Verdient water een plek in uw portefeuille?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Zo’n 1,4 miljard kubieke kilometer. Zoveel water is er naar schatting op onze planeet. Bovendien verdwijnt dat water niet: elke druppel die verdampt of in de bodem verdwijnt, vindt vroeg of laat z’n weg terug. Toch is het een aantrekkelijker beleggingsthema dan u misschien op het eerste gezicht vermoedt. Door demografische en klimatologische ontwikkelingen krijgt water een steeds belangrijkere plaats op de economische en politieke agenda. Omdat de populatie toeneemt, stijgt de vraag naar water. In 1960 waren we met 3 miljard op deze planeet. Vandaag zijn we met 8 miljard. Tegen 2050 komen daar nog eens bijna 2 miljard mensen bij. En tegen 2100 zouden we met meer dan 11 miljard zijn volgens projecties van de VN.

Voor iedereen een kraantje en toilet

Tegelijk neemt ook de levensstandaard toe in veel regio’s. Zo had 62% van de wereldbevolking in het jaar 2000 toegang tot veilig drinkwater in de eigen woning. In 2020 was dat al 74%. Ook in het kleinste kamertje beweegt er wat. In 2000 had slechts 29% van de wereldbevolking toegang tot eigen toilet voor het gezin. In 2020 was dat al 54% . Een wereld waarin iedereen makkelijk toegang heeft tot zuiver drinkwater en riolering komt dus stap voor stap dichterbij. Dat is fantastisch nieuws. Al komen deze positieve ontwikkelingen ook met uitdagingen.

Geen drinkwater in overvloed

Het gebruik van water voor persoonlijke consumptie, landbouw en industrie verzesvoudigde de afgelopen 120 jaar. Vervuiling, klimaatverandering en ontbossing zetten bovendien druk op drinkwaterreserves. Want hoewel er water in overvloed is - 70% van onze wereld is bedekt door oceanen - is slechts een klein deel drinkbaar. Voor elke 100 emmers water op aarde is maar 1 emmer geschikt om te drinken (2 emmers drinkwater zitten dan weer vast in gletsjers en ijskappen).

Een veelzijdig beleggingsthema

Om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen - waaronder toenemende populatie, stijgend waterverbruik, klimatologische veranderingen - zijn nog heel wat investeringen nodig. Geschat wordt dat er tegen 2050 globaal voor 22.500 miljard USD extra investeringen nodig zijn in waterinfrastructuur .

Investeren in water kan in verschillende domeinen:

 • Infrastructuur: de bouw en het onderhoud van netwerken, dammen, watertorens, industriële toepassingen, irrigatie, watermanagement (bestrijding van droogte en bescherming tegen overstromingen), slimme meters, ...
 • Waterbehandeling: filtering en zuivering, ontzilting, monitoring van kwaliteit, …
 • Efficiënter gebruik, lekdetectie en beperking van verliezen: alleen al in Vlaanderen stroomt er dagelijks 61 miljoen kubieke meter drinkwater weg door lekkende leidingen.
 • Waterleveranciers: er is natuurlijk drinkwater, maar ook spoelwater, industriewater, irrigatiewater, koelwater, enzovoort.

Een beleggingsthema met risico’s?

Water is een basisproduct, iedereen heeft het nodig. In tegenstelling tot olie kan niets water vervangen. Toch is een belegging in water geen zuiver defensieve belegging. Sommige subthema’s kunnen zelf erg gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen. Als de economie in het slop zit, wordt er bijvoorbeeld minder waterinfrastructuur aangelegd voor nieuwe woningen of nieuwe bedrijven. Andere subthema’s zijn dan weer minder gevoelig voor het economisch klimaat. Crisis of niet: iedereen wil nog steeds drinkwater uit zijn kraan hebben dat getest is op zuiverheid en kwaliteit. Water kan dus een interessante investering zijn vanwege het perspectief op lange termijn (populatie, levensstandaard, klimaat, …), maar wel als aanvulling op een gediversifieerde portefeuille.

Hoe beleggen in water?

In tegenstelling tot goud, olie of aluminium is water geen grondstof die op de beurs wordt verhandeld. Beleggen in water kan wel bijvoorbeeld via individuele aandelen, trackers (ETF’s) of actief beheerde beleggingsfondsen. Welke van die drie eventueel geschikt is, hangt onder meer af van uw risico-appetijt, kennis van het thema en tijd die u in uw beleggingen wil steken.

 • Individuele aandelen vergen het meeste huiswerk. U selecteert, (ver)koopt en volgt ze zelf op. Deze aanpak biedt aan de ene kant het meeste potentiële rendement, maar levert aan de andere kant ook een groter risico op een hoog verlies, zeker als u slechts in een paar aandelen belegt.
 • Trackers of ETF’s volgen een index - zeg maar een mandje - van watergerelateerde aandelen. Met één tracker kan u in één klap in tientallen bedrijven beleggen die verband houden met water. Het nadeel is dat een tracker geen onderscheid maakt tussen ‘goeie’ en ‘slechte’ bedrijven, maar alle bedrijven in de index volgt.
 • Beleggingsfondsen investeren ook in een mandje van watergerelateerde aandelen, maar dat gebeurt op een actievere manier. Er is dus een beheerder die een selectie maakt en het kaf van de koren probeert te scheiden. Het nadeel is dat u voor dit actief beheer een stukje meer kosten betaalt dan voor een tracker.

Op zoek naar trackers of fondsen rond het thema water?

 • Log op uw laptop of desktop in op Keytradebank.be
 • Klik bovenaan op Geavanceerd, naast zoek op instrument naam, symbool of ISIN
 • Vink Tracker en/of Fonds aan
 • Zoek op de term water of aqua

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren