Dit weet de fiscus over uw geld

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Wat weet de fiscus over uw geld bij Belgische banken en verzekeraars?

De fiscus weet voortaan hoeveel geld er op uw rekeningen in België staat. Financiële instellingen die in ons land gevestigd zijn, moesten namelijk ten laatste op 31 januari 2022 de rekeningstanden van hun klanten rapporteren voor 2020 en 2021.

Die gegevens worden gedeeld met het centraal meldpunt van De Nationale Bank van België. Banken en verzekeraars waren al enkele jaren verplicht om de nummers van uw rekeningen en verzekeringsproducten met dat meldpunt te delen. Dat geldt voor rekeningen die op 1 januari 2010 al bestonden, plus alle rekeningen die sindsdien geopend werden.

Nu dienden ze tegen 31 januari ook de saldi op die rekeningen te rapporteren aan dat centraal meldpunt. Ook hoeveel u heeft geleend moeten ze delen, net als hoe groot het kapitaal van uw eventuele levensverzekering is.

De rapportering gebeurt voortaan twee keer per jaar. De rekeningen waarop uw aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, trackers en andere beleggingsproducten staan, vallen buiten de maatregel. Banken hoeven ook niet de verrichtingen op de rekeningen te delen: het gaat enkel om de rekeningstanden.

Het betekent ook niet dat de belastingdienst zomaar vrij kan rondneuzen in het register met nummers en saldi. Om dat te mogen doen, moet er een vermoeden van fraude zijn. Sinds de zomer van 2020 kunnen ook de Federale Overheidsdienst Justitie, notarissen en gerechtsdeurwaarders inzage doen in het centraal register om te zien bij welke bank of verzekeraar u klant bent. Dat kan alleen onder strenge voorwaarden en elk verzoek tot inzage moet grondig gemotiveerd zijn. Een notaris kan bijvoorbeeld alleen maar een inzage vragen als dat vereist is voor de aangifte van een nalatenschap.

Er is nog een andere manier waarop de fiscus een zicht krijgt op uw vermogen. Als u in België spaargeld, beleggingsfondsen, trackers, beursgenoteerde aandelen, … heeft, dan zal er roerende voorheffing (belasting) ingehouden worden op de inkomsten die u uit deze producten ontvangt. Die roerende voorheffing wordt dan aan de fiscus overgemaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval als u als belastingplichtige meer dan 980 euro interesten ontvangt op een spaarrekening. Of als u 800 euro aan dividenden ontvangt van uw aandelen. Als uw bank bijvoorbeeld 18 euro roerende voorheffing op de inkomsten van uw spaarrekening overmaakt, dan kan de fiscus daaruit afleiden dat u 1.000.000 euro op die spaarrekening heeft (bij een rente van 0,11%).

Vergeet niet dat u ook zelf actief de fiscus moet informeren. Dat is bijvoorbeeld het geval als u - verspreid over meerdere spaarrekeningen, al of niet in het buitenland - meer dan 980 euro aan interesten ontvangt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 800 euro aan dividenden die u ontvangt op een buitenlandse effectenrekening.

Wat weet de fiscus over uw geld in het buitenland?

Het korte antwoord: zo goed als alles.

Sinds 2017 wisselen België en meer dan 100 andere landen informatie uit over rekeningen die buitenlanders aanhouden. Of u nu als fiscaal inwoner van België (of als rechtspersoon, begunstigde of titularis) een rekening in Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, de Kaaimaneilanden of Panama heeft: de Belgische fiscus weet niet alleen dat u die rekening heeft, maar weet ook precies hoeveel er op staat.

Via dit samenwerkingsverband - Common Reporting Standards (CRS) - krijgt de Belgische fiscus elk jaar informatie over het saldo op buitenlandse rekeningen en over de uitgekeerde inkomsten (interesten, dividenden, …). Bovendien draait het niet alleen om spaar-, zicht-, en effectenrekeningen, maar ook om producten zoals een levensverzekering.

Terwijl de fiscus in België bij vermoeden van fraude actief moet opvragen hoeveel geld er op uw rekeningen in België staat, krijgt ze de informatie uit het buitenland standaard, ook als er geen vermoeden van fraude is.

Let wel: ook al weet de Belgische fiscus perfect hoeveel geld er op uw rekeningen staat in het buitenland (tenzij u een spaarrekening heeft in bijvoorbeeld Noord-Korea of Venezuela), dat betekent niet dat u niets hoeft aan te geven als fiscaal inwoner van België. Zelfs al ontvangt de Belgische fiscus alle informatie uit het buitenland, u dient nog steeds het nodige aan te geven in uw belastingbrief. Bijvoorbeeld als u in het buitenland meer dan 980 euro aan interesten ontvangt over een of meerdere spaarrekeningen of voor meer dan 800 euro aan dividenden uit aandelen.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren