Wat is fundamentele analyse en hoe werkt het?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Er bestaan verschillende manieren om te bepalen of het tijd is om een aandeel te kopen of te verkopen. De meeste beleggers die beleggingsbeslissingen op lange termijn willen evalueren, beginnen met een fundamentele analyse van een aandeel.

Met fundamentele analyse bepaalt u of de toekomstige waarde van een bedrijf correct wordt weerspiegeld in de actuele prijs van het aandeel.

Bij een fundamentele analyse bestudeert u alles wat de waarde van een aandeel kan beïnvloeden. Dit kunnen zowel macro-economische factoren zijn (inflatie, economische groei, werkloosheid, ...) als micro-economische factoren (dividendrendement, prijszetting, winsten, waarde van gebouwen en installaties, …).

Het doel van fundamentele analyse is te komen tot een prijs die u kan vergelijken met de huidige prijs van een aandeel. Is die prijs volgens u hoger dan de huidige prijs, dan is het aandeel ondergewaardeerd (kopen). Is die prijs lager, dan is het aandeel overgewaardeerd (verkopen).

Deze methode geldt als de tegenpool van technische analyse, die de richting van het aandeel probeert te voorspellen door koerspatronen te bekijken op basis van prestaties uit het verleden.

Hoe gaat fundamentele analyse in haar werk?

Fundamentele analyse maakt gebruik van (veelal) publieke gegevens om de waarde van een aandeel te wegen. Bij deze methode bestudeert u gewoonlijk eerst de algemene toestand van de economie en vervolgens de sterkte van de specifieke industrie of sector alvorens zich te concentreren op de individuele bedrijfsprestaties.

Een fundamentele analyse start u meestal door te kijken naar economische factoren zoals groeicijfers, consumenten- en ondernemersvertrouwen, industriële productiecijfers, en de algemene toestand van de economie en de sector. Er zijn honderden economische en sectorale indicatoren, waarvan u de belangrijkste hier kunt raadplegen.

Daarna kan een fundamentele analyse gebeuren van de inkomsten, winst, toekomstige groei, rendement op eigen vermogen, winstmarges en andere gegevens om de onderliggende waarde en het toekomstige groeipotentieel van een bedrijf te bepalen. Al deze gegevens zijn doorgaans beschikbaar in de financiële rapporten van een bedrijf.

Enkele veel gebruikte bedrijfsindicatoren:

 • Earnings per share (EPS): vertelt u hoeveel van de winst van een bedrijf wordt toegekend aan elk aandeel. EPS wordt berekend als het netto-inkomen (na dividenden op preferente aandelen) gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.
 • Price-to-earnings ratio (P/E): vergelijkt de huidige prijs van het aandeel met de winst per aandeel.
 • Forward price-to-earnings ratio (Forward P/E): dit is de huidige koers gedeeld door de verwachte winst (volgen beursanalisten) voor de komende 12 maanden.
 • Trailing price-to-earnings ratio (Trailing P/E): de huidige koers gedeeld door de winst die de voorbije 4 kwartalen werd geboekt.
 • Cyclically adjusted price-to-earnings ratio (CAPE): een cyclisch gewogen koers-winstverhouding. Hierbij vergelijkt u de beurswaarde van het bedrijf met de gemiddelde winst over de voorbije 10 jaar.
 • Projected earnings growth (PEG): de verwachte winstgroei van het aandeel over één jaar.
 • Price-to-sales ratio (P/S): deze ratio waardeert de aandelenprijs van een bedrijf in vergelijking met zijn inkomsten.
 • Price-to-book ratio (P/B): vergelijkt de boekwaarde van een aandeel met zijn marktwaarde. U komt tot deze ratio door de prijs van het aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel van het laatste kwartaal.
 • Price-to-cash-flow ratio (P/CF): evalueert de prijs van het aandeel van een onderneming in verhouding tot de cashflow die de onderneming genereert. U komt tot deze ratio door de prijs van het aandeel te delen door de operating cash flow per aandeel.
 • Dividend payout ratio: de verhouding tussen de dividenden die aan de aandeelhouders worden uitgekeerd en het totale netto-inkomen van het bedrijf.
 • Dividend yield: ook dit is een verhouding tussen de jaarlijkse dividenden en de koers. Het wordt uitgedrukt in een percentage.
 • Return on equity: deel de netto-inkomsten van het bedrijf door het eigen vermogen om het rendement op het eigen vermogen te vinden.

Daarbij wordt ook de waarde van materiële (grond, apparatuur of gebouwen die een bedrijf bezit) en niet-materiële eigendommen (handelsmerken, octrooien of intellectuele eigendom) in rekening genomen.

Evenveel modellen als analisten

Bij fundamentele analyse gebruikt u een vast model om de waarde van een aandeel te bepalen en vergelijken. Deze waarde is echter een persoonlijk inschatting van wat de aandelenkoers van het bedrijf waard zou moeten zijn in vergelijking met de huidige marktprijs. Er bestaat geen universeel model van fundamentele analyse.

Omdat er - met enige overdrijving - evenveel modellen bestaan als analisten, zijn zelfs professionele analisten het niet altijd eens met elkaar over de toekomstige waarde van een bedrijf. Dat komt omdat analisten zelden alleen gebruikmaken van fundamentele analyse om tot een waardering te komen, maar ook andere analysemethoden gebruiken en combineren. Terwijl de ene analist dus een sterke koopopportuniteit ziet voor een bepaald aandeel, is het best mogelijk dat een andere analist vindt dat tijd is om dat aandeel te verkopen.

Analist volgen, of zelf een model kiezen?

Zelf een model samenstellen is een hele opgave. Daarom volgen particuliere beleggers vaak de aanbevelingen van professionele analisten. Als een analist oordeelt dat de waarde van het aandeel aanzienlijk hoger zou moeten zijn dan de huidige marktprijs van het aandeel, kan hij een buy of overweight rating voor het aandeel publiceren. Dit werkt als een aanbeveling voor beleggers die de analist volgen. Als de analist tot een lagere intrinsieke waarde komt dan de huidige marktprijs, wordt het aandeel als overgewaardeerd beschouwd en wordt een sell of underweight rating gegeven.

Als u zelf aan de slag wil zonder een eigen model te bouwen, dan kan u gebruikmaken van bestaande modellen. Of u nu specifiek wil beleggen in groeiaandelen, waardeaandelen of dividendaandelen: op het internet en in de bib vindt u allerhande strategieën en tools die gebaseerd zijn op fundamentele analyse.

Een van die modellen is de Magic Investing Formula, dat beschreven wordt in The Little Book That Beats the Market van Joel Greenblatt. Daarin legt hij met een simpel stappenplan en eenvoudige formule uit hoe u op basis van fundamentele analyse koopwaardige waardeaandelen kunt vinden.

Zelf aan de slag met fundamentele analyse?

Zelf analyses uitvoeren vereist veel tijd en toewijding. Daarom kunt u bij Keytrade Bank gebruik maken van onze Global Analyzer. Deze tool geeft u een overzicht van verschillende analyses en meetpunten: de waardering, de bevindingen van professionele analisten, technische analyse, financiële gezondheid en risico. Log in op keytradebank.be, zoek op het aandeel, en kies vervolgens de tab Global Analyzer.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren