Hoe kunnen we u helpen?

Inschrijven op Keyprivate?

Met Keyprivate vertrouwt u ons het beheer van uw vermogen toe. Hebt u twijfels over hoe u in bepaalde gevallen praktisch te werk gaat?

Als eerste reflex mag u altijd ons gespecialiseerd team contacteren. Zij helpen u graag. Zoekt u liever zelf? Kijk dan zeker eens hieronder.

Inschrijven gebeurt in 4 stappen:

  • Doe een simulatie: Simuleer het potentiële rendement voor uw risiconiveau.
  • Leg een geschiktheidstest af: Via een vragenlijst peilen we naar uw financiële doelstellingen, kennis, risicobereidheid en financiële situatie. Zo kunnen wij een portefeuille op uw maat samenstellen. Hou hiervoor ook eventueel een loonfiche en/of aanslagbiljet bij de hand.
  • Teken het mandaat voor portefeuillebeheer: Daarmee bevestigt u de opening van een Keyprivate-rekening.
  • Schrijf het gekozen beginkapitaal over naar uw zichtrekening bij Keytrade Bank en vertrouw dat vermogen toe aan Keyprivate.

Hoe na de opening extra bijstorten?

Of via uw zichtrekening bij Keytrade Bank. In het dashboard van Keyprivate op onze transactiesite staat een handige optie om extra geld op uw rekening te zetten.

Of u schrijft geld over naar uw Keyprivate-rekening.

Openen via een gezamenlijke rekening?

Dat is zeker mogelijk. De twee rekeninghouders worden dan automatisch beiden medehouders van de Keyprivate-rekening. De geschiktheidstest dient ingevuld te worden door één van de rekeninghouders en gevalideerd door de andere rekeninghouder. Houd bij het deel over kennis, ervaring en risico wel de persoon die het minst kennis en ervaring in het achterhoofd.

Zorg ervoor dat u allebei uw identificatiemethode bij de hand hebt, want de aanvraag dient door beide rekeninghouders getekend te worden.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.