Naar een nieuwe eindejaarsrally op de beurzen?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

September heeft zijn reputatie van negatieve beursmaand wederom bewezen in 2021. Wereldwijd gingen de beurzen in deze maand meer dan 5% tot 10% lager. Maar sinds begin oktober knopen de beurzen weer met hun stijgende trend aan. Mogen beleggers zich klaarmaken voor een eindejaarsrally? Als u het aan ons vraagt, is het antwoord ja.

Ons eerste argument voor een eindejaarsrally vinden we bij het jaarlijkse verloop van de S&P 500. Als de graadmeter voor de Amerikaanse markt (deze index bevat aandelen als Apple, Amazon, Tesla,...) is het meteen ook de referentie voor de rest van de wereld. Het is nu eenmaal zo dat wanneer Wall Street onderuitgaat of sterk stijgt, de rest van de wereld volgt.

Grafiek 1 toont u het jaarlijkse verloop van de S&P 500 op basis van de maandprestaties uit het verleden. De zwarte lijn geeft het jaarlijkse verloop weer sinds 1990. Ziet u de dip van mei tot september (“…sell in May and go away…”)? Ziet u ook een stijging in de laatste maanden van het jaar? Aangezien dit jaar het verloop van de S&P 500 het jaarlijkse patroon al mooi heeft gevolgd …. Laat ons duimen dat dit patroon zich doorzet!

Grafiek 1: jaarlijks patroon S&P 500

Grafiek jaarlijks patroon S&P 500
Bron: Topdown Charts

Als tweede argument geven we u de relatieve prestatie van de cyclische versus de defensieve sectoren. De cyclische sector wordt voorgesteld door de cyclische consumentengoederen (“Consumer discretionary”) waarin we o.a. autobouwers en warenhuisketens terugvinden. Voor de defensieve sector gebruiken we de voedings- en drankproducenten (o.a. Coca Cola, Nestlé,…). In grafiek 2 zien we dat de cyclische sectoren in april van 2020 aan een sterke remonte begonnen. Voor het grootste deel van 2021 bevonden we ons in een horizontale consolidatie maar recent brak de index naar boven uit. Dat betekent vooral dat de cyclische sectoren sterker presteren dan de defensieve sectoren. Dit is een teken dat beleggers niet defensief ingesteld zijn. Anders zouden ze vooral aandelen uit de defensieve voedings- en drankensector kiezen. Nu kiezen ze voor cyclische aandelen die profiteren van de hogere consumptie-uitgaven van de wereldbevolking. Consumenten laten hun geld vooral rollen wanneer de economie en werkgelegenheid gunstig evolueren.

Grafiek 2: cyclische vs defensieve sectoren

Grafiek cyclische versus defensieve sectoren
Bron: All Star Charts

Ons derde argument sluit aan bij het vorige. Op de grondstoffenmarkt zien we dat koper nieuwe records breekt ten opzichte van goud. Dit is mooi te zien in grafiek 3.

Beleggers geven blijkbaar de voorkeur aan beleggingen in koper in plaats van het defensieve goud. Dat lijkt ons een uiting van de risicoappetijt onder beleggers. Want een belegger stapt niet in de kopermarkt wanneer ie somber gestemd is voor de toekomst. Zien ze de toekomst minder rooskleurig in, dan gaan ze meestal voor goud. Ziet u dat grafiek 3 nagenoeg identiek verloopt als grafiek 2?

Voor ons het teken aan de wand dat de financiële markten continu schipperen tussen defensief ingestelde beleggers (zoals de periode van 2017 tot voorjaar 2021) en offensieve beleggers (de periode sinds voorjaar 2021). Als belegger komt het erop aan mee te surfen op deze trends!

Grafiek 3: koperprijs vs goudprijs

Grafiek koperprijs versus goudprijs
Bron: All Star Charts

Conclusie

De financiële markten sturen ons verschillende signalen. Beleggers gaan na de dip van september opnieuw meer risicovollere aandelensectoren en activaklassen in hun portefeuille willen. Een eindejaarsrally lijkt in de maak. We geven nog graag mee dat een belegger met een gediversifieerde portefeuille in deze marktomgeving best voorrang geeft aan cyclische aandelen zoals autobouwers en mijnbouwproducenten.

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren