Hoe kunnen we u helpen?

Wat zijn de kosten, taksen en minimumbedragen?

Hoeveel kost KEYPRIVATE?

KEYPRIVATE heeft een bijzonder eenvoudig all-intarief van 0,91% per jaar (incl. BTW). U betaalt dus geen bewaarloon, uitstapkosten, enz. Als bank is Keytrade Bank wettelijk verplicht om belastingen apart aan te rekenen. Dat betekent dat u verplicht bent belasting te betalen op elke transactie waarbij KEYPRIVATE voor en namens u koopt of verkoopt.

Hoe zit het met belastingen?

Als bank is Keytrade Bank wettelijk verplicht om belastingen apart aan te rekenen. Dat betekent dat u verplicht bent belasting te betalen op elke transactie waarbij KEYPRIVATE voor en namens u koopt of verkoopt. Deze belasting is een combinatie van een Taks op de Beursverrichtingen (TOB) die de bank moet toepassen bij aankoop en verkoop van de trackers in portefeuille (momenteel 0,12% voor de aandelen-en obligatietrackers op het transactiebedrag met een maximum van EUR 1 300 en 0,35% voor trackers op grondstoffen op het transactiebedrag met een maximum van EUR 1 600) en een roerende voorheffing van 30% op de meerwaarde gerealiseerd bij de verkoop van obligatietrackers. Deze taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijke persoon, inwoner van België. Deze taksen alsook de fiscale behandeling van specifieke trackers kunnen te allen tijde wijzigen. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van elke wijziging.

Wat is het minimale beleggingsbedrag?

Om ons portefeuillebeheer zo toegankelijk mogelijk te maken is het minimale beleggingsbedrag EUR 15 000. We hebben beslist niet onder dat bedrag te gaan om ervoor te zorgen dat we genoeg beleggingen per tracker hebben en dus doeltreffend kunnen herschikken en liquiditeiten kunnen beleggen.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.