Alles in onze supermarkt aan dezelfde prijs

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Open, open, open moet het zijn. Natuurlijk had de betreurde Thé Lau van the The Scene het niet over onze fondsensupermarkt toen hij dit prachtige nummer schreef. Maar ‘open’ is onze online fondsenmarkt bij Keytrade Bank wel.

En dat zowel in de betekenis van heel erg toegankelijk als van uitermate transparant. Minder dan 10 euro instapkosten (€ 9,95 om exact te zijn) ongeacht welk bedrag er wordt belegd in meer dan 660 fondsen bij iets meer dan 50 fondsenbeheerders. Tot voor kort hadden we nog twee uitzonderingen bij twee gerenommeerde fondsenbeheerders die een andere instapvergoeding vroegen. Maar dat is nu volledig verleden tijd.

Nu horen we u denken Is die 9,95 euro het enige dat Keytrade Bank aan een belegging in fondsen verdient? Neen, in de jaarlijkse beheersvergoeding van een fonds zit er een stukje dat aan ons wordt betaald. In ons vakjargon heet dat stukje retrocessies. Die zorgen er onder andere dan weer voor dat wij de instapkost net zo laag kunnen houden. 

Maximale vrijheid

Zoals u weet, geven wij als Keytrade Bank geen advies. Dat leest u onderaan elk van onze artikels elke keer (en ook hier) weer. Wij informeren graag (lees zeker eens Nieuw recordbedrag voor de Belgische beleggingsfondsen die eind 2021 goed waren voor 212 miljard euro) , maar het is u die beslist.

Onze filosofie is er een van openheid, transparantie en vooral maximale keuzevrijheid uit een enorm aanbod. In tegenstelling tot sommige andere banken staan bij ons alle fondsenhuizen in onze online etalage. Omdat we enkel fondsen van derden aanbieden, garanderen we u een totale onafhankelijkheid.

We voelen ons, met andere woorden, als bank niet geroepen om onze klanten in een bepaalde richting te sturen, en laten hen liever zelf kiezen waar ze hun geld in wil beleggen. Of iemand nu de beurs pas leert kennen, voor een beleggingsplan kiest , zijn of haar vermogen wilt laten beheren of gewoonweg spaart, de deur naar ons platform staat altijd open voor onze klanten. En onze fondsensupermarkt dus ook.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren