Baby op komst? Zorg dat u er ook financieel klaar voor bent

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Een kind krijgen zet niet alleen uw wereld op z'n kop. Ook uw portemonnee. Slimme koppen bij het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekenden dat een kind 17% van het netto gezinsinkomen kost. Gelukkig geldt er ook een groepskorting: 2 kids kosten zo'n 26% van het gezinsinkomen en 3 kids zijn nog 'kostenefficiënter': 33% van uw netto gezinsinkomen.

Vroeg beginnen aan een financieel plan is nuttig om onaangename verrassingen te vermijden. Bijvoorbeeld een beleggingsplan dat meegroeit met uw kinderen zoals KEYPLAN for kids. Bovendien kunt u best een extra buffer aanleggen voor onvoorziene kosten. Een overzicht van wat u daarbij beter niet uit het oog verliest.

Wat wordt terugbetaald?

Bij zwangerschap en geboorte komen medische kosten kijken. Gelukkig worden de meeste terugbetaald door uw ziekenfonds. Zo betaalt u voor uw NIPT (de bloedtest die de meest voorkomende chromosoomafwijkingen opspoort) amper 8,63 euro remgeld. U heeft tijdens uw zwangerschap recht op 3 terugbetaalde echografieën. Een geconventioneerde vroedvrouw wordt volledig terugbetaald, een deel van de bezoeken aan de gynaecoloog ook. Voor een complete lijst bekijkt u best de website van uw ziekenfonds; de voordelen verschillen hier en daar.

Tip: Heeft u een goede aanvullende ziekteverzekering? Dan worden nog meer kosten voor u gedekt. Check op voorhand wat wordt terugbetaald.

Werk en uitkeringen

Een deel van uw budget zal afhangen van hoe lang u aan het werk kan blijven. U bent verplicht 15 weken moederschapsrust op te nemen. Vaak kiezen aanstaande moeders 6 weken voor en 9 weken na de bevalling. Tijdens die periode krijgt u een uitkering. Hoe hoog het bedrag van die uitkering is, hangt af van uw werksituatie. Stopt u op doktersadvies vroeger met werken? Ook dan heeft u recht op een uitkering. Vaders en gehuwde meemoeders hebben recht op 10 dagen ouderschapsverlof binnen de 4 maanden na de geboorte. Adoptieouders krijgen elk 6 weken verlof en 1 week die ze onder elkaar mogen verdelen.

Overwegen u en/of uw partner om minder te gaan werken? Dan laat u best vooraf berekenen hoeveel u netto minder zult ontvangen.

Tips: Voor zelfstandigen is er een licht andere regeling dan werknemers, ga na welke regeling voor u van toepassing is.

Babyuitzet

Voor de ene ouder is het een lust, voor de andere een last: het samenstellen van de babyuitzet. Of u het nu met plezier doet of niet, uw kind heeft nood aan een kamer, kleding en speelgoed. Het zal één van de grootste kosten zijn waarmee u voor de bevalling wordt geconfronteerd. Het is daarom belangrijk vroeg te beginnen. Neem tijd om meubels, kleren en speelgoed bijeen te sprokkelen bij vrienden en kennissen of via tweedehandswinkels en -sites. Zo kunt u heel wat geld besparen. Koopt u alles nieuw, dan wordt u makkelijk 5.000 à 10.000 euro lichter.

Tip: Geboortelijst bij een babywinkel? Laat u niet verleiden door hippe gadgets. Denk goed na wat u wel en niet kunt gebruiken.

Opvoeding: de grote kosten

De grote kosten beginnen echter pas na de bevalling: (aangepaste) voeding, verzorgingsproducten, opvang … U zal wellicht vaker boodschappen doen en uw water- en energiefactuur zal stijgen. Ook hier probeert de sociale zekerheid een duwtje in de rug te geven. Vanaf 2019 zijn in Vlaanderen de geboortepremie, de kinderbijslag en de schoolbonus samengesmolten tot het groeipakket en is er maar één aanvraag nodig. In Wallonië en Brussel gelden andere regels.

Tip: Vergeet uw kind niet in te schrijven bij uw ziekenfonds en op uw ziekteverzekering.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren