Wie is wie: op bezoek bij IT

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Wie 100% digitale bank zegt, denkt daar meteen een informaticateam bij van een onberispelijk niveau. Dat onze IT onmisbaar is voor het goed functioneren van onze platformen, is evident. Het is zelfs vrij binair: Zonder IT, geen bank.

Wij spraken met teammanagers Kurt Crabbé en Arnaud Nisez, twee IT-ers met elk een geheel eigen code. Eens ze waren losgerukt van hun schermen, spraken zij honderduit over hoe IT werkt in tijden van 100% telewerken.

Wat is uw rol binnen het IT-team van Keytrade Bank? Hoe lang bent u al bij de bank?

Kurt: Al 15 jaar werk ik voor IT bij Keytrade Bank. Sinds we de Agile-methode bij Keytrade Bank hebben, vervul ik de rol van Scrum of Scrum. Dat klinkt erger dan het is. Het komt erop neer dat ik verschillende projectgebonden teams van IT-ers en ‘business’-gerichte collega’s coördineer. Zij geven mij hun vorderingen in projecten en ook hun problemen door en ik probeer te faciliteren.

Arnaud: Ik ben hier een jaartje minder lang dan Kurt, maar ook ik ben een 'Scrum of Scrum'. Mijn rol is mijn teams en hun afhankelijkheid van elkaar coördineren, ze te begeleiden en ze te ondersteunen vooral dan op de technische kant van de projecten.

Hoe verloopt een gewone dag?

Arnaud & Kurt: Veel vergaderingen, heel veel vergaderingen.

Kurt: Er zijn bij mij vier teams waarvan ik hun dagelijkse vergadering moet bijwonen. Wil ik zicht hebben en houden op hun projecten om hen te kunnen helpen en zaken in handen te kunnen nemen wanneer nodig, dan is dit een must. Mijn belangrijkste taak schuilt erin om problemen zo snel mogelijk op te sporen zodat hun impact op de planning beperkt kan worden.

Arnaud: Ikzelf sta in voor drie teams: Onboarding (OPPA), Contact Management (COMA) en Direct Channels (CHAN). Dus, net als bij Kurt, wordt het ritme van mijn dagen bepaald door vergaderingen. Die zijn bedoeld om mijn teams te synchroniseren en een geest van samenhang te bewaren. In tijden van COVID zien we elkaar heel weinig, dus is het voor mij van cruciaal belang om dicht bij elke medewerker te blijven staan en mij voor hen beschikbaar te stellen. Ik vul mijn dagen met luisteren naar hen, hen helpen zoeken naar oplossingen en hen stimuleren om vooruitgang te boeken.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor IT in een onlinebank?

Arnaud: De eerste uitdaging voor ons als digitale bank is veiligheid. Dat beheerst ons dagelijkse werk. Dat moet de prioriteit blijven want elke dag beheren we de gegevens van onze klanten en hun geld. Daarnaast moet men als bank ook 'compliant' zijn met de verschillende regulering voor de bankwereld: regels van de nationale bank, Europese autoriteiten, GDPR …

Kurt: Ook moeten we ervoor zorgen dat we mee zijn met de nieuwe technologieën. Onze bestaande toepassingen mogen geen ernstige problemen ondervinden. Daarom testen we ze regelmatig om eventuele problemen zo vroeg mogelijk op te lossen.

Wat maakt werken bij Keytrade Bank anders? De samenhang tussen de collega's bijvoorbeeld?

Kurt: Voor Covid waren er drinks en lunches om een lichtere sfeer te creëren. Samenwerken is meer dan enkel werk. Dat is ook te danken aan de managementstijl van Keytrade Bank. De bank heeft het karakter van een start-up bewaard en handhaaft een vrij 'platte' structuur. De druk van onze leidinggevenden is er wel, maar die is ‘menselijk’. Ons management is trouwens heel erg bereikbaar.

Arnaud: Het directe contact, zonder tussenpersonen, is uniek. Wij staan in contact met alle teams omdat we bij alle projecten betrokken zijn en dan is er één conclusie: we zijn allemaal afhankelijk van elkaar.

Welke attitude is er als IT-er nodig om in jullie team te stappen?

Kurt: Er mag gerust wat pit in zitten, dat heb ik graag. De ideale kandidaat is rechtuit, eerlijk en rechtschapen. Liefst ook niet te verlegen. Hij of zij moet de meningen van anderen aanvaarden en een open en afhankelijke geest hebben.

Arnaud: Ik hecht veel belang aan de sfeer in mijn teams. In ons aanwervingsproces is de houding van de kandidaat essentieel. Zijn ingesteldheid, zijn instemming met de Keytrade-waarden, zijn proactiviteit en zijn veerkracht zijn voor mij onontbeerlijke kwaliteiten.

Heeft telewerken uw manier van werken veranderd?

Kurt: Ontegensprekelijk. Gewoonlijk gebeurt er veel rond onze koffiemachine. Deze 'small talks' die vaak kleine problemen oplossen, missen we vandaag heel erg, heb ik de indruk. Ook al is de overgang naar telewerk technisch zeer goed verlopen, het gemis aan menselijk contact is in deze periode toch groot. Daardoor wordt de werklast ook groter.

Arnaud: Telewerk was voor mij niet vanzelfsprekend, vooral dan het zorgen voor een evenwicht tussen privé en werk. Wanneer we vandaag met een probleem worden geconfronteerd, kunnen we niet gewoon opstaan en gaan praten met de collega's om samen een oplossing te vinden. We moeten een moment vastleggen in de respectieve agenda's of proberen het probleem per mail op te lossen. En dat is niet altijd evident. Het grote voordeel daarentegen is duidelijk de flexibele werktijd. Het is geweldig om 's morgens mijn kinderen aan school te kunnen afzetten en ze tussen twee vergaderingen in weer op te pikken.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren