Obligaties boven in 2023?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

2022 was op z’n minst een buitengewoon jaar voor beleggers. Ingmar Przewlocka, portfoliomanager bij Schroders, kijkt in de achteruitkijkspiegel en werpt een glimp op 2023.

1. Met welke uitdagingen gaan de markten 2023 in?

“De inflatie ligt in veel landen nog ver boven de doelstellingen, terwijl economische indicatoren beginnen te wijzen op een vertraging. Dat maakt het erg moeilijk voor centrale banken. Ze moeten de rente verhogen vanwege de hoge inflatie, terwijl ze beseffen dat dit de groei zal afremmen”, vertelt Ingmar Przewlocka, portfoliomanager bij Schroders. “Dit stelt ons voor de eerste uitdaging: goed nieuws kan soms slecht nieuws zijn. Terwijl een sterk werkgelegenheidscijfer vroeger duidelijk positief was, moeten we er nu rekening mee houden dat een sterk cijfer negatief kan zijn voor de financiële markten. Daarom is het nodig om naast een fundamentele analyse, ook een gedragsmatige beoordeling van de markten te doen, namelijk hoe ze reageren op verschillende economische signalen. Op die manier kan men zich beter positioneren voor waar de markt daadwerkelijk naartoe gaat, in plaats van waar de markt naartoe zou moeten gaan!"

“De tweede uitdaging is dat zowel aandelen- als trouwe obligatiebeleggers lijden onder de hogere rente en tragere groei. In ‘normale’ omstandigheden stijgen de aandelenmarkten als de obligatiemarkten zakken, en omgekeerd. Voor beleggers die hun portefeuille spreiden over deze twee activaklassen, was er in 2022 echter geen plek om te schuilen. Instappende obligatiebeleggers konden later in het jaar wel aantrekkelijke opportuniteiten rapen, maar voor wie 2022 startte met een hoge blootstelling aan obligaties en aandelen was het geen goed jaar.”

“In het dilemma tussen inflatie en recessie trekken de centrale banken duidelijk de kaart van inflatiebestrijding, waardoor ze een recessie in de hand werken. Fiscale beleidsmakers daarentegen doen in feite het tegenovergestelde: ze proberen hun economieën te ondersteunen met fiscale gunstmaatregelen. Hoewel dit begrijpelijk is in uitdagende tijden, helpt dit het inflatieprobleem niet. Uitdaging nummer 3 is dus dat we gemengde signalen krijgen; kijk maar hoe de Britse obligatiemarkten eerder dit jaar reageerden op de beleidsmaatregelen.”

2. Wat deed u met uw eigen geld/beleggingen in 2022? Hoe positioneert u zich voor 2023 en de komende jaren?

“Hoewel het economische plaatje vertroebeld is, moeten we ons afvragen in hoeverre een recessie al is ingeprijsd op de markten. Anders gezegd: we moeten bedacht zijn op aangename verrassingen die beleggers redenen kunnen geven om positiever te staan tegenover risicovolle activa. Tegen de tijd dat een recessie daadwerkelijk plaatsvindt, kunnen we de bodem van de markt al hebben gezien”, vervolgt Ingmar Przewlocka. “We zijn daarom selectief gepositioneerd om te profiteren van een eventuele opleving van de aandelenmarkten op korte termijn.”

“In het obligatiesegment zijn we recent positiever geworden. Een aantal centrale banken lijkt binnenkort het einde van hun renteverhogingscycli te naderen. Nu sommige obligatierendementen opgeveerd zijn, zijn er aantrekkelijke kansen voor selectieve beleggers.” “Grondstoffen stonden in 2022 in de schijnwerpers. Wij zijn nog steeds positief over deze activaklasse, maar houden rekening met de extreem hoge volatiliteit van de aardgasprijzen en de tegenstrijdige belangen van OPEC+, de VS, Europa en Rusland. Op lange termijn denken we dat er een structureel tekort aan grondstoffen zal blijven bestaan. Wij handhaven daarom een positie in energieaandelen op lange termijn, maar op korte termijn blijft het koffiedik kijken.” “In de start van 2023 denken we dat de focus van inflatie- en liquiditeitsrisico's stilaan naar groeirisico's zal verschuiven, naarmate de maatregelen van de centrale banken op de economische activiteit beginnen te wegen. Daarom zou er opnieuw een negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties kunnen ontstaan, en zouden obligaties in 2023 sterk kunnen presteren, terwijl aandelen mogelijks glans verliezen. Dat zou van 2023 een heel ander jaar maken dan 2022.”

3. Welke regio’s en thema’s genieten uw voorkeur?

“We hebben een evenwichtige blootstelling aan de VS en Europa. De VS biedt een blootstelling aan het kwalitatieve, defensieve en technologiesegment. Europa biedt dan weer meer aan in het waardesegment: de koers-winstverhoudingen zijn momenteel aantrekkelijk tegenover Amerikaanse aandelen.”

“Binnen de opkomende markten verkiezen we een selectieve aanpak boven een brede blootstelling. Zo hebben we in 2022 een tactische positie in Braziliaanse aandelen aangenomen. Die kenden een opwaarts momentum omdat de Braziliaanse centrale bank succesvol bleek in de inspanningen om de inflatie te beheersen en de Braziliaanse real goed presteerde ondanks de politieke onzekerheid.” “Cyclische sectoren presteerden in de eerste helft van 2022 ondermaats omdat beleggers zich zorgen maakten over de groei, maar in het begin van het tweede halfjaar was er een rotatie van defensieve naar cyclische sectoren en technologie. Als de inflatie afkoelt, de centrale banken de voet van het gaspedaal nemen en de groei nog steeds degelijk is, dan kunnen cyclische sectoren goed presteren. Maar als de groei tegenvalt, dan kunnen defensieve sectoren - en mogelijks ook technologie - beter presteren.”

4.Waar ziet u de wereld over 10-20 jaar en welke opportuniteiten kan dat meebrengen voor beleggers?

“Over het algemeen positioneren wij onze portefeuilles niet voor zo’n verre tijdshorizon. Financiële markten worden gedreven door informatie, zodat zelfs langetermijnthema's op korte termijn in de markten kunnen worden ingeprijsd. Los daarvan zijn er enkele strategische thema's die wij nauwlettend in het oog houden, zoals de energietransitie, digitalisering, klimaatverandering, geopolitieke spanningen en een meer gefragmenteerde wereldeconomie en demografische ontwikkelingen (dalende beroepsbevolking in delen van Europa, Japan en China).”

5. Een laatste overweging?

“2022 draaide rond inflatie, inflatie en inflatie. 2023 zal in het teken staan van pivot, pivot en pivot. Er wordt veel gesproken over de pivot van de centrale banken, maar wij verwachten in 2023 nog twee andere pivots: de heropening van China en een pivot in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Wanneer precies en hoe deze pivots zich voltrekken te midden van alle andere verschuivingen (inflatie, rente, grondstoffenmarkten, bedrijfswinsten, consumptie, …), zal beleggers veel stof tot nadenken geven in het nieuwe jaar.”

De inhoud van dit artikel is opgesteld door Schroders. De in dit artikel naar voren gebrachte standpunten (en met name de quotes tussen aanhalingstekens) zijn die van de auteur en niet die van Keytrade Bank. Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren