Coronablog Geert Van Herck: Paniek bereikt extreme niveaus … zoveelste episode

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Op de internationale aandelenmarkten houdt de paniekfase aan. In die mate zelfs dat de beurzen er nog niet in slagen een bodem neer te zetten. Eén van de belangrijkste sentimentsindicatoren (CNN Fear and Greed index in grafiek 1) blijft op een zeer angstige stemming onder beleggers wijzen.

Grafiek 1 : CNN Fear and Greed index

Bron : CNN

Toch blijven we deze paniekfase beschouwen als een signaal dat er zich stilaan een technisch herstel van de beurzen zou kunnen opdringen. Daarnaast zien we ook dat de beurzen almaar meer oververkocht geraken. Zo’n ‘oververkochte’ toestand luidt heel vaak een herstel in. Met andere woorden, dat biedt opportuniteiten voor langetermijnbeleggers.

Om dit extra te illustreren, nemen we er de maandgrafiek van de MSCI All Countries World Index eens bij waaraan we onderaan de RSI-indicator hebben toegevoegd. Een hoge stand van deze indicator wijst op een overgekochte markt, een lage stand op een oververkochte.

We stellen vast dat de RSI-indicator stilaan in die oververkochte zone terechtkomt. De laatste keer dat de index in die zone verkeerde, was eind 2008 en begin 2009. We hoeven er u waarschijnlijk niet aan te herinneren dat de zenuwen van beleggers in die periode sterk op de proef werden gesteld. Wat ook vaststaat is dat wie toen de moed had om periodiek in aandelen te beleggen, een mooie zaak deed in de daaropvolgende jaren.

Grafiek 2 : MSCI All Countries World Index (maandgrafiek, USD)

Bron : Bloomberg

Dat blijft een boodschap die we ook aan de beleggers van vandaag zouden willen meegeven. Nu nog verkopen lijkt ons niet opportuun. Het is heel goed mogelijk dat er een herstel van de aandelenkoersen voor de deur staat. Daar wijzen de sentimentsindicatoren en technische indicatoren toch op. Anderzijds blijft het uiteraard onmogelijk om de exacte bodem te bepalen. Kortom, langetermijnbeleggers of al wie op een correctie heeft gewacht zouden nu een stukje van hun cash aan het werk kunnen zetten.

Als Chief Strategist van KEYPRIVATE ken ik een oplossing in online vermogensbeheer waar ze dat zouden kunnen doen …

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren