Hoe kunnen we u helpen?

Interesten op spaarrekeningen

Waar zijn de rentes te vinden van de spaarrekeningen van Keytrade Bank?

Of u kijkt op of u bekijkt de essentiële spaardersinformatie van uw spaarrekening in onze

.

Hoe wordt de basisrente op een spaarrekening berekend?

De basisrente wordt berekend op het saldo van uw rekening en wordt aan het begin van het daaropvolgende jaar uitbetaald.

Wat gebeurt er met de getrouwheidspremie bij overschrijvingen tussen gereglementeerde spaarrekeningen op dezelfde naam?

Bij een overschrijving van één van uw gereglementeerde spaarrekeningen bij onze bank naar één van uw andere gereglementeerde spaarrekeningen bij onze bank is het tot 3 keer per kalenderjaar  mogelijk om de verworven getrouwheidspremie op het bedrag van de overschrijving te behouden wanneer uw overschrijving aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De betrokken spaarrekeningen moeten minstens éénzelfde titularis hebben.
  • Het overschrijvingsbedrag is minstens 500EUR .
  • Uw overschrijving is geen doorlopende opdracht.

Opgelet, die 3 keer per kalenderjaar geldt trouwens per spaarrekening!

Welke interest krijg ik op de online spaarrekening AZUR?

De spaarrekening AZUR heeft een basisrente van

1,00
*, met
0,50
getrouwheidspremie.  * Rentevoet geldig op het volledige bedrag dat op de rekening staat. De interesten worden op jaarbasis berekend.

Wanneer brengt het geld op de spaarrekening rente op?

Vanaf de eerste dag nadat het geld op uw spaarrekening geplaatst wordt, brengt het interest op. U geniet dan van de basisrente van

1,00
!

Wat is het maximumbedrag aan interesten dat vrijgesteld is van roerende voorheffing?

De gereglementeerde spaarrekeningen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 980EUR aan jaarlijkse interesten (inkomstenjaar 2021) ("vrijgesteld bedrag"). De roerende voorheffing van 15% wordt automatisch afgehouden zodra de rente van uw spaarrekening verworven voor dat inkomstenjaar het vrijgesteld bedrag overschrijdt. Gemeenschappelijke rekeningen op naam van echtgenoten of wettelijk samenwonenden kunnen van een dubbele vrijstelling van roerende voorheffing van de interesten op gereglementeerde spaarrekeningen genieten. Het gaat dus om 2 maal het vrijgesteld bedrag. Let op, de dubbelevrijstelling wordt niet automatisch toegepast. Om de toepassing ervan te vragen dient u ons per e-mail een attest van gezinssamenstelling (dat u bij de gemeente van uw woonplaats kan aanvragen) te bezorgen op volgend e-mailadres: dataadministration@keytradebank.com. Vermeld in uw e-mail "Hierbij vraag ik de toepassing van een dubbele vrijstelling van roerende voorheffing op het rekeningnummer [vermeld het rekeningnummer van de gereglementeerde spaarrekening] waarvan ik medehouder ben met [vermeld de naam en voornaam van de medehouder die uw echtgenoot of wettelijk samenwonende is]".