Zo dicht mogelijk bij alle werknemers! Who’s who: Human Resources

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Human Resources is een onmisbare en noodzakelijke afdeling voor elk bedrijf. En hoe meer werknemers er zijn, hoe belangrijker HR wordt. Voor wie in een nieuw bedrijf start, verloopt met hen het eerste contact. Nadien is er een bijna constante wisselwerking met de collega’s van HR.

HR weet veel over ons, maar wat weten wij precies over HR?

Vandaag laten we Frédérique Dricot, Talent Acquisition Lead sinds april 2020, aan het woord. Want bij Keytrade Bank ligt de rekrutering allesbehalve stil. Integendeel, we zijn regelmatig op zoek naar nieuwe ‘diverse’ profielen.

Wat is de rol van een Talent Acquisition Lead en sinds wanneer werk je voor Keytrade Bank?

Met de komst van een nieuwe HR Director in september 2019 en met het oog op de ontwikkeling van Keytrade Bank werd er een nieuwe HR-structuur ingevoerd en werd ons team versterkt.

In april 2020 ben ik bij Keytrade Bank aan de slag gegaan om het gedeelte Talent Acquisition op mij te nemen en uit te breiden. Sindsdien zijn er nog vier nieuwe mensen bijgekomen om onze belangrijkste domeinen beter af te dekken, namelijk rekrutering, 'compensation & benefits', de ontplooiing van onze werknemers en interne communicatie. Ons team is nu compleet.

Hoe is de start verlopen? April 2020? Dan was er volop telewerk, toch?

Jazeker, over het algemeen heeft Keytrade Bank de overgang naar telewerk van al haar medewerkers uitstekend beheerd. Onze HR- en IT-afdelingen hebben deze ’verplichte’ nieuwe manier van samenwerken vlekkeloos georganiseerd.

Vanuit persoonlijk standpunt kan ik niet anders dan bevestigen dat het opnemen van een Talent Acquisition Lead-functie midden in een COVID-periode elke dag opnieuw een uitdaging vormde. Je moet de waarden van de bank leren kennen, de behoeften van iedereen begrijpen, urgenties opsporen, jezelf en je collega’s challengen om dé juiste persoonlijkheid met de beste competenties te selecteren. En dat alles vanop afstand, zonder informele gesprekjes ... terwijl je tegelijkertijd je geloofwaardigheid binnen de groep aan het opbouwen bent. Dat was en is inderdaad een mooie uitdaging om mijn dagen mee te vullen!

Wat mij van bij de start goed heeft geholpen, is het feit dat we volgens de Agile-methodologie werken. Deze methode helpt ons om perfect te kunnen telewerken, vind ik. Tijdens onze stand-upmeetings leggen we meermaals per week contact met het hele team. Er is ruimte voor informele gesprekken en humor. En toch houden we ook de focus om vooruitgang te boeken in onze projecten. Dat motiveert me.

Wat zijn de taken van Human Resources? Waarom is HR zo belangrijk voor een bedrijf?

Omdat de medewerkers nu eenmaal de grootste waarde van een bedrijf zijn. De taken van Human Resources zijn ruim in aantal en staan centraal in het beheer en de ontwikkeling van al onze medewerkers. Het is aan ons om medewerkers te vinden met talenten en ambities die gelijklopen met onze behoeften en doelstellingen, om hun vertrouwen te winnen en om ze te laten groeien.

Onze strategie is gebaseerd op vijf pijlers. Die dekken alle aspecten af waarmee een HR-afdeling wordt geconfronteerd: talent aantrekken, ervoor zorgen dat ze gemotiveerd blijven zodat we hen kunnen bijhouden, hun de mogelijkheden bieden om zich te ontplooien, hen de nodige tools aanreiken met onder meer onze Compensation & Benefits-aanpak en onze HR-procedures en tot slot hen inspireren door het uitrollen van onze MVO-benadering, ons Engagement Program en ons intern communicatieplan.

In deze periode van COVID en verplicht telewerk hebben we de nadruk gelegd op het welzijn van onze medewerkers. We willen vooral een maximale samenhang bewaren binnen de teams en iedereen gemotiveerd houden. Dat gebeurt via nieuwsbrieven, wedstrijden, video's, allerlei kleine attenties ... Dankzij onze enquête rond 'well-being' kunnen we het moreel van onze troepen monitoren en de nodige maatregelen nemen.

Wat zijn de kwaliteiten om te kunnen integreren in Keytrade Bank?

Keytrade Bank is, zoals geweten, geen traditionele bank. Een derde van onze populatie bestaat uit zeer ervaren technische en IT-profielen.

Project- en oplossingsgericht ondernemen, interpersoonlijke complementariteit binnen de teams, proactiviteit, veerkracht en afstemming op onze waarden zijn volgens mij essentiële elementen (naast vele andere) wil een kandidaat zich binnen Keytrade Bank ontplooien.

Het grootste deel van mijn werk ligt in het zoeken naar talent. Tijdens mijn gesprekken met kandidaten is het voor mij belangrijk om de persoonlijke kwaliteiten van potentiële, nieuwe medewerkers te peilen bovenop de technische kwaliteiten die door de toekomstige manager en/of teamgenoten worden gecheckt. Beide aspecten zijn heel belangrijk en worden samen geanalyseerd.

Wat talenkennis betreft, spreekt iedereen bij Keytrade Bank in prinicipe zijn eigen taal. We hebben 30% Nederlandstaligen, 64% Franstaligen en 6% met een andere moedertaal dan Nederlands of Frans. Kortom, een mooie, rijke diversiteit! Om deel uit te maken van onze IT-afdeling is het noodzakelijk om naast de moedertaal ook het Engels onder de knie te hebben.

Heeft de bank specifieke HR-kenmerken?

De banksector is sterk gereglementeerd -daarmee zeg ik allicht niets nieuws - waarschijnlijk meer dan vele andere sectoren. Werken voor een bank vereist dus een aantal kerncompetenties. Daarvoor laten we elke medewerker verplichte opleidingen volgen. Iedereen van ons moet een aantal procedures (compliance, ethische regels, risicobeheer ...) naleven die eigen zijn aan de sector maar ook aan onze groep.

De naleving van deze regels en procedures is ook terug te vinden in alle HR-domeinen. Het is dus noodzakelijk dat we op ons niveau de verschillende metiers goed kennen. Alleen zo kunnen we de risico's begrijpen waaraan de medewerkers zouden kunnen worden blootgesteld. Onze taak bestaat erin om hen te begeleiden bij hun opleiding en ervoor te zorgen dat ze hun kennis blijven aanscherpen.

Vacatures ...

Om een idee te geven: we hebben in 2019, vóór COVID, 54 mensen aangeworven. In 2020 zijn er 52 nieuwe medewerkers bijgekomen en tot nu toe werden in 2021 onze teams met 32 mensen versterkt.

Keytrade Bank zet zijn groei verder. We evolueren voortdurend zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's om onze teams aan te vullen.

Volg ons zeker op de sociale netwerken (link Twitter/Facebook) en check regelmatig ons aanbod op onze LinkedIn-pagina. Uiteraard kan men ons ook een cv bezorgen via cv@keytradebank.com.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren