Geen groepsverzekering? Dit zijn de alternatieven

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Een groepsverzekering is een aantrekkelijke formule. Uw werkgever stort maandelijks een bedrag in een pensioenfonds of pensioenverzekering. En in de meeste gevallen houdt hij of zij ook een stukje van uw loon in om in dat potje te storten. Op die manier bouwen jullie samen een reserve op. Eenmaal u op pensioen bent, kunt u dat potje leegmaken. Bij een pensioenverzekering heeft u bovendien recht op een wettelijk minimumrendement.

Behalve werkgevers kunnen ook overheden aan hun contractuele ambtenaren een groepsverzekering aanbieden. Maar wat met de honderdduizenden werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die uit de boot vallen? Of wat als u wel een groepsverzekering hebt, maar die nogal povertjes is?

1. Werknemers

Wie geen groepsverzekering heeft (of wie er slechts een kleine heeft), kan sinds 2019 intekenen op een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW). Het volstaat om dit aan uw werkgever te vragen. Hij of zij zal dan een stuk van uw loon doorstorten naar een pensioeninstelling. Het bedrag mag jaarlijks niet hoger liggen dan 1.600 euro of 3% van het brutoloon dat u 2 jaar voordien kreeg. Een groot nadeel is dat u géén wettelijk minimumrendement geniet bij een VAPW.

2. Zelfstandigen

Voor hen zijn er oplossingen zoals een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), een POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) of een IPT (Individuele Pensioentoezegging). De bijdragen zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar als beroepskost. En afhankelijk van de formule kunt u net als bij een gewone groepsverzekering van een gewaarborgd minimumrendement genieten.

3. Ambtenaren

Voor statutaire ambtenaren is er geen alternatieve vorm van groepsverzekering. In sommige gevallen kan een overheid haar contractuele ambtenaren een groepsverzekering aanbieden.

Hoe is uw pensioen opgebouwd?

In België hebben we 4 pensioenpijlers:

  • Eerste pijler: het wettelijk pensioen. Dit is het pensioen dat u van de overheid krijgt.
  • Tweede pijler: het aanvullend pensioen. Dit zijn de groepsverzekeringen en de alternatieven zoals het VAPW, VAPZ, POZ en IPT.
  • Derde pijler: individueel pensioensparen met fiscale voordelen. Hierbij stort u jaarlijks tot maximaal 1.290 euro in een pensioenspaarfonds.
  • Vierde pijler: zelf sparen, beleggen, in vastgoed investeren, enzovoort.

Zal u later rondkomen?

Met de regelmaat van de klok komen er nieuwe studies en enquêtes over hoe de Belg zijn pensioen inschat. De conclusie is echter altijd dezelfde: keer op keer overschatten de meeste Belgen hoeveel pensioen ze later zullen ontvangen.

Hoewel de eerste drie pijlers al een zekere basis leggen, zullen ze later wellicht niet volstaan om uw levensstandaard te behouden. Zeker als u vandaag geen reserves kunt opbouwen via een groepsverzekering of een ander alternatief in de tweede pijler.

Tenzij u decennia lang als statutair ambtenaar werkte, zit er meestal niets anders op dan zelf initiatief te nemen: pensioensparen (derde pijler) en sparen en/of beleggen (vierde pijler).

Hoe een extraatje opbouwen in de vierde pijler?

Sparen brengt al jaren niets op, en in extra vastgoed investeren kost u in één klap handenvol geld. Daarom kan het interessant zijn om te beleggen voor uw pensioen. Met een beleggingsplan zet u elke maand of om de 3 maanden een bedrag opzij. Dat geld belegt u in een of meerdere fondsen .

Een beleggingsplan heeft verschillende voordelen:

  • U belegt uw geld niet in één keer, maar ik kleine stukjes. Op die manier vlakt u koersschommelingen op de financiële markten.
  • U belegt in beleggingsfondsen. Die worden beheerd door een team van beleggingsspecialisten.
  • Fondsen zijn opgebouwd uit verschillende aandelen en/of obligaties. Zo legt u niet al uw eieren in dezelfde mand.
  • U belegt op uw eigen tempo: 50 euro per maand, 1000 euro per kwartaal of 200 per jaar; u kiest zelf. U kunt altijd stoppen of pauzeren.
  • Beleggen houdt meer risico’s in dan sparen, maar historisch gezien levert beleggen op lange termijn een potentieel hoger rendement op dan sparen. Let wel: resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Ook aan de slag met een beleggingsplan?

Dat kan al vanaf 25 euro per jaar. Maak meteen een simulatie.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren