Zijn de techmastodonten verantwoordelijk voor de recordprestatie van de S&P 500? Een factcheck!

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

U hebt het vast ook al gehoord. Zonder de sterke prestaties van de grote Amerikaanse technologieaandelen zou de S&P 500 een veel lager rendement in 2021 gehaald hebben. De topreturns van aandelen zoals Apple, Microsoft en Google zouden de verklaring zijn waarom de Amerikaanse beurs dit jaar wereldwijd de beste bestemming voor uw portefeuille was.

Maar klopt dat wel ? Mogen we dat zomaar zeggen? Of dienen we deze commentaar naar het rijk van de fabeltjes te verwijzen? Een factcheck is op zijn plaats en wijst in de richting van een fabeltje.

Waarom?

Werp even een blik op grafiek 1. Die toont ons de koersprestaties van 2 trackers. De “market cap weighted S&P 500” tracker is samengesteld uit de 500 aandelen uit de S&P 500, alleen krijgen de grootste aandelen hier ook het grootste gewicht. Daarnaast hebben we de “equal weighted S&P 500” tracker. Daarin krijgt elk aandeel uit de S&P 500 een gelijk gewicht. Zo weegt Apple in de “market cap weighted S&P 500” zo’n 6% terwijl dat in de andere tracker maar 0,23% is.

Wat stellen we vast?

De koersprestatie van beide trackers dit jaar is nagenoeg identiek. Ze stegen met meer dan 28% (in USD). Dit betekent dat nagenoeg alle sectoren deelnamen aan het Amerikaanse beursfeest.

Als enkel technologie uitstekend zou presteren zou de “market cap weighted S&P 500” veel beter moeten scoren want technologie neemt meer dan 25% voor zijn rekening in deze index (zie de sectorverdeling in tabellen 1 en 2). In de “equal weighted S&P 500” wordt het gewicht van de techsector nagenoeg gehalveerd weegt de industriële sector nagenoeg dubbel ten opzichte van het gewicht in de “market cap weighted S&P 500”! De sectorsamenstelling is veel gelijker verdeeld in de “equal weighted S&P 500”. Met andere woorden, de dominantie van de techsector verdwijnt nagenoeg.

Grafiek 1: “equal weighted S&P 500” vs “market cap weighted S&P 500”

"Equal weighted S&P 500" vs. "Market cap weighted S&P 500"
Bron: All Star Charts

Tabel 1: sectorverdeling “market cap weighted S&P 500”

"Market cap weighted S&P 500" broken down by sector
Bron: SPDR

Tabel 2: sectorverdeling “equal weighted S&P 500”

"Equal weighted S&P 500" broken down by sector
Bron: Invesco

Conclusie

De Amerikaanse beurs presteerde dit jaar sterk omdat tal van beursgenoteerde bedrijven hun koersen de hoogte zagen ingaan. Het waren dus niet enkel de technologische bedrijven die voor een beursfeest zorgden. Een beetje nuanceren kan nooit kwaad, vinden wij.

Door het overaanbod aan financieel-economisch nieuws op talrijke sociale media is het voor niemand makkelijk om door het bos de bomen nog te zien. Ook in 2022 gaan we dat alvast blijven proberen.

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren