Hoe kunnen we u helpen?

Kan ik mijn Keyprivate risicoprofiel wijzigen?

Kan ik mijn risicoprofiel aanpassen zonder daarvoor KEYPRIVATE te moeten beëindigen?

Het is mogelijk om uw risicoprofiel aan te passen zonder daarvoor uw KEYPRIVATE te moeten stopzetten.  Het nieuwe profiel moet wel overeenkomen met een lager of gelijkwaardig risicoprofiel dan het maximale risicoprofiel dat bepaald werd bij uw geschiktheidstest. In geval van aanpassing op basis van het bovenstaande, gaat de Bank ervan uit dat het gaat om een verandering in uw beleggingsdoelstellingen, met inbegrip van uw risicotolerantie. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de beleggingsdoelstellingen in verband met een risicoprofiel ook zijn gekoppeld aan een beleggingshorizon. De verandering in het risicoprofiel tijdens het contract kan een negatieve invloed op portfolio prestaties hebben, de Bank kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

U kunt deze aanpassing niet online doen. Uw schriftelijke aanvraag dient namelijk gedateerd en ondertekend te worden verzonden per e-mail naar het volgende adres: Keyprivate@keytradebank.be

Het mandaat voor portefeuillebeheer, waarin uw risicoprofiel is opgenomen, moet ook worden aangepast en ondertekend. Na validatie zal de aanpassing gebeuren bij de volgende herbalancering van uw KEYPRIVATE-rekening. De wijziging van het profiel leidt tot aankopen en verkopen waarvoor u geen kosten betaalt maar waarvoor belastingen verschuldigd zijn (TOB en belasting op de meerwaarde bij verkoop van obligatie Trackers).

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.