Hoe zit het met het vermogen van de Belg?

230904 thierry ternier koen ingelbrecht 082

Professor Koen Inghelbrecht

Professor Universiteit Gent

Met dit eerste vermogensrapport zorgen we voor een fijnmazig en wetenschappelijk snapshot van het vermogen van de Belg – in geld en spaargeld, huizen en ander vastgoed, aandelen, maar ook andere bezittingen zoals wagens, kunst en cryptomunten, en verminderd met schulden zoals hypothecaire leningen.

Op die manier konden we heel wat geheimen blootleggen over de portefeuille van Belgische huishoudens. Over het algemeen bracht dat goed nieuws: in vergelijking met andere Europese landen blijkt het vermogen in België aanzienlijk hoger te liggen. Het mediaanvermogen van huishoudens in de Eurolanden bedroeg in 2021 123,500 euro, in België is dat bijna tweemaal zo hoog.

De afgelopen twee jaar hebben Belgische huishoudens wel moeten inboeten op koopkracht: het mediaanvermogen steeg slechts met 2,8%, aanzienlijk lager dan de inflatie gedurende diezelfde periode (9,6% in 2022 en 4,1% in 2023)*.

Daarnaast zagen we ook bepaalde stereotypes bevestigd over de Belg:

  • Ja, de Belg heeft een baksteen in de maag: meer dan de helft van het vermogen zit in de gezinswoning. In totaal gaat zelfs 83 procent naar vastgoed.
  • En ja, de Belg gaat prat op zijn spaarboekje: bijna 10 procent van zijn vermogen staat op de spaarrekening.

Over de rijkste één procent ontdekten we dat ze hun vermogen vooral te danken hebben aan bedrijven en vastgoed. En dat het een minimumvermogen van 4.7 miljoen euro vereist om een huishouden tot die categorie te kunnen beschouwen.

Tot slot werden ook de evoluties in vermogen doorheen het leven in kaart gebracht. Zoals het levenscyclusmodel van Modigliani in wetenschappelijke literatuur stelt, bouwen huishoudens gedurende hun loopbaan vermogen op, bereiken ze hun hoogtepunt rond de pensioenleeftijd om na de pensionering – samen met het dalende inkomen – een daling in te zetten wanneer het wordt ‘opgegeten’ tijdens de oude dag, onder andere door rusthuizen.

Deze kennis biedt ons een mooie startlijn voor toekomstige rapporten waarin we hopen nog meer in detail te kunnen gaan en evoluties zullen kunnen gaan waarnemen van jaar op jaar.

*NBB.Stat. (2024). Inflation and harmonised consumer price index (HICP) [Dataset]. Geraadpleegd van https://stat.nbb.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren