Belegger, durft u nu in de beurs stappen?

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

“Want de allermooiste bloemen groeien vlak langs het ravijn, en om die te kunnen plukken moet je durven bang te zijn.” Deze zin uit een popliedje hoorde ik enkele dagen op de radio voorbijkomen. En het deed me denken aan het huidige beurssentiment. Daar overheerst op dit ogenblik de angst door de Russische inval in Oekraïne. Maar presenteert dit pessimisme geen mooi instapmoment voor de moedige belegger?

Veel meer dan pure economische logica wordt de aandelenmarkt aangedreven door emoties en de psychologie van de beleggers. Op de beurs heerst een ware kuddementaliteit. Dit leidt tot cycli waarbij op sommige momenten beleggers zeer euforisch zijn en soms zeer pessimistisch. Een ware manisch-depressieve rollercoaster. Nochtans kun je hier als belegger uw voordeel mee doen. Want zoals de Amerikaanse superbelegger Warren Buffet al zei: “koop aandelen als het bloed door de straten stroomt”! Met andere woorden, durf te kopen als het sentiment op de beurs negatief is. En dit brengt ons bij de huidige beursomgeving. Want op dit ogenblik blijkt uit enkele populaire sentimentsindicatoren dat het pessimisme hoogtij viert.

In grafiek 1 zien we bovenaan de koersevolutie van de S&P 500, de referentie-index voor de Amerikaanse beurs. Daaronder staan er twee sentimentsindicatoren: het gemiddelde aantal “bulls” (=beursoptimisten) enerzijds en het aantal “bears” (=beurspessimisten) anderzijds. Onder Amerikaanse beleggers en fondsbeheerders wordt er op geregelde tijdstippen een enquête gehouden om te meten of ze optimistisch (“bullish”) dan wel pessimistisch (“bearish”) zijn. De uitkomst van deze enquêtes wordt in een index gegoten en hierdoor komen we te weten hoe het beurssentiment verloopt.

Wanneer we het sentiment afzetten tegen de beursevolutie (zoals in grafiek 1) zien we dat een zeer pessimistisch sentiment vaak een mooi instapmoment was. Zo zien we in het najaar van 2008 en begin 2009 (1) een enorme toename van het aantal beurspessimisten : dit was op het einde van de grote financiële crisis en de koersen waren fel naar beneden gedonderd. Het was een mooi instapmoment voor de contraire belegger en leverde in de daaropvolgende jaren mooie beurswinsten op.

Hetzelfde gebeurde ook in de nasleep van de coronacrisis van maart/april 2020 (2). Ook toen duwden heel wat beleggers op de verkoopknop en schoot het pessimisme de hoogte in. De uitkomst is bekend: het pessimisme was van korte duur en wie de moed had om tegen de stroom in te gaan, werd in de volgende kwartalen beloond met een mooi rendement voor een aandelenbelegging.

Vandaag zien we opnieuw een opstoot van beleggerspessimisme naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Deze geopolitieke spanning zorgde opnieuw voor een verkoopgolf op de internationale beurzen. Niet onlogisch omdat de Westerse sancties een impact had op talrijke basisgrondstoffen die we uit Rusland importeren. Die dreigen de wereldeconomie in een recessie te storten wat een negatieve impact op de bedrijfswinsten zou hebben. Zover zijn we nog niet maar wat we wel vaststellen is (opnieuw) een sterke toename van het pessimisme onder de beleggers (3). Het doet ons alvast denken dat wie nu opportunistisch koopt later wel eens tevreden zou terugkijken bij de evolutie van zijn of haar belegging.

Grafiek 1: sentimentsindicatoren voor de Amerikaanse beurs

sentimentsindicatoren voor de Amerikaanse beurs
Bron: All Star Charts

Een andere sentimentsindicator die we willen belichten en die je als belegger dagelijks kan opvolgen, is de CNN Fear & Greed index. Dit is opnieuw een populaire indicator die continu schommelt tussen optimisme en pessimisme. In grafiek 2 zien we het verloop van deze indicator over de afgelopen jaren. Ook hier krijgen we dezelfde boodschap: tijdens de coronacrisis (2020) zakte het sentiment onder het vriespunt. Dat bleek een goed instapmoment. In de afgelopen weken zagen we eveneens het beursoptimisme verdwijnen en in de afgelopen dagen zien we op deze indicator wel een herstel optreden. Het is dus zeker geen slechte strategie om nu uw kapitaal aan het werk te zetten op de beurs !

Grafiek 2: CNN Fear & Greed index

CNN Fear & Greed index
Bron: CNN

Besluit

Op basis van de hier getoonde sentimentsindicatoren zien we in maart 2022 een wijdverspreid pessimisme onder de beleggers. Een analyse van het verleden leert alvast dat wanneer het pessimisme zo wijdverspreid is als in maart 2022 dit een opportuniteit betekent voor de belegger. Doe er alvast uw voordeel mee!

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren