beleggingsopportuniteiten komen:

 • Elektrificatie

Een belangrijk onderdeel van de transitie naar slimme mobiliteit is elektrificatie. Dat is niet alleen ecologisch zinvol, maar ook steeds meer economisch. De total cost of ownership voor een kleine of middelgrote elektrische wagen is in Europa vandaag al lager dan voor een gelijkaardige auto met verbrandingsmotor . De grote omwenteling naar elektrificatie moet echter nog komen. Hoewel op globale schaal al 10% van de nieuw verkochte wagens elektrisch is, is er nog een lange weg te gaan. Momenteel is met moeite 1% van alle voertuigen op onze planeet elektrisch . Of het nu om klimaat of geopolitieke uitdagingen gaat: in een wereld waar we gas en olie moeten afzweren, is elektrificatie een van de te bewandelen paden.

 • Van hebben naar delen

1,5 miljard auto’s met een verbrandingsmotor: zo veel zijn er vandaag ongeveer op de wereld. Die allemaal vervangen door 1,5 miljard elektrische auto’s, is nog steeds geen duurzame oplossing. 96% van de tijd staan auto’s - elektrisch of niet - immers gewoon geparkeerd, wijst een Britse studie uit . Eerst slim combineren tussen wandelen, fietsen, openbaar vervoer en deeloplossingen. En pas dan een eigen wagen gebruiken als het niet anders kan. Dat is op lange termijn het te volgen pad. Infrastructuur is daarbij een van de sleuteloplossingen. Dat betekent niet alleen meer laadpalen neerplanten. Maar ook ons asfalt beter herverdelen door bijvoorbeeld meer, bredere en conflictvrije routes aan te leggen voor fietsers en voetgangers. En door stadskernen en woonwijken te transformeren op maat van de fiets en deelmobiliteit.

 • Van zelf rijden naar laten rijden

Volledig zelfrijdende voertuigen - waarbij een stuur overbodig is - hoeven we morgen nog niet in het straatbeeld te verwachten. Toch wordt er wel hard gesleuteld aan de ontwikkeling ervan. Het potentieel is dan ook heel groot. Een studie van Tractebel wijst uit dat 21.000 autonome taxi’s in Brussel zouden volstaan om 330.000 auto’s en 621 bussen uit het verkeer te halen . Minder is ook beter voor klimaat, en met minder voertuigen komt er ook meer publieke ruimte vrij.

Hoe beleggen in slimme mobiliteit?

Beleggen in slimme mobiliteit betekent meer dan alleen maar aandelen van Tesla, BYD of XPeng opvissen. Enkele bijkomende manieren om het thema te bespelen:

 • Oplaadinfrastuctuur, batterij-opslag en efficiënte en flexibele stroomnetwerken
 • Toeleveranciers voor halfgeleiders, sensoren, componenten voor elektrische aandrijving, …
 • Grondstoffen zoals lithium en koper (in een elektrisch voertuig zit meer dan dubbel zoveel koper als in een auto met verbrandingsmotor ), maar ook bijvoorbeeld nikkel en kobalt die in batterijen worden gebruikt.
 • Technologie voor slimme verkeerscirculatie en verkeersmanagement
 • Mobiliteitsoplossingen zoals platformen voor deelmobiliteit en ride-sharing
 • Technologie voor autonoom rijden

Er zijn verschillende manieren om te beleggen in slimme mobiliteit, zoals met individuele aandelen, trackers (ETF's) of actief beheerde beleggingsfondsen. Welke methode het best bij u past, hangt af van uw risicobereidheid, kennis van het thema en de tijd die u in uw beleggingen wilt steken.

 • Individuele aandelen vereisen het meeste huiswerk. U selecteert bedrijven die actief zijn in het thema slimme mobiliteit, (ver)koopt en volgt deze aandelen zelf op. Deze strategie kan potentieel een hoog rendement opleveren, maar het brengt ook een hoger risico op verlies met zich mee, vooral als u slechts in een paar aandelen belegt. Om deze reden is het essentieel om voldoende onderzoek te doen en te spreiden over verschillende aandelen.
 • Trackers of ETF's volgen een index van aandelen die verband houden met de slimme mobiliteit. Door te investeren in een tracker, kunt u in één keer beleggen in tientallen bedrijven die actief zijn in dit thema, zonder de noodzaak om individuele aandelen te selecteren. Een voordeel van deze aanpak is dat het minder tijd kost om te beheren. Het nadeel is echter dat een tracker geen onderscheid maakt tussen 'goede' en 'slechte' bedrijven, maar alle bedrijven in de index volgt.
 • Beleggingsfondsen investeren ook in een mandje van aandelen die in de mobiliteitssector werkzaam zijn, maar op een actievere manier. Er is dus een beheerder die een selectie maakt en het kaf van de koren probeert te scheiden. Het nadeel is dat u voor dit actief beheer een stukje meer kosten betaalt dan voor een tracker.
Op zoek naar trackers of fondsen rond het thema energietransitie?
 • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be
 • Klik bovenaan op Geavanceerd, naast zoek op instrument naam, symbool of ISIN
 • Vink Tracker en/of Fonds aan
 • Zoek op de term mobility, transportation, of automotive

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren