Woman smiling at camera on blue background (top block)
Spaarrekening

Azur

Ideaal voor spaargeld dat u mogelijk nodig hebt

 • 1,00
  basisrente: een basisrente vanaf de 1ste cent
 • 0,50
  getrouwheidspremie: voor alle bedragen die op uw rekening blijven gedurende 12 opeenvolgende maanden

Belangrijkste kenmerken van de spaarrekening 

 • De getrouwheidspremie wordt 4x/jaar uitgekeerd: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De getrouwheidspremie wordt toegekend voor alle bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan.
 • Uw geld brengt rente op vanaf de dag na de storting op de rekening.
 • Geen kosten: noch beheerskosten, noch kosten voor het opnemen van geld, noch kosten voor online uittreksels.
 • Uw geld is op elk moment beschikbaar.
 • De basisrente van
  1,00
  is van toepassing op alle bedragen die op de rekening geplaatst worden. De rente geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe cliënten. De rente wordt berekend op jaarbasis.
 • Looptijd: onbepaalde duur.
 • Fiscaliteit: Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf van € 980 voor het inkomstenjaar 2023 (daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%). Deze vrijstelling geldt per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van € 1.960 voor het inkomstenjaar 2023).
 • Risico’s
  • Risico van faillissement: In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.
  • Inflatierisico: door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.
 • Klachten: Met eventuele klachten kan u terecht bij: qualitycare@keytradebank.com of per schrijven gericht aan het Quality Care Service van de bank. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
 • De spaarrekening Azur is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank NV (Frankrijk). De rekening is voorbehouden voor internetgebruik. De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen op elk moment door de bank gewijzigd worden. Het melden van wijzigingen aan de cliënt gebeurt via mail en via een aankondiging op de website.

Lees het volgende document voor het openen van een spaarrekening Azur.

Essentiële Spaardersinformatie - Azur
PDF
KEYpack

Niks dan goed nieuws

Open een Keypack. Dat is 1 gratis pakket van 3 rekeningen met heel veel voordelen.