Nog geen einde aan de Amerikaanse hegemonie!

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Sinds het einde van de financieel-economische crisis van 2009 hebben Amerikaanse aandelen veel beter gepresteerd dan aandelen uit andere grote economische regio’s. Deze prestatie is natuurlijk te danken aan de grote Amerikaanse technologieaandelen. Blijft deze Amerikaanse dominantie ongehinderd doorgaan of staan andere werelddelen klaar om de leidersrol over te nemen?

Wie de afgelopen jaren de Amerikaanse kaart trok in de beleggingsportefeuille zal het zich niet beklaagd hebben. Amerikaanse aandelen waren het afgelopen decennium de beste leerling van de klas. Met dank aan de Amerikaanse technologiesector in het algemeen en de FAANG-aandelen in het bijzonder (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google). Wie daarentegen vooral in Europese aandelen of aandelen uit de groeilanden (zoals China of Brazilië) belegde, realiseerde een lager rendement.

Grafiek 1 toont de Amerikaanse hegemonie: hierin zien we de relatieve prestatie van de beurzen van de groeilanden t.o.v. de Amerikaanse S&P 500 index. Een dalende (stijgende) trend betekent dat Amerikaanse aandelen beter (zwakker) presteren dan aandelen uit de groeilanden. De conclusie ligt voor de hand: de voorbije tien jaar was een belegging in Amerikaanse aandelen veel lonender dan een belegging in aandelen uit de groeilanden. Vanaf 2020 leek een ommekeer in de maak. Maar deze ommekeer was van korte duur want zopas werd een nieuw dieptepunt op deze grafiek bereikt wat nogmaals de relatieve sterkte van de Verenigde Staten bevestigde.

Grafiek 1: S&P 500 vs de beurzen van de groeilanden

emerging markets vs S&P 500

Bron: All Star Charts

In grafiek 2 zien we de recente geschiedenis : deze grafiek toont de relatieve prestatie van de S&P 500 t.o.v. de andere Westerse beurzen (Europa en Japan). Een stijging (daling) op deze grafiek betekent dat Amerikaanse aandelen beter (zwakker) presteren dan Europese of Japanse aandelen. We zien opnieuw hoe 2020 een keerpunt leek in te luiden maar de afgelopen tijd zetten Amerikaanse aandelen nog eens de puntjes op de i en werd er een nieuw record in deze relatieve prestatie bereikt.

Grafiek 2: S&P 500 vs rest van de wereld

S&P 500 vs rest of the world

Bron: All Star Charts

Moeten we als belegger dan maar volop op Amerikaanse aandelen inzetten? Naar onze mening zijn er toch een aantal elementen die ons doen denken dat een aflossing van de wacht nabij is:

  • De Amerikaanse technologieaandelen profiteerden van een daling van de langetermijnrente. Het afgelopen jaar zagen we een forse stijging van de Amerikaanse langetermijnrente waardoor de technologiesector toch wat in ademnood kwam. Als de langetermijnrente haar opmars de komende jaren verderzet, zal de technologiesector (die gebaat is bij lage rentevoeten omdat er onophoudelijk moet geïnvesteerd worden) het moeilijker krijgen.
  • De Amerikaanse beurs is op basis van traditionele waarderingsmaatstaven (zoals de koers/winstverhouding of het dividendrendement) sterk overgewaardeerd terwijl Europa en de groeilanden niet te duur zijn. Een goedkope (dure) waardering wijst op een hoger (lager) te verwachten rendement.
  • Hogere rentevoeten zijn in het voordeel van cyclische en financiële aandelen. Deze aandelen zijn sterk vertegenwoordigd in de Europese beursindices. Een structureel stijgende rentetrend is eerder een voordeel voor Europese aandelen dan Amerikaanse aandelen.

Besluit

Niets blijft eeuwig duren en op-/neerwaartse cycli kenmerken de beurzen. We verwachten ons de komende jaren aan een heropstanding van Europese aandelen en aandelen uit de groeilanden. Dit betekent niet dat Amerikaanse aandelen moeten verkocht worden: maar in een wereldwijde gespreide aandelenportefeuille zouden we de blootstelling aan Amerikaanse aandelen wat afbouwen t.v.v. Europese aandelen of aandelen uit de groeilanden.

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren