Wordt de MSCI Emerging Markets-index “the next big thing”?

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Beleggers met een overgewicht aan Amerikaanse aandelen in de portefeuille zullen zich de afgelopen jaren niet hebben beklaagd. De Amerikaanse beurs bleek de absolute uitblinker. Ze deed het pakken beter dan de Europese beurzen of die van de groeilanden zoals China en India. Dat had ze vooral te danken aan de technologiesector!

Blijft dit feestje verdergaan? Of staat er aflossing van de wacht voor de deur? Een korte analyse van Geert Van Herck, Chief Strategist KEYPRIVATE.

“De Amerikaanse aandelenmarkt klopte de afgelopen jaren met gemak de beurzen van Europa en die van groeilanden als China, India, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Rusland. Deze sterke prestatie heeft de VS te danken aan technologische bedrijven zoals Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Google en Netflix. Meer en meer rijst de vraag bij heel wat beursanalisten of de VS dit de komende vijf tot tien jaar kan verderzetten.

De keerzijde van de medaille is namelijk dat de Amerikaanse beurs door haar succes op tal van bekende waarderingsratio’s duur is geworden. Tabel 1 geeft vijf vaak gebruikte waarderingsratio’s voor de S&P 500 in vergelijking met die van de MSCI Emerging Markets . In die groeilanden zien meer en meer beursanalisten potentieel. Ze zijn door hun matige prestaties van de afgelopen jaren goedkoop te noemen. Maar waardering is en blijft een belangrijk criterium voor te verwachten returns. Hoe goedkoper, hoe hoger de te verwachten returns voor beleggingen in verschillende economische regio’s. Daarentegen hoe duurder, hoe lager.

Tabel 1 : waardering S&P 500 vs MSCI EM

S&P 500 vs MSCI EM

Bron : Vanguard

Noot:
  • Price/Earnings = koers/winst
  • Price/Book = koers/boekwaarde
  • Price/Sales = koers/omzet
  • Price/Cash Flow = Koers/Cashflow
  • Dividend Yield = dividendrendement

Het waarderingsoverzicht uit tabel 1 wijst erop dat de groeilanden wel eens aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor beleggers. Des te opvallender is dat de MSCI Emerging Markets goedkoop gewaardeerd wordt, terwijl in de index toch een aantal grote namen uit de technologiesector een groot gewicht hebben. Net zoals in de VS is de technologiesector de grootste in de index (zie tabel 2) maar hier kan men het wel een pak goedkoper aankopen. Bij de 10 grootste namen uit de index prijken bekende namen zoals Alibaba en Samsung. Deze bedrijven hebben de rol overgenomen van bijvoorbeeld het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras of andere grote grondstoffenbedrijven die jarenlang het reilen en zeilen van de groeilanden bepaalden."

Tabel 2 : sectorgewichten S&P 500 (SPY) vs MSCI EM (EEM)

S&P 500 (SPY) vs MSCI EM (EEM)

Bron : iShares & Vanguard

Hoe luidt onze conclusie?

"De glansprestatie van de Amerikaanse beurs heeft ze wel duur gemaakt. Wat onder de radar is gebleven, is het feit dat technologieliefhebbers vandaag goedkoop in deze sector kunnen stappen via de beurzen van de groeilanden. Met een tracker gaat dat makkelijk. Bij ons discretionair vermogensbeheer KEYPRIVATE hebben we in de meer dynamische profielen al een eerste positie genomen."

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren