6 aandachtspunten voor wie thematisch belegt

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Beleggen in thematische fondsen en/of trackers (ETF’s) is een populaire manier om een portefeuille te diversifiëren. In tegenstelling tot fondsen die op een sector focussen (zoals gezondheidszorg, banken of automotive), beleggen thematische fondsen vaak over meerdere sectoren heen. Een fonds dat inspeelt op het thema ‘veiligheid’ kan beleggen in infrastructuur (de omheining rond uw huis) en diensten (de bewakingsfirma). Maar evengoed in techbedrijven (om veilig online in te loggen), verzekeraars (de diefstalverzekering voor uw fiets), consumentengoederen (uw veiligheidsschoenen om te klussen) tot zelfs alles wat met voedselveiligheid te maken heeft.

Behalve diversifiëren geeft u met thematische fondsen ook een persoonlijke toets aan uw portefeuille. U kunt gericht beleggen in onderwerpen die u nauw aan het hart liggen (zoals klimaatverandering), of in thema’s waarvan u vermoedt dat ze beter kunnen presteren dan het algemene marktgemiddelde.

Van artificiële intelligentie tot vergrijzing, en van robotica tot genderdiversiteit: het aanbod aan thematische fondsen en trackers nam de jongste jaren sterk toe. Alleen is het belangrijk om u niet te laten verblinden door hun aantrekkingskracht, maar eerst goed onder de motorkap te kijken. Enkele aandachtspunten.

1. Zorg voor een stevig fundament

Hoewel themafondsen inspelen op soms veelbelovende opportuniteiten, kunt u er ook de bal mee misslaan. Uit onderzoek van Morningstar blijkt dat tussen januari 1996 en juni 2020 ruim de helft van de themafondsen (actief en passief beheer) er binnen 10 jaar de stekker uit trok. Een vijfde hield het zelfs al na twee jaar voor bekeken. Hoewel ze vaak met hoge ambities starten, lossen ze niet altijd de verwachtingen in. Van de themafondsen die vóór 2010 werden opgericht, deed slechts een kwart het tussen 2010 en 2020 beter dan de MSCI World-index.

Dat is ook de reden waarom u selectief te werk moet gaan en uw portefeuille best niet alleen opbouwt met themafondsen. Het potentieel rendement van een themabelegging is weliswaar hoog, maar het potentieel verlies is dat evenzeer.

Voor de meeste beleggers die in thema’s willen investeren, is het daarom aangeraden om eerst een breed en divers fundament te leggen van bijvoorbeeld gemengde fondsen en/of trackers die de grootste indexen volgen. Gezien hun vaak geconcentreerde portfolio’s en relatief lage overlevingskansen, belegt u best enkel in themafondsen om uw portefeuille accenten te geven.

2. Onderscheid nichefondsen van themafondsen

Een deel van de themafondsen probeert in te spelen op de ‘smaak van de dag’, wat die smaak ook mag zijn: cannabis, batterij-opslag, obesitas, gentherapie, noem maar op. Dat is soms een van de verklaringen voor hun korte levensduur. Themafondsen die sterk op een niche inzetten (bijv. ‘windmolens en zonnepanelen’) kunnen veel beter presteren dan themafondsen die wat breder gaan (bijv. ‘slimme en hernieuwbare energie’). Maar themafondsen die in één enkele niche opereren, kunnen echter ook heel snel in de hoek gevangen zitten als het minder goed gaat. Als een themafonds volgens zijn strategie enkel kan beleggen in ‘windmolens en zonnepanelen’, dan mag het niet zomaar gaan beleggen in elektrische wagens.

Daarom kan het verstandig zijn om een themafonds te kiezen dat inspeelt op verschillende subthema’s binnen eenzelfde beleggingsthema (‘windmolens en zonnepanelen’, maar ook ‘energie-efficiëntie’, ‘slimme energienetwerken’, ‘elektrisch rijden’, ‘batterij-opslag’, enzovoort). Zo beperkt u het concentratierisico, terwijl u toch op een interessant thema kunt inspelen. Volgens Morningstar heeft een gemiddeld themafonds bijna de helft van zijn activa gealloceerd aan zijn 10 grootste holdings. Wees u dus bewust van het mogelijk hoge concentratierisico, lees grondig het document met essentiële beleggersinformatie na en raadpleeg de website van de beheerder voor meer achtergrond.

3. Kies een themafonds dat kan meesurfen op een of meerdere megatrends

Van sommige thema’s kunt u aannemen dat ze wellicht een langere houdbaarheidsdatum hebben dan andere. Thema’s die een sterke link hebben met een of meerdere megatrends zoals digitaliteit, klimaatopwarming, verstedelijking, sociale en demografische evoluties, en de opkomst van Azië kunnen daarom de voorkeur genieten.

4. Let niet alleen op de pure players

Past Facebook in een themafonds rond artificiële intelligentie (AI)? Of past John Deere - een fabrikant van landbouwmachines - in een themafonds rond ruimtevaart? Het is maar hoe u en hoe de fondsbeheerder het bekijken ... Tractors lijken weinig van doen met ruimtevaart. Maar de uitrol van satellieten kan helpen precisielandbouw en zelfrijdende landbouwvoertuigen verder te ontwikkelen. Hetzelfde verhaal voor Facebook: hoewel Facebook strikt genomen geen pure AI-speler is, zet het wel AI in om zijn diensten te ontwikkelen (en omzet te genereren).

Als u in een themafonds wil beleggen, is het interessant om de strategie en (indien toegankelijk) de samenstelling van het fonds (of de tracker) te bekijken. Richt het fonds zich louter op pure players? Of ook op bedrijven die mee kunnen profiteren naarmate het thema verder evolueert?

5. Wat voor ‘klassieke’ fondsen geldt, geldt ook voor themafondsen

Het track record, de ervaring van de fondsmanager, de fondsgrootte (assets under management), het aantal jaren dat het fonds actief is, … Selectiecriteria die voor ‘klassieke’ fondsen van toepassing zijn, gelden allemaal ook voor themafondsen.

6. Passief of actief beheer?

Voor de meeste thema’s kunt u kiezen voor een actief beheerd fonds of een (passieve) tracker. Beide hebben hun voor- en nadelen.

Een tracker is goedkoper dan een actief beheerd fonds, maar is in regel niet selectief. Een tracker volgt alle aandelen van een bepaalde index. Dus ook de aandelen die minder goed presteren of minder positieve groeivooruitzichten hebben.

Een actief beheerd fonds is duurder dan een tracker. Maar uit het hele universum van aandelen kan de beheerder er precies degene uitpikken waarvan hij of zij het meeste potentieel verwacht.

Aan de slag met themabeleggingen?

Bij Keytrade Bank kunt u zowel kiezen uit thematische fondsen als trackers. Log in en ontdek het aanbod.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren