Banking

Uw reserve voor onvoorziene uitgaven

Mom and daughter in matching matching yellow dress (top block)

Als appeltje voor de dorst? Gewoon als buffer? Of een specifiek doel voor ogen? Zet op uw eigen tempo geld opzij op een gratis spaarrekening bij onze bank.

Spaar op uw ritme

Kunt u uw spaargeld langer dan een jaar missen? En zo mikken op een hogere getrouwheidspremie? Of hebt u het sneller nodig? U kiest.

 • High Fidelity

  Ideaal voor spaargeld dat u niet meteen nodig hebt

  • 0,01% basisrente: een basisrente vanaf de 1ste cent
  • 0,15% getrouwheidspremie: voor alle bedragen die op uw rekening blijven gedurende 12 opeenvolgende maanden

 • Azur

  Ideaal voor spaargeld dat u nodig hebt

  Ideaal voor spaargeld dat u mogelijk nodig hebt

  • 0,01% basisrente: een basisrente vanaf de 1ste cent
  • 0,10% getrouwheidspremie: voor alle bedragen die op uw rekening blijven gedurende 12 opeenvolgende maanden

De spaarrekening Azur en de spaarrekening High Fidelity zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht van Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank NV (Frankrijk). De rekening is voorbehouden voor internetgebruik. De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen op elk moment door de bank gewijzigd worden. Het melden van wijzigingen aan de cliënt gebeurt via e-mail en via een aankondiging op de website. Gelieve de volgende Essentiële spaardersinformatie te lezen:

Essentiële Spaardersinformatie - Azur
PDF
Essentiële Spaardersinformatie - High Fidelity
PDF

De spaarrekening Azur

De basisrente van 0,01% is van toepassing op alle bedragen die op de rekening geplaatst worden (vanaf de 1ste cent tot € 1.000.000). Voor bedragen hoger dan € 1.000.000 is de basisrente voor het volledige bedrag 0,01%.

De spaarrekening High Fidelity

De basisrente van 0,01% is van toepassing op alle bedragen die op de rekening geplaatst worden (vanaf de 1ste cent tot € 1.000.000). Voor bedragen hoger dan € 1.000.000 is de basisrente voor het volledige bedrag 0,01%.

Rentes

De rentes op onze spaarrekeningen gelden zowel voor bestaande als voor nieuwe cliënten. De interesten worden berekend op jaarbasis. De getrouwheidspremie wordt toegekend voor alle bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan.

Looptijd

Onbepaalde duur

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf van € 980 voor het inkomstenjaar 2022 (daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%). Deze vrijstelling geldt per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van € 1.960 voor het inkomstenjaar 2022).

Risico’s

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie. Inflatierisico: door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

Klachten

Met eventuele klachten kan u terecht bij: qualitycare@keytradebank.com of per schrijven gericht aan het Quality Care Service van de bank. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

De kenmerken van de Keytrade Bank spaarrekeningen

 • De verworven getrouwheidspremie wordt 4 x / jaar uitgekeerd
 • Uw geld brengt rente op vanaf de dag na de storting op de rekening
 • Geen kosten: 0EUR beheerskosten, 0EUR kosten voor het opnemen van geld, 0EUR kosten voor online uittreksels
 • Uw geld is op elk moment beschikbaar

Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.