Wat is technische analyse en hoe werkt het?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Bij technische analyse beoordeelt u een aandeel aan de hand van datapunten (vooral verhandelde volumes en prijzen) om patronen in kaart te brengen.

Terwijl fundamentele analyse probeert de intrinsieke waarde van een aandeel te bepalen, is technische analyse bedoeld om inzicht te bieden in het toekomstige koersverloop van een aandeel.

Met technische analyse probeert u dus prestaties te voorspellen door patronen te bestuderen op basis van prestaties uit het (recente) verleden. Ontwikkelingen in de patronen kunnen er ook op wijzen dat er een correctie of koopopportuniteit aankomt.

Net zoals weersvoorspellingen kunt u met technische analyse niet 100% correct voorspellingen maken over de toekomst. In plaats daarvan kan technische analyse wel helpen te anticiperen op hoe het koersverloop wellicht zal gebeuren.

Technische analyse kunt u niet alleen toepassen op aandelen, maar op alle verhandelbare producten (indexen, futures, valutaparen …) waarbij de prijs wordt beïnvloed door vraag en aanbod.

Analyses kunt u baseren op intraday (1-minuut, 5-minuten, 10-minuten, 15-minuten, 30-minuten of uur), dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse gegevens. Daarom gebruiken beleggers technische analyse voornamelijk voor kortetermijnhandel, dus om aandelen te kopen en snel te verkopen.

Wanneer technische analyse (niet) gebruiken?

Technische analyse werkt alleen als de prijs van een aandeel beïnvloed wordt door voldoende vraag en aanbod. Als er veel andere krachten in het spel zijn, dan is technische analyse minder zinvol. In deze situaties is technische analyse minder zinvol:

 • Lage verhandelbaarheid (liquiditeit) Aandelen die druk verhandeld worden hebben de voorkeur op aandelen waarvoor de vraag en het aanbod beperkt zijn. Als er weinig kopers en verkopers zijn, bestaat het risico dat de prijs van het aandeel sterk kan schommelen omdat er grote verschillen liggen tussen de vraag- en biedprijs. Druk verhandelde aandelen met een kleine spread zijn dus beter geschikt voor technische analyse.
 • Kunstmatige prijsveranderingen Het uitkeren van een dividend en het splitsen van aandelen kan de koersgrafiek fors beïnvloeden. Hoewel dit in principe geen verschil betekent voor de intrinsieke waarde van een aandeel, kan zo’n gebeurtenis de koersgrafiek wel sterk beïnvloeden en technische analyse bemoeilijken.
 • Buitengewoon nieuws Een overname, een bedrijfsbrand, het ontslag van de CEO, een aanslag … wanneer de koers van een aandeel beïnvloed wordt door krachtige externe factoren, dan is het wachten tot de grafiek weer tot rust komt.

Hoe aan de slag gaan met technische analyse?

De principes van technische analyse zijn universeel toepasbaar met behulp van dezelfde theoretische achtergrond. Technische principes zoals steun (support) en weerstand (resistance) kunt u op elke grafiek toepassen. Toch is technische analyse verre van eenvoudig. Het vereist heel wat studiewerk en tijd.

Veelal begint u met een top-down analyse. Die start met een brede marktanalyse, vervolgens zoomt u in op sectoren om tot slot een analyse te doen van individuele aandelen.

 • Marktanalyse van belangrijke indexen zoals de STOXX Europe 600, S&P 500, Nasdaq, Nikkei 225 en NYSE Composite.
 • Sectoranalyse om de sterkste van de zwakste sectoren binnen de bredere markt te scheiden.
 • Analyse van individuele aandelen om de aandelen met het meeste potentieel te identificeren.

Technische analyse van een aandeel: de basics

De verschillende indicatoren
 • Trendindicatoren De eerste stap is het vaststellen van de algemene trend. Die kan u uittekenen aan de hand van lijnen. Een trend is stijgend zolang de koers boven de stijgende trendlijn of een bepaald voortschrijdend gemiddelde blijft. Gebieden van congestie (de koers wijzigt nauwelijks binnen de onderste smalle tradingband) en vorige dieptepunten onder de huidige prijs markeren doorgaans de steunniveaus. Een doorbraak onder zo’n steun kan als bearish worden beschouwd en kan nadelig zijn voor de algemene trend. Gebieden van congestie (de koers wijzigt nauwelijks binnen de bovenste smalle tradingband) en eerdere hoogtepunten boven de huidige prijs markeren de weerstandsniveaus. Een doorbraak boven de weerstand kan als bullish en positief voor de algemene trend worden beschouwd. Er bestaan verschillende trendindicatoren. Een van de meest gebruikte is de Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Wanneer de korte-termijngemiddelden boven de langetermijngemiddelden ligt, dan duidt dit op een positief momentum. De MACD geeft ook aan wanneer de trendrichting verandert.
 • Indicatoren bij trading Een van de meest gebruikte indicatoren bij trading is de RSI (Relative strength index). Deze wordt meestal gebruikt om beleggers te helpen bij het identificeren van momentum, marktomstandigheden en waarschuwingssignalen. RSI wordt uitgedrukt als een cijfer tussen 0 en 100. Een RSI rond de 70 wordt vaak als overbought (verkopen) beschouwd, terwijl een RSI op of nabij 30 vaak als oversold (kopen) wordt beschouwd.
 • Activiteitsindicatoren Deze groep van indicatoren geeft een inzicht in hoe sterk de verhandelde volumes de koerstrend bepalen. De On Balance Volume (OBV) is hier een voorbeeld van. Deze indicator geeft het gecombineerde totaal van het aan- en verkoopvolume weer. Een opeenvolging van pieken en dalen wijst op een sterke trend. Een afgevlakte OBV duidt op een gebrek aan trend. De laatste stap is om de gebruikte indicatoren samen te vatten. Op die manier krijgt u een inzicht in de kracht van de trend, het stadium van de trend, de risico-rendementsverhouding bij een aankoop en het potentiële instap- of uitstapniveau. Candlesticks Candlestick charting is de meest gebruikte methode om bewegingen op een grafiek weer te geven. Een candlestick wordt gevormd door een prijsactie gedurende een bepaalde tijdsperiode voor elk tijdsframe (1 minuut, 5 minuten, een uur, een dag …). Het hoogste punt van een candlestick (de ‘lont’) geeft de hoogste prijs weer waarop het aandeel gedurende die tijdsperiode werd verhandeld, en het laagste punt (de ‘lont’ aan de onderkant) geeft de laagste prijs gedurende die tijd aan. De staaf van een candlestick (het ‘dikke deel’) geeft de openings- en sluitingsprijzen voor de tijdsperiode aan. Indien de candlestick groen is gevormd, geeft dit aan dat de slotkoers (bovenkant van de candlestick) hoger was dan de openingskoers (onderkant van de candlestick). Als een candlestick rood is, dan was de openingskoers hoger dan de slotkoers. De gebruikte kleuren kunnen verschillen van platform tot platform. Welke kleuren u ook gebruikt, ze bieden een makkelijke manier om in een oogopslag te bepalen of de koers hoger of lager sloot aan het einde van een bepaalde tijdsperiode. Technische analyse met een candlestick grafiek is vaak makkelijker dan met een standaard staafdiagram, omdat u meer visuele aanwijzingen en patronen krijgt.
 • De patronen Als u de koerslijnen van naderbij bekijkt, dan kunnen er zich soms typische patronen aftekenen. Die kunnen voor beleggers het signaal zijn om te handelen. Er bestaan heel veel van die patronen: vlaggen, wiggen, diamanten, enzovoort. Sommige patronen wijzen op de ommekeer van een trend, andere op de voortzetting van een trend. Hier vindt u de meest bekende:
  • Hoofd- en schoudersformatie Een hoofd- en schouderspatroon signaleert het einde van een stijgende trend. Het patroon bestaat uit drie toppen: twee schouders (S) met in het midden een hogere top, het hoofd (H). De toppen worden opgebouwd vanaf een steunlijn, ook wel de neklijn genoemd. Als het patroon is afgerond, dan zakt de koers onder de neklijn.
  • Omgekeerde hoofd-schoudersformatie Alle patronen bestaan er ook in een omgekeerde versie. Een omgekeerde hoofd-schouderformatie signaleert het einde van een dalende trend.
  • Dubbele top of M Een dubbele top kan op het einde van een stijgende trend wijzen.
  • Dubbele bodem of W Deze kan verschijnen op het einde van een dalende trend.
  • Stijgende, dalende en gewone driehoeken In tegenstelling tot de bovenstaande patronen wijzen driehoeken meestal op de voortzetting van een bepaalde trend. Een stijgende driehoek signaleert een opwaartse uitbraak, een dalende driehoek een neerwaartse uitbraak en een gewone driehoek breekt meestal uit in de richting van de voorgaande trend.
  • Rechthoek Een rechthoek is ook een zogenaamd verderzettingspatroon. Dit patroon kan aanduidingen geven dat de koers verder zijwaarts tussen een plafond en een vloer zal bewegen.

Zelf aan de slag?

Tools om een technische analyse te maken vindt u op keytradebank.be. Log in op keytradebank.be, zoek op het aandeel, en kies vervolgens de tab technische analyse.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren