Hoe kiest u een tracker (ETF)?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Wat is een tracker?

Een tracker volgt de prestaties van een beursindex of een korf van aandelen, obligaties, valuta’s of grondstoffen. Stijgt de index of de korf met 1%, dan zal de tracker in principe ook met -1% stijgen.

Een tracker combineert bepaalde eigenschappen van aandelen met die van klassieke beleggingsfondsen. Net als aandelen zijn trackers op de beurs genoteerd. U kunt ze dus in realtime kopen of verkopen. En net als een beleggingsfonds (dat niet op de beurs is genoteerd) kunt u met een tracker in één klap uw beleggingen spreiden. Als u bijvoorbeeld een tracker koopt op de STOXX Europe 600, dan belegt u indirect in alle 600 componenten van die index, zonder dat u de 600 aandelen apart hoeft te kopen.

ETF, ETC, ETN, ETP … wat is het verschil?

Als we het over trackers hebben, dan hebben we het meestal over ETF’s of Exchange Traded Funds. Toch bestaan er ook andere trackers. Hoewel het vrij technische materie is, is het goed de verschillen te kennen. Zo kunt u altijd een beredeneerde beslissing nemen:

 • ETF

  Wanneer u in een ETF belegt, belegt u in een product dat de activa bezit die het volgt. Die activa kunnen bestaan uit aandelen, obligaties, edelmetalen, grondstoffen of futures.Het is ook mogelijk dat de ETF de activa niét bezit, maar nabootst door afgeleide producten (zoals swaps en opties) aan te kopen. De eerste methode (fysieke replicatie) is een stuk transparanter dan de tweede (synthetische replicatie).
 • ETN

  Een Exchange Traded Note lijkt meer op een obligatie: het is een schuldbewijs, uitgegeven door een financiële instelling. Net als bij een obligatie kan u een ETN tot de vervaldag aanhouden of vroeger verkopen. Wanneer u een ETN koopt, belooft de uitgever u dat het rendement gekoppeld wordt aan het onderliggende instrument en belooft de uitgever u de teruggave van ingelegde bedrag op de vervaldatum.Een ETN kan aan ‘bijna alles’ gekoppeld zijn. Er zijn ETN's die grondstoffen tracken, maar vaak gaat het om producten en uithoeken van de aandelenmarkt die voor particulieren moeilijk toegankelijk zijn. Soms combineren ETN’s aandelen- en obligatieposities, of gebruiken ze strategieën die moeilijk in een traditionele ETF te verpakken zijn.
 • ETC

  Een Exchange Traded Commodity is een tracker die beleggers toegang biedt tot grondstoffen zoals metalen, katoen, vee, aardgas en zelfs CO2-rechten. Een ETC kan individuele grondstoffen of een mandje van verschillende grondstoffen volgen. Een ETC kan een alternatief zijn voor beleggers die in grondstoffen beleggen op de futuresmarkt.
 • ETP

  Een Exchange-Traded Product is de verzamelnaam voor alle soorten trackers. ETF’s, ETN’s en ETC’s zijn dus ETP’s.

Hoe kiest u een tracker? Een stappenplan

1. Wat wil u precies tracken?

De tijd dat u enkel in klassieke aandelenindexen kon beleggen is al lang voorbij. Vandaag bestaan er producten die allerhande activa, regio’s, sectoren en thema’s tracken.

De eerste stap is dan ook om goed te definiëren waarin u precies wil beleggen. Een klassieke tracker die de MSCI World volgt? Een tracker die een mandje themagerichte aandelen volgt (water, robotica, …)? Of een tracker die blootstelling biedt op een long-positie in Amerikaanse Treasury Inflation-Protection Securities (TIPS) op 10 jaar en een short-positie in Amerikaanse Treasury Bonds met gelijkaardige looptijden?

Het kan (bijna) allemaal. Maar voordat u gaat shoppen is het goed om eerst een strategie te hebben, en daarop uw beleggingen af te stemmen.

2. Kapitalisatie of distributie?

Net als bij beleggingsfondsen heeft u soms de keuze tussen een distributie- of kapitalisatievariant. Bij kapitalisatie worden uitgekeerde dividenden en/of coupons herbelegd. Bij distributie worden de dividenden en/of coupons uitgekeerd.

3. Wat zit er onder de motorkap?

Het belangrijkste bij een tracker is te begrijpen wat het trackt en hoe dat gedaan wordt. Ga zeker niet blindelings af op de naam van de tracker, maar kijk wat er onder motorkap gebeurt. Deze informatie kunt u terugvinden in de essentiële beleggersinformatie (KID). Daarin kunt u onder meer controleren of de tracker de onderliggende activa effectief koopt, of nabootst via derivaten.

Ook checkt u best de samenstelling van de onderliggende posities; die vindt u meestal op de website van de aanbieder. Twee trackers die bijvoorbeeld ‘global banks’ volgen, kunnen allebei in heel andere posities belegd zijn en/of met andere wegingen. De ene tracker kan een mandje van generalistische banken volgen, terwijl de andere ook fintechs, verzekeraars en vermogensbeheerders trackt.

4. Wat is de kostprijs?

In tegenstelling tot actief beheerde beleggingsfondsen zit er bij een tracker geen volledig investerings- en analistenteam achter de knoppen (soms wel een beheerder). Een tracker is in regel een passief beleggingsinstrument: het probeert een index na te bootsen, niets meer en niets minder. Daarom zijn trackers over het algemeen een pak goedkoper dan beleggingsfondsen die wel volledig actief beheerd worden.

Dat neemt niet weg dat er tussen de aanbieders (Amundi, Barclays, iShares, DB-X trackers, Invesco … ) prijsverschillen zijn in de lopende kosten. En die kunnen op termijn een impact hebben op uw rendement. Op websites zoals ETF.com en Morningstar.be kunt u de kosten tussen aanbieders vergelijken.

5. Wat is de tracking error?

De tracking error is het verschil tussen de prestatie van de tracker en de index zelf. Trackers worden weliswaar (eerder) passief beheerd, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal alleen door algoritmes gerund worden. Soms is er nog een beheerder op de achtergrond die de tracking error kan minimaliseren door bijvoorbeeld aandelen uit te lenen aan beleggers die een aandeel willen shorten in ruil voor een vergoeding.

Als u 0,5% lopende kosten betaalt, en de ETF heeft een tracking error van 0,4%, dan bent u 0,9% kwijt. Hoe kleiner die tracking error, hoe beter dus. Om te weten hoe groot de tracking error is, kunt u de essentiële beleggersinformatie (KID) raadplegen. Op websites zoals ETF.com en Morningstar.be kunt u ook de tracking error tussen verschillende ETF’s vergelijken.

6. Handelsvolume en liquiditeit

Het handelsvolume is een uitstekende indicator van liquiditeit. In het algemeen geldt: hoe hoger het handelsvolume van een tracker, hoe meer liquide het waarschijnlijk is en hoe kleiner het verschil tussen de vraag- en laatprijs. Als u de keuze heeft tussen trackers met gelijkaardige kenmerken, dan heeft degene met de hoogste liquiditeit meestal de voorkeur.

Aan de slag met trackers?

Hoewel trackers eerder passieve beleggingsinstrumenten zijn, is het selecteren en beheren ervan een actieve bezigheid.

Bij Keytrade Bank kunt u kiezen uit zo’n 600 trackers. Laat u de selectie en het beheer liever over aan team van professionals? Met KEYPRIVATE belegt u in een gepersonaliseerde portefeuille van trackers, actief beheerd door onze experts.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren