Bibberen op de beurs? Kijk naar het 200-daagsgemiddelde

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Verliezen van 10 procent en meer, sinds 2022 kijken de belangrijkste wereldbeurzen er tegenaan. Dit doet de stress bij beleggers uiteraard toenemen. Een vaak terugkerende vraag is hoe beleggers zich kunnen wapenen tegen deze neerwaartse schokken op de beurs. Met dit artikel bieden we beleggers een duidelijke raad: kijk naar het 200-daagsgemiddelde. Dat is een betrouwbare scheidsrechter tussen stijgende en dalende trends.

Risicobeheersing staat centraal bij het beheren van een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille. Dalende koersen zijn het belangrijkste risico waaraan aandelenbeleggers zijn blootgesteld. Die dalingen kunnen het rendement van de portefeuille naar beneden halen. Het spreekt dan ook voor zich dat er een onophoudelijke zoektocht is naar manieren om de impact van dalende koersen af te zwakken. Vele studies verwijzen naar het 200-daagsgemiddelde als oplossing. Wat is ervan aan? Hieronder filteren we de belangrijkste conclusies uit het meest recente studiemateriaal.

Laat ons eerst uitleggen wat het 200-daagsgemiddelde is. Voor dit gemiddelde telt men de slotkoesen van een beursindex (of een ander financieel instrument) over de afgelopen 200 dagen bij elkaar. En dat resultaat dan gedeeld door 200. Dit gemiddelde is een populair middel dat helpt bij het bepalen van de richting van de huidige trend. Bovendien vermindert het de invloed van willekeurige pieken. Concreet: als de koers van uw index of aandeel boven het 200-daagsgemiddelde ligt dan bent u als belegger in de beurs. Ligt het eronder dan bent u eruit.

In grafiek 1 zien we het verloop van de Amerikaanse S&P 500 index (witte lijn) en het 200-daagsgemiddelde (rode lijn). Een belangrijke vaststelling is dat het 200-daagsgemiddelde goed werk levert om grote neerwaartse schokken op de beurs op te vangen. Kijk naar de periode 2000 – 2002 en 2007 – 2009 om te zien hoe de index een verkoopsignaal geeft in 2000 en 2007. Hierdoor ontsnapt de belegger aan belangrijke koersverliezen. Het signaal om terug in de markt te stappen, wordt gegeven in 2002 en 2009.

Grafiek 1: S&P 500 vs 200-daagsgemiddelde

S&P 500 vs 200-Day Moving Average
Bron: Bloomberg

Een vaak gehoord nadeel is dat er soms een verkoopsignaal gegeven wordt en dat de index of een aandeel enkele dagen later opnieuw boven het 200-daagsgemiddelde springt. Hierdoor moet u als belegger extra transacties doen om posities eerst af en dan weer op te bouwen. Daarom willen we u de raad meegeven om bij een verkoopsignaal (wanneer de index of een aandeel uit uw portefeuille) niet onmiddellijk alles te verkopen, maar in eerste instantie 20 of 25% van de positie te verkopen. Blijft het verkoopsignaal geldig, dan kan u daarna nog extra verkopen. Maar algemeen gesproken blijft het 200-daagsgemiddelde een goede indicator om neerwaartse schokken in de portefeuille op te vangen.

Tenslotte willen we nog een statistiek meegeven die we enkele tijd geleden in een studie tegenkwamen. Zo lezen we in tabel 1 dat wanneer de S&P 500 (daarop werd de studie uitgevoerd) boven het 200-daagsgemiddelde noteert er in de volgende drie maanden een gemiddelde return van 2,44% is. Bovendien is de succesratio (kans op winst) 70%.

Tabel 1: slotkoers S&P 500 boven het 200-daagsgemiddelde

StatistiekenSignaal
Waarschijnlijkheid van winst
70.10%
Waarschijnlijkheid van verlies
29.90%
Gemiddeld rendement
2.44%
Bron: Potomac Fund Management

Tabel 2 geeft de omgekeerde situatie : wanneer de S&P 500 index onder het 200-daagsgemiddelde noteert, neemt de gemiddelde return over de volgende drie maanden af naar 1,57% en bedraagt de succesratio nog slecht 57%. M.a.w. onder het 200-daagsgemiddelde is er een niet geringe impact op te verwachten winsten.

Tabel 2: slotkoers S&P 500 onder het 200-daagsgemiddelde

StatistiekenSignaal
Waarschijnlijkheid van winst
56.97%
Waarschijnlijkheid van verlies
43.03%
Gemiddeld rendement
1.57%
Bron: Potomac Fund Management

Besluit

De vele talrijke studies geven duidelijk uitsluitsel. Het 200-daagsgemiddelde is een goede indicator om het neerwaarts risico in een aandelenportefeuille te beheersen. Zo kunnen beleggers hun aandelenblootstelling afbouwen als de koersen onder dit gemiddelde terechtkomen en weer opbouwen als de koersen boven dit gemiddelde uitstijgen. Doe er uw voordeel mee!

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren