Hoe kunnen we u helpen?

Wat is de uitgebreide garantieverzekering?

Is een minimale aankoopwaarde vereist om gedekt te zijn door de verlengde garantieverzekering?

De dekking geldt voor goederen met een minimale eenheidswaarde van EUR150 inclusief btw.

Moet het toestel dat verzekerd is door de verlengde garantieverzekering betaald zijn met mijn Keytrade Bank VISA Gold kaart?

Ja, het toestel moet volledig betaald zijn met uw kredietkaart en de eenheidswaarde moet minstens EUR 150 inclusief btw bedragen.

Bestaat er een limiet voor het verzekerde bedrag van de verlengde garantieverzekering?

De limiet van het verzekerde bedrag is EUR 5.000 per apparaat en per schadegeval, met een maximum van EUR 5.000 per opeenvolgende periode van 12 maanden.

Mijn toestel is één jaar oud. Kan ik dan een beroep doen op de verlengde garantieverzekering?

De eerste 24 maanden na aankoop, dient u een beroep te doen op de wettelijke garantie die door de fabrikant van uw toestel wordt voorzien. Het is pas wanneer uw toestel na het verstrijken van de wettelijke garantie in panne valt, dat de verlengde garantieverzekering in werking treedt. De dekking geldt uitsluitend als het defect ook door de originele fabrieksgarantie van 24 maanden wordt gedekt. De verlengde garantieverzekering gekoppeld aan uw Keytrade Bank VISA Gold kaart verlengt de originele fabrieksgarantie met 24 maanden.

Welke goederen zijn gedekt door de verlengde garantieverzekering?

De verzekering dekt toestellen van de categorie 'witgoed' en 'bruingoed' die u nieuw aankocht in België en die integraal met uw Keytrade Bank VISA Gold kaart werden betaald. Tweedehandsgoederen of goederen die u kocht op een veilingsite worden niet gedekt. De verzekering treedt in werking na het verstrijken van de wettelijke garantie van de fabrikant, die 24 maanden bedraagt. Indien uw toestel in panne valt in de eerste 24 maanden na de aankoop, dan dient u zich tot de fabrikant of de verdeler te richten. U vindt de lijst van alle gedekte goederen hier.

Wat moet ik doen in geval van schade gedekt door de verlengde garantieverzekering?

Bij een schadegeval moet u:

  • Het schadegeval zo snel mogelijk melden door binnen de 14 kalenderdagen volgend op de datum van het schadegeval te bellen naar + 32 (0)2 550 04 78.
  • De verzekeraar een kopie van de aankoopfactuur, de verkoopbon of het kassaticket bezorgen, plus het bewijs dat het toestel met de verzekerde kaart werd betaald.
  • De instructies van de verzekeraar volgen en hem alle redelijke informatie en/of documenten bezorgen die hij nodig of nuttig acht.
  • Alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te beperken.
  • Het verzekerde apparaat ten minste tot de definitieve afwikkeling van het schadegeval ter beschikking houden.
  • Het verzekerde apparaat ter beschikking stellen van een door de verzekeraar aangestelde deskundige om de omstandigheden van het schadegeval vast te stellen of de schadevergoeding in te schatten.