Welke aandelen schitteren bij een nieuwe rentestijging?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Heel wat economisten en beursexperts verwachten de komende jaren hogere langetermijnrentevoeten. Of deze voorspelling al dan niet uit zal komen, laten we nog even in het midden. Maar stel dat het zo is, wilt u dan niet weten welke sectoren van een mogelijke stijging profiteren?

Beleggers weten dat de kortetermijnrente en langetermijnrente zeer bepalend zijn bij de samenstelling van een gespreide aandelenportefeuille. Vooral de evolutie van de langetermijnrente heeft een grote impact. Ze bepaalt mee welke sectoren en beleggingsstijlen het goed en minder zullen doen.

Zou het niet handig zijn om een soort van kompas te hebben? Zo één dat u mee helpt beslissen van wat u in uw portefeuille dient te stoppen bij een rentestijging of rentedaling? Zeker nu er alles op wijst dat de jarenlange daling van de Amerikaanse en Europese langetermijnrente op zijn laatste benen loopt?

In een recent rapport van de Amerikaanse zakenbank JP Morgan kwamen we enkele interessante grafieken tegen. De eerste is er één die aantoont welke sectoren er beter en welke sectoren er net slechter presteren als de Amerikaanse tienjaarsrente stijgt.

Bovenaan de grafiek vinden we de MSCI-sectoren die beter presteren dan de wereldindex wanneer de Amerikaanse 10-jaarsrente stijgt en daarbij valt op dat we er vooral cyclische sectoren terugvinden. We zien met name Financials (de grootste bankaandelen ter wereld), Industrials (denk aan Siemens, Boeing en Caterpillar) en Energy (de grootste oliebedrijven op wereldvlak).

Onderaan de grafiek vinden we sectoren waaraan we liever een lager gewicht in onze beleggingsportefeuille toekennen als de Amerikaanse 10-jaarsrente stijgt. Hier gaat het om defensievere sectoren zoals nutsbedrijven (denk aan Engie of RWE) en productie en verkoop van voeding en drank (denk aan Nestlé, Unilever of Coca Cola).

Er zit wel een logica in. In defensieve sectoren vinden we namelijk heel wat aandelen terug die dankzij hun stabiele winstontwikkeling mooie dividenden uitkeren. Daardoor zijn deze sectoren vaak een alternatief voor beleggers die op zoek zijn naar een min of meer vast rendement in tijden van zeer lage rentevoeten. Maar wanneer rentevoeten zouden stijgen, wordt ook vastrentend papier aantrekkelijker voor defensievere beleggers.

Grafiek 1 : sectorcorrelaties met de Amerikaanse tienjaarsrente

Correlation of sectors with the US 10-year rate
Bron : JPMorgan

Conclusie

De kans op een stijging van de langetermijnrente neemt toe in de volgende jaren. Wanneer we dan weten dat de Amerikaanse 10-jaarsrente wereldwijd de koers uitzet, is het geen slecht idee om uw aandelenportefeuille eens tegen het licht te houden. De grafiek laat ons vermoeden dat de keuze voor cyclische aandelensectoren bij een renteopstoot wel eens de juiste zou kunnen zijn.

Maar hoe zit dat juist qua regio’s of qua beleggingsstijl? Daar leest u hier meer over.

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren