Hoe kunt u een beleggingsportefeuille inflatiebestendig maken?

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

De Westerse industrielanden maken een heuse inflatiegolf mee. Na een lange periode van eerder stabiele inflatie zitten de prijzen van goederen en diensten nu duidelijk in de lift.

Voor spaarders is deze hoge inflatie nefast: het traditionele spaarboekje is vandaag de dag een verlieslatende belegging. Ze krijgen bijna geen intresten en hun koopkracht daalt aanzienlijk. Maar hoe kan de Belgische spaarder zijn of haar opgebouwde vermogen beschermen?

Grafiek 1 laat weinig aan de verbeelding over. Sinds 2021 kennen alle belangrijke economische regio’s een sterke stijging van de inflatiecijfers. In de Verenigde Staten en de eurozone bedraagt de inflatie meer dan 7%. Dat zijn cijfers die we al een aantal jaren niet meer hadden gezien.

Bovendien liggen deze inflatiecijfers in de eurozone een eind boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB streeft naar een gemiddelde inflatie van 2%. We mogen ons de komende maanden aan een strakker monetair beleid in de eurozone verwachten (= een verhoging van de officiële kortetermijnrente in de eurozone).

Grafiek 1: inflatie in de Westerse industrielanden

inflation in Western industrialised countries
Bron: Amundi

Maar alvorens in te gaan op de oorzaken van de huidige inflatiegolf willen we uitleggen waarom inflatie de vijand nummer één is van vooral de Belgische spaarder.

We spreken over inflatie als producten en diensten duurder worden. Een inflatie van gemiddeld 2% wordt als goed voor de economie beschouwd. Het verplicht  mensen hun aankopen niet uit te stellen omdat ze in de nabije toekomst lagere prijzen verwachten. Helaas betekent inflatie ook dat uw koopkracht uitgehold wordt als de rente op uw spaargeld minder bedraagt dan de inflatie.

Anders gezegd, stel dat uw  spaargeld gelijk blijft en de inflatie 2% per jaar bedraagt, dan kunt u met uw geld na 1 jaar 2% minder goederen en diensten kopen.

Vandaag betekent een inflatie van 8,3% voor de Belgische spaarder een negatief reëel rendement van zo’n 8% (0,11% spaarrente – 8,3% inflatie in april 2022). Uw koopkracht daalt dus met 8%.

Vanwaar komt deze inflatiegolf?

Het antwoord is vrij simpel: de grondstoffenmarkt.

Na de forse daling van de grondstoffenprijzen van 2008 tot midden 2020 is er in het midden van 2020 een scherpe trendommekeer gekomen.

Het forse economische herstel na de eerste lockdown deed  de grondstoffenmarkten heropleven. Prijzen voor olie, aardgas, koper, aluminium en tarwe schoten omhoog. Bedrijven die deze hogere grondstoffenprijzen moesten slikken, rekenden deze (geheel of gedeeltelijk) door aan hun klanten. En daarmee zagen  we een stijging van het algemene prijspeil.

Grafiek 2: CRB grondstoffenindex

CRB commodity index
Bron: Bloomberg

Tekorten

Een bijkomende reden (en specifiek voor de huidige macro-economische omgeving) die de huidige prijzenstijging verklaart, zijn de tekorten aan specifieke elektronische goederen.  Westerse bedrijven kunnen niet zonder in hun productieproces.

We denken hier vooral aan halfgeleiders die in computers en wagens ingebouwd worden. De belangrijkste productiecentra voor halfgeleiders liggen in het Verre Oosten (onder andere Taiwan) en door een zeer streng coronabeleid lagen deze fabrieken lange tijd buiten strijd. En dat terwijl de Westerse consument wel computers, TV’s en andere elektronica bleef kopen. Gevolg: een onevenwicht tussen vraag en aanbod, waardoor de prijzen onder opwaartse druk kwamen te staan (zie grafiek 3).

Grafiek 3: wereldwijd tekort aan halfgeleiders

Global shortage of semiconductors
Bron: S&P Global

Hoe gespaard geld vrijwaren tegen deze hoge inflatie?

Dat blijft de belangrijkste vraag van elke spaarder. Hier volgen een aantal mogelijke oplossingen voor een gediversifieerde portefeuille:

  • Binnen het obligatiegedeelte kunnen beleggers kiezen voor een groter gewicht voor inflatiegelinkte obligaties (zie ook ons artikel van 2 december 2021: “Bang voor inflatie? Al aan mijnbouw gedacht?”). Op ons platform bieden we aantal trackers aan die de markt van inflatiegelinkte obligaties volgen.
  • Binnen het aandelengedeelte kan er plaats gemaakt worden voor een groter gewicht aan grondstoffenaandelen. Grafiek 4 toont het verloop van de STOXX Europe 600 Basic Resources index: een sectorindex die de belangrijkste Europese grondstoffenbedrijven omvat. Rio Tinto, ArcelorMittal en Anglo American zijn enkele grote aandelen uit deze sector. Ook de grote oliebedrijven profiteren van de hogere olieprijzen en hebben de afgelopen twee jaar al sterk gepresteerd. Correcties in deze sectoren kunnen een opportuniteit zijn voor beleggers. Opnieuw hebben we op ons platform actief beheerde fondsen en trackers die in deze sectoren beleggen.
  • Tenslotte kan ook een stukje (10% – 15%) van de beleggingsportefeuille in grondstoffen belegd worden. Zo gebruiken we in ons discretionair vermogensbeheer van Keyprivate een tracker die de prijzen van industriële metalen volgt. Daarnaast bestaan er de dag van vandaag ook trackers die de grote grondstoffenindices schaduwen.

Grafiek 4: STOXX Europe 600 Basic Resources index

STOXX Europe 600 Basic Resources index
Bron: Bloomberg

Besluit

De Westerse industrielanden gaan door een heuse inflatiegolf. Hogere grondstoffenprijzen en schaarste aan elektronische componenten verklaren deze trend. Slecht nieuws voor de traditionele spaarder die het bij mekaar gespaarde geld op het traditionele spaarboekje in rook ziet opgaan. Om deze trend te stoppen, kan er gekozen worden voor grondstoffengelinkte beleggingen. Hiermee kunt u alvast aan de slag binnen een goed gediversifieerde portefeuille.

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren