“De tegenwind zou in de tweede helft van 2023 moeten afnemen”

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Beleggers kunnen voorlopig best defensief blijven. Maar ze moeten ook klaar staan om in de loop 2023 kansen te benutten, naarmate de waarderingen aantrekkelijker worden. Dat zegt Pierre Blanchet van het Amundi Institute. Een terugblik op 2022 en vooruitblik op 2023.

1. Wat maakte 2022 anders dan anders?

“De belangrijkste factoren die 2022 anders maakten, waren de verschuiving in de inflatieverwachtingen gecombineerd met extreme geopolitieke gebeurtenissen”, vertelt Pierre Blanchet, lid van het directiecomité van Amundi Institute (het researchcenter van vermogensbeheerder Amundi). “De heropening van de grote economieën na corona bracht een vraagschok teweeg, terwijl de oorlog in Oekraïne de grondstoffen- en energieprijzen de hoogte in stuwde. Beide hebben uiteindelijk tot een inflatieniveau geleid dat we sinds de jaren 1980 niet meer hadden gezien.”

“De inflatie werd eerst gecatalogeerd als van ‘voorbijgaande aard’, maar bleek uiteindelijk ‘hardnekkiger dan verwacht’. Als gevolg daarvan begonnen de centrale banken (met de Amerikaanse op kop) met een agressieve monetaire verstrakking, door niet langer obligaties op te kopen en de beleidsrente te verhogen. De volatiliteit in het obligatiesegment schoot de hoogte in en risicovolle activa zoals aandelen maakten een duik tegen de achtergrond van de hogere rente en de sterke Amerikaanse dollar. Dat leidde tot een sterke underperformance van voornamelijk groeiaandelen en een outperformance van grondstoffen, met een lichte correctie aan het eind van het jaar door de bezorgdheid over een recessie.”

2. Welke invloed had dit op uw beleggingskeuzes?

“We begonnen aan 2022 met een Amerikaanse centrale bank die de mouwen opsloofde om de inflatie aan te pakken, oplopende geopolitieke spanningen en stagflatie. We bleven vrijwel neutraal ten aanzien van risico's, maar stapten tegen het einde van het eerste kwartaal over op een licht defensieve kijk op Europa en China. In het tweede kwartaal veroorzaakten economische scheeftrekkingen en toenemende recessiezorgen een daling op de aandelen- en obligatiemarkten. Zonder helemaal de bunker in te duiken, werden we voorzichtiger, en gaven we onder meer de voorkeur aan waarde-aandelen (VS boven Europa)”, vervolgt Pierre Blanchet.

“In het derde kwartaal werd duidelijk dat de verstrakking van het rentebeleid in een omgeving van hoge inflatie en een vertragende economie neerwaartse risico's kon inhouden. Wij handhaafden een flexibel en goed gediversifieerde aanpak en werden nog een stukje voorzichtiger tegenover risicovolle activa (aandelen en High Yield obligaties). Ondanks de rally in het vierde kwartaal bleven wij waakzaam ten aanzien van risicovolle activa en goed gediversifieerd zonder de risico-appetijt op lange termijn te wijzigen.”

3. Hoe positioneert u zich voor 2023?

“Gezien de economische groei wereldwijd vertraagt en een recessie lonkt, kunnen beleggers voorlopig best defensief blijven. Ze moeten echter klaar staan om in de loop 2023 kansen te benutten, naarmate de waarderingen aantrekkelijker worden. De tegenwind zou in de tweede helft van 2023 moeten afnemen, wat een verbetering voor bedrijven zou moeten inluiden en de deur openzet om meer risicovolle activa aan portefeuilles toe te voegen. Ook al vertraagt de inflatie, het blijft noodzakelijk om gediversifieerd te blijven. Dat gaat verder dan te beleggen in aandelen en obligaties. Onder meer grondstoffen en goud kunnen evenzeer een plaatsje in de portefeuille verdienen.”

4. Is dit een goed moment om een beleggingsportefeuille met vastrentende waarden te spekken?

“Aangezien de rendementen aan beide kanten onder druk staan (vertragende groei en hoge inflatie), is het cruciaal om actief te blijven in de obligatieportefeuille. Obligaties bieden opnieuw aantrekkelijke waarderingen, zowel in nominale als reële termen. Bonds are back, en in het bijzonder bedrijfs- en staatsobligaties van hoge kwaliteit krijgen onze voorkeur op dit moment. Na jarenlange droogte zijn de rendementen teruggekeerd naar - historisch gezien - meer 'normale' niveaus. Hogere rendementen geven beleggers de kans om opnieuw in te stappen in zowel overheids- als de bedrijfsobligaties, maar voor die laatste blijft een zorgvuldige selectie en actief beheer belangrijk.”

5. Welke regio’s bieden kansen?

“Wij hanteren voorlopig een voorkeur voor Amerikaanse aandelen en voor kwaliteit/waarde/dividend. Wij staan echter klaar om de blootstelling aan Europese en Chinese aandelen en cyclische bedrijven op te krikken en om in de tweede helft van 2023 in te spelen op de economische heropleving.”

“De verschillen tussen de groeilanden zullen in 2023 toenemen. Landen met gunstiger inflatie- en monetaire vooruitzichten, zoals in Latijns-Amerika zien er aanlokkelijker uit. Een pivot van de Amerikaanse centrale bank zou de aantrekkingskracht van aandelen uit groeilanden over het algemeen later in het jaar moeten vergroten. Obligaties uit groeilanden zouden in de tweede helft van 2023 ook op duidelijker op de radar kunnen komen naarmate de wereldeconomie stabiliseert.”

6. Een laatste tip?

“De situatie kan soms moeilijk zijn voor beleggers, en vooral voor zij die belegden toen de markten op een hoog niveau stonden. Het risico bestaat erin op het verkeerde moment te verkopen en zo elke kans op een opleving te verliezen. We mogen niet vergeten dat economische crisissen een terugkerend fenomeen zijn, die moeilijk te voorspellen zijn. De sleutelwoorden blijven regelmaat en geduld”, besluit Pierre Blanchet.

De inhoud van dit artikel is opgesteld door Amundi op 15 december 2022. De in dit artikel naar voren gebrachte standpunten (en met name de quotes tussen aanhalingstekens) zijn die van de auteur en niet die van Keytrade Bank. Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document Center op keytradebank.be.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren