“Op de beurs zal er nog meer kaf van het koren gescheiden worden”

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Handelsoorlogen, een pandemie, toeleveringsketens die in de knoop zitten, oorlog in de achtertuin van Europa, torenhoge inflatie, recessievrees, … de uitdagingen lijken zich de jongste jaren op te stapelen. Deze keer is het anders, wordt vaak gezegd tijdens een crisisperiode. Is de huidige cocktail van crisissen echt anders?

“De afgelopen decennia zette de wereld(economie) flinke stappen vooruit”, vertelt Colin Graham, Head of Multi Asset Strategies bij Robeco. “Met het einde van de Koude Oorlog kwam er ontzettend veel geld vrij dat niet langer in defensie en grensbewaking werd gepompt, maar in de maatschappij en economie. Tegelijk heeft de globalisering de afgelopen 25 jaar meer dan een miljard mensen uit extreme armoede gelift. De economische groei werd in die periode ook gestuwd door lage inputkosten, goedkope arbeid en energie. En tot slot hebben de centrale banken doorheen de jaren maatregelen doorgevoerd om ernstige recessies te voorkomen”, somt hij op. “We moeten ons echter niet laten meeslepen en denken dat de wereld nu compleet is veranderd door wat er de jongste jaren gebeurde. Er zijn meer risico’s, dat klopt. Maar we hebben meer tijd en bewijzen nodig om te kunnen staven dat we ons in een nieuw of ander tijdperk bevinden.”

Wat deed u met uw geld/beleggingen in 2022? Hoe positioneert u zich voor 2023 en de komende jaren?

“Op dit moment ben ik voorzichtig long op risicovolle activa. Voorzichtig omdat het schrikbeeld van een wereldwijde recessie 2023 zal overheersen. En voorzichtig omdat aandelenmarkten momenteel weinig rekening houden met een vertraging in de bedrijfswinstengroei”, vervolgt Colin Graham. “Met waarderingen die in het beste geval duur zijn tegenover de reële waarde, kijk ik momenteel vooral naar bedrijven die een duurzame winstgroei kunnen voorleggen en ondernemingen die gedisciplineerd met hun kapitaal omgaan. Waarde- en kwaliteitsaandelen kunnen als stootkussen dienen om de komende tijd een bredere neergang van aandelen te helpen opvangen.”

“Naast de recessievrees zijn er voor 2023 nog andere thema's die de aandacht zullen opeisen: de sterke van de Amerikaanse dollar, inflatie en de beleidsrente. Waakzaamheid blijft sowieso geboden want centrale banken blijven herhalen dat de rente langer hoger zal blijven.”

Beleggers worden geconfronteerd met veel risico's, is het wel verstandig om te beleggen?

“Op korte termijn kan het misschien de beste strategie zijn om aan de zijlijn te blijven. Maar in een klimaat van hoge inflatie wordt uw koopkracht uitgehold als u alleen maar cash aanhoudt. Uw geld aan het werk zetten bij professionele beleggers die een degelijk track record kunnen voorleggen, is een alternatief.”

Hoe ziet u de inflatie verder ontwikkelen?

“Zowel in 2021 als 2022 bleken de inflatievoorspellingen er los naast te zitten. Bedrijven konden tot nog toe hun prijzen verhogen en hun marges vergroten, maar de spiraaleffecten kunnen gevaarlijker zijn”, kijkt Colin Graham vooruit. “Zo kunnen de loonstijgingen - veroorzaakt door de inflatie - de marges van bedrijven steviger onder druk zetten, waardoor de prijzen nog verder zullen stijgen.”

Europa, VS of opkomende markten: welke regio geniet uw voorkeur?

“De koers-winstverhoudingen van Europese aandelen zijn momenteel heel laag tegenover Amerikaanse aandelen. Ook Aziatische aandelen zijn aantrekkelijk geprijsd. Een (eventuele) verdere heropening van China zal een stevige impuls geven aan de economische activiteit in Azië, maar kan tegelijk ook de inflatiedruk verhogen in een wereld waar grondstoffen nog steeds schaars zijn. Belangrijk hierbij is ook de Amerikaanse dollar. Een verzwakking van de USD geeft aandelen en obligaties uit de groeilanden een opwaarts potentieel.”

Een laatste tip?

“Jarenlang was TINA het adagium bij beleggers, voluit There Is No Alternative. Het betekende dat we ons beter de moeite bespaarden om in andere activaklassen dan aandelen te beleggen. Ondertussen heeft TINA plaats geruimd voor TARA, There Are Reasonable Alternatives. De oplossingen van gisteren die grotendeels op aandelen waren gebaseerd, zijn niet langer de enige oplossingen.”

“Tot slot kan het einde van het “gratis geld” (nulrente) tot gevolg hebben dat de aandelenkoersen zich meer aan een verschillende snelheid zullen ontwikkelen. Door het soepele monetaire beleid gingen aandelen de jongste jaren min of meer unisono omhoog. Nu het rentebeleid verkrapt, zal er meer kaf van het koren gescheiden worden. Daarom wordt actief en selectief beheer wellicht nog belangrijker.”

De inhoud van dit artikel is opgesteld door Robeco op 21 december 2022. De in dit artikel naar voren gebrachte standpunten (en met name de quotes tussen aanhalingstekens) zijn die van de auteur en niet die van Keytrade Bank. Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document Center op keytradebank.be.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren