KEYprivate

Open een Keyprivate en krijg €90*

Man holding hands smiling at camera (top block)

Vragen? Bel ons op 02 679 91 11 (maandag tot vrijdag, 9 tot 17u) of mail naar keyprivate@keytradebank.com

*Zie de voorwaarden

Uw vermogen verdient een professionele aanpak

Bij Keyprivate beheren wij (een deel van) uw vermogen voor u. Niet via individuele aandelen, maar wel met trackers. Die zijn samengesteld uit tientallen, soms honderden onderliggende waarden. Zo spreidt u uw geld optimaal en kostenefficiënt volgens een gepersonaliseerd risicoprofiel.

 • Illustration of a chart in a browser window (CTA)

  Gediversifieerd door het gebruik van trackers

  Uw geld beleggen we met Keyprivate in een uitgekiende selectie van 8 kostenefficiënte trackers: 4 aandelentrackers, 2 obligatietrackers en 2 grondstoffentrackers. Tel daarbij nog de activaklasse 'cash' wanneer nodig. Kortom, al wat ons investeringscomité nodig heeft om voor u voor een optimale en efficiënte spreiding te zorgen.

 • Settings on browser window (CTA)

  Optimale allocatie

  De juiste balans tussen beleggingscategorieën: dat bepaalt voor een groot deel uw rendement. Met Keyprivate leggen we daarom de nadruk op 'asset allocatie. We beogen een optimale mix van uw portefeuille, op basis van uw objectieven, uw risicoprofiel en de marktcontext.

 • Ecology leaf illustration (CTA)

  Duurzaamheidsvoorkeuren?

  Ook daarmee houdt Keyprivate rekening. Vertel ons uw duurzaamheidsvoorkeuren door de vragenlijst in te vullen bij de simulatie.  Uw duurzaamheidsvoorkeuren en uw risicoprofiel bepalen  dan uit welke instrumenten uw Keyprivate-portefeuille bestaat:  green bonds en/of  instrumenten die de Paris Aligned Benchmarks volgen.

 • Coin in hand illustration 2 (CTA)

  Minder kosten

  Door te beleggen in kostenefficiënte trackers krijgt u met Keyprivate een uiterst gediversifieerde portefeuille zonder overbodige kosten. Naast taksen bij de aan-en verkoop van de trackers in uw portefeuille is de enige kost die u betaalt onze lage vaste beheerskosten.

  Die bedraagt 0.91% per jaar. Dat is inclusief btw en transactiekosten en globaal bekeken 2 tot 3 keer minder dan wat een traditionele vermogensbeheerder aanrekent.

 • Settings on browser window (CTA)

  Voortdurende herbalancering

  Door marktbewegingen of wisselende prestaties van de trackers kan het gebeuren dat uw portefeuille niet meer efficiënt of optimaal is. Ons investeringscomité komt één keer per maand samen om uw portefeuille te evalueren en bij te stellen waar nodig.

  Deze herbalancering zorgt ervoor dat het risiconiveau van uw portefeuille blijft overeenstemmen met uw risicoprofiel.

Bereken uw rendement

Ontdek wat KEYPRIVATE voor uw portefeuille kan doen

EUR
(Optioneel)
EUR
10 jaar
Dynamisch
Nee
keyprivate

Dynamisch

Geschat kapitaal op juni 2034:

0EUR

Gemiddeld jaarlijks rendement:

0%

Rendementen

Check de behaalde resultaten van onze verschillende portefeuilles. Dit is na aftrek van de beheerskosten (0,91% per jaar incl. btw) en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

 • Heel gematigd

  Deze portefeuille is minder gericht op aandelen (maximaal 15%) en meer op obligaties en liquiditeiten.

  3,90%

  Sinds 01/01/2024


  Jaarlijkse rendementen

  2023

  +7.38%

  2022

  -10,06%

  2021

  +10,29%

  2020

  -1,90%

  2019

  +4,90%

  2018

  -6,64%

  2017

  +2,24%

 • Uitgebalanceerd

  Deze portefeuille is gericht op aandelen (maximaal 50%) en op obligaties (maximaal 75%).

  5,16%

  Sinds 01/01/2024


  Jaarlijkse rendementen

  2023

  +9.36%

  2022

  -10,21%

  2021

  +12,37%

  2020

  -1,92%

  2019

  +5,02%

  2018

  -4,84%

  2017

  +4,64%

 • Dynamisch

  Deze portefeuille is gericht op aandelen (maximaal 65%) en op obligaties (maximaal 65%).

  7,47%

  Sinds 01/01/2024


  Jaarlijkse rendementen

  2023

  +11,7%

  2022

  -9,34%

  2021

  +15,12%

  2020

  -1,44%

  2019

  +7,11%

  2018

  -7,78%

  2017

  +7,13%

Risico's

Ook al doen onze experten er alles aan om ze te beheersen, er zijn bepaalde risico's. Daar zijn we heel transparant over.

Geen kapitaalsgarantie en geen gegarandeerd rendement

De waarde van uw vermogen kan zowel stijgen als dalen. Uitstappen op een minder gunstig moment kan dus betekenen dat u een deel van of, in theorie, zelfs volledig uw belegde kapitaal zou kunnen verliezen.

Geen tussenkomst van u mogelijk in de samenstelling van uw portefeuille

Bij discretionair vermogensbeheer beslist de bank in uw plaats. Zij bepaalt wat er volgens haar nodig is voor een goed beheer van uw portefeuille. Daarbij verdedigt ze voortdurend uw belangen en zorgt ze ervoor dat ze de beleggingsstrategie volgt die nauwgezet samen met u werd bepaald.

De trackers in uw portefeuille houden zowel voordelen als risico's in

Zoals elk financieel product zijn er aan trackers risico’s verbonden. Meer hierover vindt u ons overzicht op onder 2.4.Trackers.

Duurzaamheidsrisico’s binnen Keyprivate

Aangezien Keyprivate uit trackers bestaat, en niet uit individuele aandelen, obligaties of beleggingsfondsen kunnen duurzaamheidsrisico’s voorlopig geen criterium zijn in de te nemen investeringsbeslissingen. Enkel wanneer de 8 geselecteerde emittenten dat wel als criterium bij de samenstelling van hun tracker zouden nemen, wordt het mogelijk om hiermee rekening te houden in ons vermogensbeheer Keyprivate.

Bekijk onze maandelijkse videos

Geert Van Herck geeft u zijn visie op de markten en overloopt de laatste rendementen.

 • Analyse van mei 2024

 • Analyse van april 2024

 • Analyse van maart 2024

 • Analyse van februari 2024

 • Anayse van januari 2024

 • Analyse van december 2023

Niet te missen