Een vitaminekuur voor uw beleggingen

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

De coronacrisis vuurde niet alleen de interesse in de technologiesector aan. Ook aandelen in de gezondheidszorg werden gretig opgepikt. Nu de mondkapjes weer achteraan de kast liggen en we niet langer elke avond op het balkon applaudisseren, rijst de vraag: is gezondheidszorg nog wel een interessant beleggingsthema?

Het korte antwoord: jazeker, corona of niet, gezondheidszorg blijft een thema dat relevant blijft. Daar zijn verschillende redenen voor. Een eerste is de demografische evolutie. Honderd jaar geleden liepen er nog minder dan 2 miljard mensen op de aarde rond. Vandaag zijn dat er vier keer zoveel, en daar stopt het niet. De komende jaren wordt het nog gezelliger: tegen 2050 zijn we met bijna 10 miljard volgens de vooruitzichten van de VN.

Per seconde grijzer

We zijn niet alleen met meer mensen die een been kunnen breken, migraine hebben of met griep in bed liggen. We worden gemiddeld ook ouder en ouder. In 1960 bedroeg de levensverwachting bij geboorte 51 jaar voor een doorsnee wereldburger. In 2020 was dat al 72 jaar (82 jaar in ons land). Langer leven betekent echter ook dat we tegen meer gezondheidsuitgaven opkijken. Zo hebben gepensioneerden in de VS gemiddeld vijf keer meer gezondheidskosten dan kinderen en drie keer meer dan de ‘beroepsbevolking’.

Een economie op zich

Naast het demografische aspect is ook het economische aspect belangrijk om aan te stippen. Volgens de recentste cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (december 2022) werd er in 2020 voor 9.000 miljard USD aan gezondheidszorg besteed op wereldschaal. Dat stemt overeen met 10,8% van het globale bbp. Ook in de jaren voor corona schommelde dit rond de 10%. Voor elke 100 euro die gespendeerd wordt, gaat er dus zo’n 10 euro naar onze gezondheid. Dat maakt gezondheidszorg een heel belangrijke pijler van de wereldeconomie.

Stijgende uitgaven in groeilanden

Vooral in Westerse landen neemt gezondheidszorg een grote hap uit het gezins- en overheidsbudget. Zo gaat in de VS liefst 17,8% van het bbp op in gezondheidszorg (11,1% in België). In de grotere groeilanden ziet dat verhaal er anders uit. In China bedragen de uitgaven bijvoorbeeld nog ‘maar’ 5,3% van het bbp en in India 3%, al is er wel een stijgende trend merkbaar. Terwijl de vermogens in deze groeilanden toenemen, duiken ook daar welvaartsziekten op en komt er tegelijk ruimte vrij voor minder essentiële gezondheidsuitgaven zoals gezondheidsdrankjes, meditatie-apps en smartwatches.

Minder kwetsbaar bij economische tegenwind

Tot slot is ook stabiliteit een factor die beleggen in gezondheidszorg interessant maakt. De aankoop van een nieuwe zitbank of koersfiets stelt u misschien uit in woelige economische tijden. Een appendicitis, gaatje in uw kies of verstuikte enkel: om die in orde te brengen, wacht u wellicht niet op betere tijden. Gezondheidszorg is dus een thema dat traditioneel minder sterk meebeweegt met de conjunctuur.

Breed universum voor beleggers

Wie aan beleggen in de gezondheidszorg denkt, denkt misschien in de eerste plaats aan beleggen in farma. Gezondheidszorg omvat echter een veel ruimer beleggingsuniversum, met zowel risicovolle als minder risicovolle subthema’s:

 • Zorgvastgoed en infrastructuur: bouw, onderhoud en beheer van ziekenhuizen, woonzorgcentra, enzovoort.
 • Zorgverstrekkers en dienstverleners: zoals ziekenhuizen, laboratoria, apotheken en gezondheidscentra.
 • (Para)medische apparaten, hulpmiddelen en toebehoren: producenten en distributeurs van medische toestellen, zoals apparatuur voor radiologie, urgentiegeneeskunde, chirurgie, voor de uitrusting van ziekenwagens, enzovoort. Hierbij horen ook leveranciers van IT-oplossingen en andere ondersteunende diensten voor gezondheidsinstellingen en -personeel.
 • Farmaceutische bedrijven, actief in onderzoek, ontwikkeling en/of productie van medicatie.
 • Biotechnologie, waarbij bedrijven zich richten op nieuwe behandelingen die potentieel hoge inkomsten kunnen genereren.

Hoe beleggen in gezondheidszorg?

Onder meer via individuele aandelen, trackers (ETF’s) en actief beheerde beleggingsfondsen kan u beleggen in dit thema.

 • Individuele aandelen dient u zelf te screenen, (ver)kopen en opvolgen. Aandelen bieden een hoog potentieel rendement, maar komen ook met een hoger risico. Spreiden is de boodschap als u voor individuele aandelen kiest.
 • Trackers of ETF’s spiegelen een index - zeg maar een mandje - van bedrijven die in de sector actief zijn. Met één tracker kan u dus een brede blootstelling aan de sector krijgen. Kijk wel goed na hoe de tracker precies is samengesteld.
 • Beleggingsfondsen investeren ook in een mandje van bedrijven, maar hier zit een beheerder achter de knoppen die de beslissingen maakt. In plaats van een index te volgen, kiest de beheerder alleen de bedrijven die het nauwst aansluiten bij de strategie van het fonds

Op zoek naar trackers of fondsen rond het thema gezondheidszorg?

 • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be
 • Kies naast zoek op instrument naam, symbool of ISIN op Geavanceerd
 • Vink Tracker en/of Fonds aan
 • Zoek op de term health

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren