Bent u een tegendraadse belegger?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Een van de eerste vragen die startende beleggers zich vaak stellen is: moet ik beleggen in aandelen die ‘iedereen’ koopt, of net in aandelen die ‘iedereen’ dumpt?

Dat is een slimme vraag. In het eerste geval rekent u erop dat de meerderheid gelijk heeft. U doet gewoon als de rest, en koopt als de trend positief is, en verkoopt als de trend negatief wordt. In het tweede geval koopt u als de aandelen in de solden staan en gaat ervan uit dat de aandelen te zwaar afgestraft zijn. En dat andere beleggers dat vroeg of laat zullen inzien. Eenmaal ze weer stevig opgepikt worden, verkoopt u.

Behalve meegaan met de trend of contrair beleggen, is er nog een derde strategie: niks doen.

1. Contrair beleggen

Bent u een contraire belegger, dan gaat u in tegen populaire overtuigingen en het algemene beurssentiment. Als ‘iedereen’ koopt, is het voor u tijd om te verkopen. En als ‘iedereen’ verkoopt, doet u net het omgekeerde. Kocht u massaal aandelen toen de beurzen in maart 2020 allemaal pijlsnel naar beneden doken? Dan was u contrair aan het beleggen.

De principes van contrair beleggen kunt u toepassen op individuele aandelen, een sector als geheel, of zelfs een hele markt. Beleggers die deze stijl hanteren begrijpen dat beurshypes en trends misleidend kunnen zijn. Soms kunnen aandelen immers zo sterk opgepompt en bejubeld worden dat ze elke voeling met de realiteit verliezen. Als beleggers optimistisch zijn over een aandeel, dan is een contraire belegger pessimistisch. Of ten minste op zijn hoede.

Omgekeerd stappen contraire beleggers vaak in als anderen pessimistisch zijn. Een contraire belegger gelooft dan dat het negatieve sentiment bij andere beleggers de aandelenkoersen onder de werkelijke waarde duwt en dit een goede koopkans biedt. Een contraire belegger zal dan zo veel mogelijk aandelen kopen voordat de ‘rede’ terugkeert en de aandelen weer de koers bereiken die hun waarde weerspiegelt. Contraire beleggers gaan in tegen de kudde en geloven dat het sentiment geen goede leidraad is.

Warren Buffett is misschien wel de bekendste contraire belegger. Een van zijn slagzinnen is: be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Die aanpak legde hem geen windeieren. Tussen 1965 en 2020 bedroeg het gemiddelde jaarlijkse rendement van zijn holding Berkshire Hathaway 20%.

Contrair beleggen lijkt een slimme zet: je koopt in de solden en verkoopt als iedereen elkaar verdringt om te kopen. Alleen is er een groot probleem: timing. Wanneer weet u dat een aandeel goedkoop is en wanneer het duur is? Het aandeel kan voor hetzelfde geld nog de helft goedkoper, of duurder worden. Misschien kunt u wel eens juist ‘mikken’, maar lukt u dat ook tien keer na elkaar?

2. Meegaan met de trend

Bij meegaan met de trend koopt u wanneer de koersen stijgen en verkoopt u wanneer ze dalen. Er is geen verborgen truc of magische formule bij deze strategie. Bij deze aanpak is het de bedoeling om de markt in de gaten te houden voor elke opwaartse of neerwaartse trend.

Beleggers die deze stijl hanteren, stappen gewoonlijk in de markt wanneer zij weten dat de trend zich goed heeft gezet en voor een lange periode zal aanhouden. Zodra zij echter een duidelijke ommekeer in de trend zien, zullen ze uitstappen en wachten tot de koersen terugkeren naar hun oorspronkelijke prijs. Of zoals het beursgezegde luidt: the trend is your friend, until the end when it bends.

Beleggers gebruiken dikwijls technische hulpmiddelen om de trendrichting te bepalen. Daarvoor kijken ze naar de prijsbewegingen op een grafiek. Door patronen te identificeren proberen ze zo het toekomstige koersverloop in te schatten. Technische analyse vergt nogal wat expertise en huiswerk. En hoewel het een hulpmiddel kan zijn, is het zeker geen wonderoplossing.

Andere beleggers gebruiken geen technische analyse, maar surfen gewoon mee met het sentiment. Dat is hun manier van trendbeleggen. Doen goudmijnaandelen het momenteel goed? Goudmijnaandelen dan maar. Doen goudmijnaandelen het minder goed? Goudaandelen weg dan. Hier is natuurlijk het timingvraagstuk een probleem. Want wanneer is een trend goed ingezet? Het risico bestaat altijd dat u te laat op de kar springt, of te laat van de kar.

3. Niks doen

Niks doen lijkt een luie oplossing. Al valt er wel iets voor te zeggen. Als u niets doet, dan laat u uw beleggingen over aan de grillen van de beurs. Wanneer instappen en wanneer uitstappen? Die vragen zijn dan niet meer relevant. Elke dag uw beleggingen checken? Ook niet nodig.

Als u niks doet, dalen uw beleggingen als de markt het slecht doet, maar ze stijgen ook als de markt het goed doet. Uw beleggingen doen het dus weliswaar niet beter dan de markt, maar ook niet slechter. Dat hoeft niet ‘jammer’ te zijn, want historisch gezien stijgen de beurzen op lange termijn (zelfs als u alle crashes meerekent). De afgelopen 121 jaar leverde een gespreide aandelenportefeuille jaarlijks gemiddeld 5,3% op (inflatie meegerekend).

Ook goed om weten: heel veel van de beste dagen op de beurs liggen dicht bij de slechtste. En die beste dagen wilt u zeker niet missen: stel dat u de afgelopen 90 jaar had belegd in de S&P500. Had u in elk decennium de 10 beste dagen gemist, dan had u na 90 jaar een return van 28%. Had u niets gedaan - en dus 90 jaar lang uw beleggingen bijgehouden - dan had u een return van 17.715% (zeventienduizend zevenhonderdvijftien!). Gewoon belegd blijven en niet voortdurend uitstappen en instappen blijkt op langere termijn een slimme keuze.

De kans dat u 90 jaar lang zal beleggen is natuurlijk klein. Maar het principe van ‘niets doen’ werkt ook op kortere termijn. Twee zaken zijn dan wel essentieel:

  • Zorg voor voldoende spreiding. Bijvoorbeeld door te beleggen in indextrackers of fondsen die uit honderden verschillende aandelen bestaan.
  • Ga voor de lange termijn. Dat betekent minstens 5 of 7 jaar als u in aandelen belegt. Hoe langer u belegt en belegd blijft, hoe meer tijd de markt krijgt om zich te herpakken als u de pech had om op een ‘verkeerd’ moment in te stappen.

Contraire belegger, trendbelegger of ‘niets doen’ belegger?

Ga zeker eens kijken naar onze filmpjes voor startende beleggers!

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren