Gaat u voor goud? Goud lijkt er opnieuw voor te gaan.

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Bij de uitschieters van 2021 was de goudprijs tot op heden niet terug te vinden. Nochtans was er dit jaar een forse opstoot van de inflatie in alle werelddelen. Hoewel andere grondstoffen zoals koper en olie het wel goed deden. Maar heel wat ontgoochelde beleggers keerden blijkbaar goud hun rug toe, wat leidde tot een zeer negatief sentiment.

En laat dat nu juist de ideale omgeving zijn voor een trendommekeer! Inderdaad, goud lijkt niet langer out!

Grafiek 1 laat al meteen duidelijk zien waarom we optimistischer zijn over de goudprijs. Sinds midden 2020 kende goud een dalende trend: dat is mooi te zien door de dalende weerstandslijn die de toppen van 2020 en 2021 met elkaar verbindt.

Maar nu zien we dat de goudprijs boven deze weerstandslijn aan het uitbreken is. Overduidelijk een positief signaal, als u het ons vraagt. Het toont aan dat er opnieuw kopers opduiken die de prijs de hoogte injagen. Als we in de volgende maanden eveneens de toppen van april van dit jaar opwaarts kunnen doorbreken, dan zit goud echt wel in de lift. Als die stijging blijft aanhouden, zou 2022 wel eens een zeer goed jaar voor goud kunnen worden.

Weet alvast dat een positief sentiment rond goud waarschijnlijk ook zal afstralen op de sector van de goudmijnen en zilver.

Grafiek 1 : goudprijs

gold price

Bron : All Star Charts

Nog een opvallende vaststelling: goud stijgt op dit ogenblik in alle belangrijke wereldmunten. Dat zegt ons grafiek 2.

Goud uitgedrukt in euro, Japanse yen, Britse ponden,…, het maakt allemaal niet uit. In al deze belangrijke regio’s zien we dat goud nieuwe kopers aantrekt die de prijs van het edelmetaal vlot hoger sturen. Zit er een terugkeer in naar de recordkoersen van midden 2020? Een opwaartse uitbraak naar nieuwe toppen? Indien ja, bevestigt dat voor onsdat er een structurele goudprijshausse aan de gang is.

Grafiek 2 : goud in verschillende valuta

Gold in different currencies

Bron : All Star Charts

Ten slotte vinden we in grafiek 3 nog een belangrijke reden voor ons vermoeden. Deze relatieve grafiek meet de prestatie van goud (die een gewicht van meer dan 50% in de Bloomberg Precious Metals index heeft) t.o.v. aandelen (S&P 500). Een stijgende grafiek betekent dat goud sterker presteert dan Amerikaanse aandelen, terwijl een dalende net het omgekeerde zegt. De laatste gunstige periode voor goud was van midden 2018 tot midden 2020. Daarna was het veel beter om in Amerikaanse aandelen te beleggen.

Maar ook hier zien we een kentering optreden. In de rode box aan de rechterkant van de grafiek zien we een opvering. Zal goud opnieuw sterker gaan presteren dan de Amerikaanse aandelenmarkt? Het heeft er alvast alle schijn van.

Zonder te technisch te willen worden, de onderste zwarte lijn geeft de RSI-indicator weer. Die vertelt ons of de markt oververkocht of overgekocht is.

Maar kijk even mee naar de groene lijn onder de RSI-indicator. Onlangs bereikte de relatieve grafiek (blauwe lijn, bovenste grafiek) een nieuwe bodem waar de RSI-indicator (zwarte lijn, onderste grafiek) steeg. Voor techneuten een patroon dat vaak voorkomt bij een trendommekeer.

Grafiek 3 : edele metalen vs Amerikaanse aandelen

Precious metals compared to US equities

Bron : Bloomberg

Conclusie

2021 leek uit te draaien opeen teleurstelling voor de goudbeleggers. Zelfs een versnellende inflatie in de belangrijkste economische regio’s kon goud niet laten schitteren.

Maar als u het ons vraagt, zou u de laatste weken van 2021 wel eens een ommekeer kunnen zien. Goud blinkt weer en zou in een gediversifieerde portefeuille een wat belangrijkere positie mogen innemen.

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren