6 zaken die u moet weten over uw kredietkaart bij Keytrade Bank

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Voor welke verrichtingen gebruik ik best mijn kredietkaart (niet)?

  • Geldafhaling in de eurozone

Bij de meeste banken haalt u met een kredietkaart best geen geld af in de eurozone. Voor elke afhaling wordt u namelijk een vergoeding aangerekend die bij sommige banken tot 15 euro kan oplopen. Met uw VISA Classic, VISA Gold of VISA Platinum kredietkaart van Keytrade Bank betaalt u voor een opname aan een geldautomaat in de eurozone 0 euro.

Let op: Het totaalbedrag van de geldopvragingen per periode van vier dagen mag niet meer dan 620 euro bedragen.

Sommige geldautomaten kunnen opnamekosten aanrekenen, deze staan echter volledig los van Keytrade Bank. Dit bedrag wordt op de geldautomaat weergegeven op het moment van de transactie en kan variëren van netwerk tot netwerk.

  • Geldafhaling buiten eurozone

Buiten de eurozone betaalt u met uw VISA Classic, VISA Gold of VISA Platinum kredietkaart van Keytrade Bank voor een geldopname 2 euro + 0,40% van het opgenomen bedrag. Haalt u geld af in een andere valuta dan euro, dan geldt hierbij een wisselcommissie van 1,40%. Deze vergoedingen zijn identiek aan de vergoedingen in geval u met uw debetkaart van Keytrade Bank geld afhaalt buiten de eurozone. Het totaalbedrag van de geldopvragingen per periode van vier dagen mag niet meer dan 620 euro bedragen.

Als u een VISA Gold of VISA Platinum kredietkaart van Keytrade Bank heeft, doet u er beter aan deze kaart te gebruiken in plaats van uw debetkaart. Bij gebruik van deze kaarten bent u namelijk wereldwijd verzekerd tegen diefstal onder verzwarende omstandigheden na een geldopvraging aan een automaat. Bijvoorbeeld bij diefstal met geweld, tot 4 uur na de geldopname.

  • Betalingen in de eurozone

Net als bij uw debetkaart zijn betalingen met VISA Classic, VISA Gold of VISA Platinum kredietkaart van Keytrade Bank gratis binnen de eurozone, zowel online als in de winkel.

  • Betalingen buiten de eurozone

Betalingen buiten de eurozone doet u beter met uw VISA Classic, VISA Gold of VISA Platinum kredietkaart van Keytrade Bank in plaats van met uw debetkaart. Met uw kredietkaart geldt enkel een wisselcommissie van 1,40%. Met een debetkaart komt daar 2 euro plus 0,40% van het aankoopbedrag bovenop.

Hoeveel kost een VISA kaart?

Uw VISA kaart (Classic, Gold of Platinum) bij Keytrade Bank is gratis tijdens het eerste jaar en blijft gratis als u ze minstens 12 keer per jaar gebruikt. Als de 12 transacties in het voorgaande jaar niet zijn bereikt, betaalt u 25 euro per jaar voor een VISA Classic, 50 euro per jaar voor een VISA Gold of 150 euro per jaar voor een VISA Platinum.

Om te weten of u al voldoende verrichtingen deed, logt u in u uw account. Kies de rubriek ‘Kaarten’ in de tab ‘Banking’. Klik op ‘Uw verrichtingen raadplegen’. Bovenaan kan u de teller raadplegen.

Welke verzekeringen zitten inbegrepen?

U raadpleegt best de verzekeringspolis van uw VISA kaart (Classic, Gold of Platinum) voor een nauwkeurige en bindende beschrijving van de dekkingen en voorwaarden. Deze vindt u in het Document Center, in de tab ‘Kaartverzekeringen’. In een notendop:

Met uw VISA Classic, VISA Gold of VISA Platinum kredietkaart van Keytrade Bank geniet u van een aankoopverzekering. Deze verzekering komt tussen als het aangekochte product beschadigd is of gestolen werd onder verzwarende omstandigheden (overval, inbraak, …). Als u uw aankoop betaalde met uw VISA Classic, VISA Gold of VISA Platinum kredietkaart van Keytrade Bank, is die gedekt tot respectievelijk 1.500, 2.000 of 5.000 euro per schadegeval en per jaar.

Bestelde u op internet een reiskoffer, keukenrobot of een ander product? Werden de goederen niet geleverd of was het niet wat u had besteld? Als u niet tot een oplossing komt met de verkoper, dan komt de verzekering tussen als u uw aankoop online betaalde met uw VISA Classic, VISA Gold of VISA Platinum kredietkaart van Keytrade Bank. Via deze safe online verzekering bent u dan respectievelijk gedekt tot respectievelijk 750, 1.000 of 1.500 euro per schadegeval en per jaar.

Heeft u een VISA Gold of VISA Platinum kredietkaart van Keytrade Bank? Dan geniet u ook nog van andere verzekeringen zoals een reisongevallenverzekering, reisbijstandsverzekering, reisannulatie en - onderbrekingsverzekering en een verzekering tegen diefstal en verlies van contant geld na afhaling. Maak de vergelijking met dit handig overzicht.

Moet ik mijn VISA activeren als ik op reis ga?

U kan de instellingen en beperkingen zelf makkelijk beheren in uw account. Zo kan u kiezen om uw kaart voor bepaalde regio’s te (de)blokkeren. Hetzelfde geldt voor contactloos betalen, geldopvragingen aan automaten en instellingen voor beveiligd online winkelen.

Die kan u eenvoudig aanpassen door in te loggen in uw account. Kies de rubriek ‘Kaarten’ in de tab ‘Banking’. Klik op ‘Instellingen’. U kan deze instellingen ook aanpassen in de app.

Wat als er niet genoeg geld op mijn rekening staat?

De uitgaven die u met uw VISA kaart doet, worden één keer per maand afgehouden van uw zichtrekening. Het bedrag gaat 2-4 kalenderdagen na de afsluiting van de transacties (de laatste dag van de maand) van uw zichtrekening, of de volgende werkdag als het bijvoorbeeld een zondag of feestdag is. U zorgt er best voor dat u genoeg geld op uw zichtrekening hebt. Is er niet genoeg geld op uw rekening, dan betaalt u een debetrente van 9,11% op het bedrag dat u in het rood staat.

De beste manier om uw kredietkaart te gebruiken is ze te behandelen als een debetkaart. Gebruik uw kredietkaart dus alleen voor aankopen die u met het geld op uw rekening zou kunnen betalen.

Wat als uw kredietkaart gestolen is of u hem kwijt bent?

Is uw debetkaart of kredietkaart gestolen, ingeslikt door een automaat of zoek geraakt? Bel meteen Card Stop op +32 78 170 170 (24/7). Zet dit nummer in uw contactenlijst op uw telefoon. Zo hoeft u het nummer niet te zoeken als u het dringend nodig heeft. Keytrade Bank zendt u gratis een nieuwe kaart op.

Als u overtuigd bent dat uw kaart gewoon even zoek is, dan kan u de kaart ook tijdelijk blokkeren via de app van Keytrade Bank of door in te loggen op uw account. Kies de rubriek ‘Kaarten’ in de tab ‘Banking’. Klik op ‘Blokkeren’.

Welke kaart past bij mij?

Bij Keytrade Bank kan u kiezen tussen een VISA Classic, VISA Gold of VISA Platinum kredietkaart. Maak de vergelijking met dit handig overzicht.

Dit artikel kan in geen geval worden ingeroepen om aanspraak te maken op verzekeringsdekking of andere rechten. Het kan niet worden beschouwd als een advies of een aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Alleen de verzekeringspolis bevat een nauwkeurige, volledige en bindende beschrijving van de dekking. Voor de algemene voorwaarden, het informatiedocument betreffende het verzekeringsproduct, een actueel overzicht van de tarieven en alle andere relevante documenten kan u terecht op de productpagina en het Documentcenter.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren