Zit er zand in de economische motor?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Wie de afgelopen weken naar de beurzen keek, zal misschien van oordeel zijn dat de economische groei aan het slabakken is. De inflatie schiet fors omhoog. Corona blijft nog steeds actueel. En de vrees voor een Oekraïens conflict zindert door. Men zou dan kunnen denken dat er ons een recessie te wachten staat en dat de bedrijfswinsten onder druk zouden kunnen komen. Niets is echter wat het lijkt.De economische groei blijft nog steeds positief, al is er wel een tijdelijk omicroneffect.

Als we vandaag de nieuwsberichten lezen en de hoofdpunten in de journaals horen, zouden we de conclusie trekken dat we in een crisissfeer leven. Met een inflatie die  de pan uitswingt en met de geopolitieke spanning tussen Rusland en het Westen lijkt een nieuwe crisis in de maak. Tel daar de niet zo opperbeste conditie van de aandelenmarkten bij en men zou voor minder denken dat de wereldeconomie voor een nakende recessie staat. Maar is dit een correcte zienswijze?

Laat ons het laatste rapport over de evolutie van het internationale producentenvertrouwen eens ontleden.

Die evolutie is een zeer belangrijk gegeven. Want de J.P.Morgan Global Manufacturing PMI heeft zijn nut al bewezen als indicator voor de toekomstige groei van de wereldeconomie. Daarnaast kijken economisten en portfoliobeheerders elke maand naar het absolute niveau van deze index. Een cijfer boven 50 wijst op een expansie, een cijfer onder 50 op een krimp van de industriële activiteit. Als we naar grafiek 1 kijken, stellen we de afgelopen maanden een lichte daling vast. Dit wijst op een wat lagere groei van de activiteit bij de industriële bedrijven wereldwijd. Maar het absolute niveau ligt op 53,2 punten wat nog steeds op groei van de industriële productie wijst. Onze conclusie is dat er op dit ogenblik nog altijd geen vrees is voor een vertraging van de economische groei. De lichte terugval van de index is naar onze mening te wijten aan de nog altijd nazinderende effecten van de coranacrisis.

Grafiek 1: evolutie van het internationale producentenvertrouwen in de industrie

The evolution of global manufacturing confidence in industry

Bron: IHS Markit

Het belangrijkste gevolg van de coronacrisis op economisch vlak was de verstoring van de ganse logistieke keten. Omdat de toevoer van essentiële componenten zoals halfgeleiders en andere technologische onderdelen vanuit de Aziatische productielanden naar de Westerse afnemers stilviel, viel bij onze productiebedrijven de activiteit fors terug. Zo moesten de Duitse autobouwers wat minder luxewagens produceren omdat er simpelweg niet genoeg halfgeleiders (chips) beschikbaar waren. En dat heeft natuurlijk een effect op de economische activiteit en groei. Niettemin komt er toch wat beter nieuws.  In grafiek 2 zien we een daling van het aantal bedrijven dat tekorten aan bepaalde goederen en diensten meldt. Dit zou een positieve impact op de groei moeten hebben in de komende maanden en kwartalen.

Grafiek 2: bedrijven wereldwijd die een tekort aan componenten melden

Companies worldwide reporting a shortage of components

Bron: IHS Markit

Wat ook op korte termijn een negatieve impact had op de economische groei was de opflakkering van het coronavirus (de omicronvariant). Zeker in de Aziatische productielanden had dit een zware impact op de inzetbaarheid van arbeiders in het productieproces. In het Westen viel door de uitgebreidere vaccinatiecampagnes die impact best mee, maar ook hier lazen we regelmatig nieuwsberichten over bedrijven die met de handen in het haar zaten over de beperktere inzetbaarheid van hun personeel . Opnieuw : deze evolutie had en heeft onvermijdelijk een impact op de economische groei en activiteit. Naar onze mening is het zelfs de belangrijkste verklaring voor de lichte terugval van de J.P.Morgan Global Manufacturing PMI.

Grafiek 3: bedrijven wereldwijd die een tekort aan arbeidskrachten melden

Companies worldwide reporting a shortage of labour

Bron: IHS Markit

Conclusie

Ondanks het vele “negatieve” nieuws dat beleggers de dag van vandaag te verwerken krijgen, zouden we haast denken dat de wereldeconomie zich in een crisis bevindt.

Een korte analyse van het laatste rapport over de evolutie van het internationale producentenvertrouwen toont aan dat er wel een lichte terugval van de economische activiteit is bij de productiebedrijven. Maar volgens ons is deze kleine krimp toe te schrijven aan de heropflakkering van het coranavirus. Die zorgde bij heel wat bedrijven voor een (tijdelijk) tekort aan arbeidskrachten. Hierdoor schakelt de economische groei terug op een licht lager toerental. Maar fundamenteel blijven we nog altijd vasthouden aan een scenario van positieve economische groei en vrezen wij vooralsnog niet vooreen recessie.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren