Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Performante rekeningen met voordelige rentes

De spaarrekening High Fidelity van Keytrade Bank

Ideaal voor spaargeld dat u niet meteen gebruikt

0,01%

Basisrente

0,15%

Getrouwheidspremie

Voor alle bedragen die op een rekening blijven gedurende 12 opeenvolgende maanden

Lees meer

De spaarrekening Azur
van Keytrade Bank

Ideaal voor spaargeld dat u nodig hebt

0,01%

Basisrente

0,10%

Getrouwheidspremie

Voor alle bedragen die op een rekening blijven gedurende 12 opeenvolgende maanden

Lees meer

De spaarrekening Azur en de spaarrekening High Fidelity zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht van Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank NV (Frankrijk). De rekening is voorbehouden voor internetgebruik. De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen op elk moment door de bank gewijzigd worden. Het melden van wijzigingen aan de cliënt gebeurt via e-mail en via een aankondiging op de website. Gelieve de Essentiële spaardersinformatie te lezen dat u vindt in de afdeling Rekening van het Document Centre.

De spaarrekening Azur: De basisrente van 0,01% is van toepassing op alle bedragen die op de rekening geplaatst worden (vanaf de 1ste cent tot € 1.000.000). Voor bedragen hoger dan € 1.000.000 is de basisrente voor het volledige bedrag 0,01%.

De spaarrekening High Fidelity: De basisrente van 0,01% is van toepassing op alle bedragen die op de rekening geplaatst worden.

De rentes op onze spaarrekeningen gelden zowel voor bestaande als voor nieuwe cliënten. De interesten worden berekend op jaarbasis. De getrouwheidspremie wordt toegekend voor alle bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan.

Looptijd: onbepaalde duur.

Fiscaliteit: Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf van € 980 voor het inkomstenjaar 2022 (daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%). Deze vrijstelling geldt per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van € 1.960 voor het inkomstenjaar 2022).

Risico’s: In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.

Klachten: Met eventuele klachten kan u terecht bij: qualitycare@keytradebank.com of per schrijven gericht aan het Quality Care Service van de bank. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

De kenmerken van de Keytrade Bank spaarrekeningen

  • De verworven getrouwheidspremie wordt 4 x / jaar uitgekeerd.
  • Uw geld brengt rente op vanaf de dag na de storting op de rekening.
  • Geen kosten: noch beheerskosten, noch kosten voor het opnemen van geld, noch kosten voor online uittreksels.
  • Uw geld is op elk moment beschikbaar.

Wat krijgt u bij Keytrade Bank?

  • De spaarrekening Azur
  • Een zichtrekening (met 5 cent bonus voor elke uitgevoerde bankverrichting)
  • Een effectenrekening
  • Een VISA Classic kaart (optioneel)

Al onze rekeningen zijn gratis.

Zoekt u een belegging die een stap verder gaat dan uw spaargeld? KEYPLAN is de ideale tool om te genieten van een optimale spreiding van uw spaargeld.

Meer weten

Heeft u een vraag?

+32 (0)2 / 679 90 00
Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 22 uur