Nieuw samengesteld gezin: gemeenschappelijke spaarpot of elk apart?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Mozaïekgezin, fusiegezin, mikadogezin, plusgezin of patchworkgezin? Vandaag is ongeveer één op de tien gezinnen in België nieuw samengesteld. Zo’n gezin kan een verrijking zijn voor wie er deel van uitmaakt. Maar kan ook spanningen met zich meebrengen over wie welke rollen en taken in het nieuwe huishouden opneemt. In een nieuw samengesteld gezin start niemand met een leeg blad. Iedereen brengt zijn eigen bagage, eigen gewoontes, eigen visie over opvoeding en persoonlijke verwachtingen mee naar binnen.

Een groot deel van de relaties en huwelijken strandt vandaag door twisten om geld. Dikwijls omdat koppels ervan uitgaan dat alles wel ‘vanzelf’ los zal lopen; ook de financiële zaken. Nieuw samengestelde gezinnen kunnen daar evengoed, of zelfs extra kwetsbaar voor zijn. Zeker als een van de partners al slechte ervaringen had in een vorige relatie en zich defensief - of net heel offensief opstelt - als geldzaken ter sprake komen.

Vertrouwen in de toekomst

Belangrijk is om het thema met elkaar op een rustig moment door te praten. Heeft u schrik om het onderwerp aan te kaarten? Begrijp dan dat over geld praten een manier is waarmee u nét uw engagement, betrokkenheid en vertrouwen in de toekomst toont. Heb geen schrik om u kwetsbaar op te stellen en eventuele negatieve ervaringen uit het verleden te delen. Dat bevordert het wederzijds begrip. Op die manier kan uw partner beter inschatten waarom u wel of niet achter een bepaalde beslissing staat.

Spreken is goud

Voordat jullie beslissen om al of niet een gezamenlijke rekening op te starten, is het nuttig om alle inkomsten en (verwachte) uitgaven in kaart te brengen. Op die manier kunnen jullie reeds mogelijke struikelstenen ontdekken. Uw partner koopt geregeld dure merkkledij voor ‘zijn’ kind? U heeft meer reiskosten dan uw partner? Uw partner ontvangt onderhoudsgeld? ‘Uw’ kind woont nog in terwijl het kind van uw partner op kot zit? … Hoe banaal het op het eerste gezicht kan lijken: praat alles goed door, zodat jullie duidelijke afspraken hebben over welke inkomsten en uitgaven persoonlijk blijven en welke gemeenschappelijk worden. Bespreek ook over welke financiële beslissingen jullie autonoom mogen maken en welke in samenspraak moeten gebeuren.

Welke opties zijn er voor de rekeningen?

  • Elk een aparte rekening

    Met deze oplossing behouden jullie beiden volledige autonomie. Voor gezamenlijke uitgaven kan een overeenkomst of verdeelsleutel toegepast worden (al of niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen, het aantal ‘eigen’ kinderen, enzovoort). De ene partner betaalt bijvoorbeeld de maandelijkse huur, terwijl de andere de nutsvoorzieningen, internet, verzekeringen en autokosten voor zijn of haar rekening neemt.
  • Enkel een gemeenschappelijke rekening

    In dit geval kiezen jullie beiden om samen de rekeningen te beheren. Jullie brengen de persoonlijke middelen in een gezamenlijke pot, waarmee alles beheerd wordt.Een variant hierop is het zakgeldmodel. Hierbij beheert één van de partners de gemeenschappelijke rekening, waarbij de andere partner bijvoorbeeld een maandelijks budget ontvangt voor persoonlijke uitgaven. Dit vergt uiteraard een hoge mate van vertrouwen.
  • Elk een aparte rekening én een gemeenschappelijke rekening

    De meeste gezinnen kiezen voor deze oplossing. Elk behoudt zijn eigen rekening en daarnaast is er een gezamenlijke spaarpot die regelmatig gespekt wordt. Datn kan volgens een 50/50-verdeling, maar ook in een andere verhouding. Als uw partner netto 30% meer verdient dan u, dan kan het billijker lijken om een andere verdeelsleutel toe te passen. Ook het aantal kinderen van elke partner, hun leeftijd en wie de meeste zorg opneemt voor de kinderen en in het huishouden kan meegenomen worden in de verdeelsleutel.

Tot slot: welke oplossing u kiest, een ‘juiste’ keuze is er niet. Het is vooral belangrijk waar u zichzelf en uw gezin het best bij voelt.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren