Basisrente en getrouwheidspremie: wat zegt uw spaargedrag?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Ieder type spaarder heeft unieke behoeften. Net daarom bieden verschillende banken opties aan die zowel flexibele als trouwe spaarders belonen. De basisrente en getrouwheidspremie zijn daarbij twee spaartermen die u wellicht al heeft zien voorbijkomen. Wat houden deze precies in en waar besteedt u best het meest aandacht aan binnen uw huidige spaarsituatie?

Waarom een spaarrekening?

Iedere gereglementeerde spaarrekening gaat gepaard met minstens één rentevoet. U stort het geld dat u niet meteen nodig heeft voor dagelijkse uitgaven op een rekening. In tussentijd verdient u hierop een bepaalde rente. Met andere woorden, uw geld rendeert in meerdere of in mindere mate, afhankelijk van de gekozen bank en spaarformule.

Belangrijk om te weten is dat spaarrekeningen onderling sterk van elkaar kunnen verschillen. Zo is het mogelijk dat de ene bankier u bepaalde voorwaarden oplegt, terwijl hier bij de andere bankier geen sprake van is. Denk bijvoorbeeld aan een minimumbedrag dat u op uw spaarrekening dient te storten om te kunnen genieten van de beloofde rentevoet. Of aan een beperking in het aantal opnames om de zoveel tijd.

Gereglementeerde vs. niet-gereglementeerde spaarrekening

Wanneer is er sprake van welke voorwaarden? Dit hangt voor een stuk vast aan het feit of uw bank u een gereglementeerde of een niet-gereglementeerde spaarrekening aanbiedt.

De gereglementeerde spaarrekening

Een gereglementeerde spaarrekening gaat standaard gepaard met een aantal wettelijk vastgelegde voordelen. Dit om de spaarder aan te moedigen, maar ook om banken de nodige vooruitzichten te kunnen bieden. Voorbeelden van dergelijke voordelen zijn:

  • Twee types rente: een basisrente en een getrouwheidspremie (zie verder).
  • Een interessante fiscale vrijstelling: tot een bepaalde maximumrente (1.020 euro per persoon in 2024) betaalt u geen roerende voorheffing.

Tegenover deze voordelen staan ook een aantal beperkingen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om rekeningen te betalen of om doorlopende betalingsopdrachten op te zetten vanaf een gereglementeerde spaarrekening.

Naast deze algemeen geldende voordelen en beperkingen kunnen banken ook individueel bepaalde voorwaarden opleggen bij het aanvragen van een gereglementeerde spaarrekening. Voorbeelden hiervan zijn een minimum- of maximumspaarbedrag, een minimale of maximale maandelijkse inleg of behoren tot een bepaalde leeftijdscategorie. Mogelijk komen er zelfs helemaal geen voorwaarden bij kijken, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de spaarformules van Keytrade Bank.

De niet-gereglementeerde spaarrekening

Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening is er meestal geen sprake van een getrouwheidspremie en ook niet van een wettelijke minimumrente. Hier ligt dus meer vrijheid bij de bank zelf en heeft u als spaarder minder garanties. Bovendien betaalt u al roerende voorheffing (30%) vanaf uw allereerste euro opgebrachte rente.

Basisrente vs. getrouwheidspremie: hoe lang kunt u uw geld laten staan?

Bij het kiezen van een gereglementeerde spaarrekening zult u dus twee soorten rentes tegenkomen: de basisrente en de getrouwheidspremie. Deze twee types van spaarrentes zijn in het leven geroepen om zowel actieve als langetermijnspaarders te belonen.

Basisrente: nadruk op flexibiliteit

De basisrente is de rente die u jaarlijks verdient op het geld dat op uw spaarrekening staat. Dit tarief wordt dagelijks berekend op het totale saldo op uw rekening en wordt jaarlijks uitbetaald.

Het mooie aan deze basisrente is dat het u flexibiliteit biedt. Beslist u om geld van uw spaarrekening te halen, dan heeft dit geen invloed op deze rentevoet. Heeft u dus regelmatig toegang nodig tot uw spaargeld, dan zal dit geen negatief effect hebben op uw basisrente.

Blog-Body-BasisRente

De basisrente en getrouwheidspremie zijn twee types van spaarrentes in het leven geroepen om zowel actieve als langetermijnspaarders te belonen.

Getrouwheidspremie: voor als u uw spaargeld langer kunt laten rusten

De getrouwheidspremie beloont – zoals de naam het zegt - de loyaliteit van spaarders en komt boven op de basisrente. Deze premie wordt berekend op het geld dat u twaalf maanden lang onaangeroerd laat op uw rekening. Nadien start gewoon een nieuwe periode van twaalf maanden.

De premie begint te lopen op de dag na de storting en wordt uitbetaald op de eerste dag van het kwartaal dat volgt na dag 365 sinds uw oorspronkelijke storting. Als u uw spaargeld kunt missen voor langere tijd, is de getrouwheidspremie dus een heel aantrekkelijke keuze.

Beslist u toch om geld op te nemen tussendoor, dan ontvangt u geen getrouwheidspremie op het opgenomen bedrag tijdens de voorgaande twaalf maanden.

Wat is de beste oplossing voor u momenteel?

Nu dat u weet hoe de basisrente en getrouwheidspremie precies in elkaar steken: wat betekent dit voor u en uw spaarplannen? Wat dient u zeker te overwegen?

Flexibiliteit of rendement? Kiest u voor flexibiliteit (basisrente) of een hoger rendement bij langdurig sparen (getrouwheidspremie)?

Hoe vaak denkt u geld te moeten opnemen? Het opnemen van geld heeft invloed op de getrouwheidspremie, maar niet op de basisrente.

Wat levert de combinatie u op? Uw recent gestorte geld levert basisrente op, uw langer vastgezet geld blijft groeien dankzij de getrouwheidspremie. Vergelijk goed het aanbod in deze gecombineerde rentes en maak op basis van uw spaarplannen de ideale keuze.

Ontdek de interessante spaaropties bij Keytrade Bank

Of u nu spaart voor een onverwachte uitgave, een grote aankoop, of gewoon uw kapitaal veilig wilt laten groeien, het begrijpen van de verschillen tussen basisrente en getrouwheidspremie helpt u om de meest doordachte keuze te maken.

Ook bij Keytrade Bank kunt u terecht voor een gereglementeerde spaarrekening met zeer interessante opties op vlak van basisrente én getrouwheidspremie. Benieuwd naar onze tarieven en voorwaarden? Ontdek ze op onze website.

Sparen bij Keytrade Bank: hoe werkt het?

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren