Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden: een handleiding

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Dankzij dividenden kan u met uw beleggingen extra inkomsten genereren. Alleen moet u een stuk van die opbrengsten delen met de fiscus. Doorgaans heft die 30% roerende voorheffing op de inkomsten uit dividenden. Gelukkig kan u die tot een bepaald bedrag terugvorderen.

1. Hoeveel roerende voorheffing kan u terugvorderen?

Zowel voor inkomstenjaar 2022 als 2023 bedraagt het brutobedrag van de vrijgestelde dividenden 800 euro. Dat betekent dat u de roerende voorheffing (RV) op 800 euro aan dividenden kan terugvorderen.

In de meeste gevallen bedraagt de RV 30%. Stel dat u 800 euro bruto of meer aan dividenden ontving, dan kan u maximaal 240 euro netto terugvorderen. Kreeg u bijvoorbeeld 200 euro bruto aan dividenden uitgekeerd, dan kan u tot 60 euro terugvorderen.

Ontving u meer dan 800 euro bruto aan dividenden? En ontving u daarbij ook dividenden waarop minder dan 30% RV verschuldigd was? Dan doet u er goed aan eerst de vrijstelling te vragen voor de dividenden waarop u 30% werd belast. Voor bepaalde gereglementeerde vastgoedvennootschappen die in zorgvastgoed investeren bedraagt de RV bijvoorbeeld 15%. Deze dividenden kunnen ook worden vrijgesteld, maar het fiscale voordeel is dan beperkter. Ga dus eerst voor de 30%.

2. Welke dividenden komen in aanmerking?

Op deze dividenden kan u de roerende voorheffing recupereren:

 • Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden
 • Dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen
 • Dividenden van vennootschappen met sociaal oogmerk

Deze dividenden zijn uitgesloten van de vrijstelling:

 • dividenden van juridische constructies of verkregen door tussenkomst van juridische constructies, zoals stichtingen en trusts
 • dividenden van beleggingsfondsen en trackers (ETF’s)
 • inkomsten uit rente of obligatiecoupons

3. Wie kan de roerende voorheffing terugvorderen?

Alleen natuurlijke personen (particulieren) kunnen van de vrijstelling genieten. Rechtspersonen zoals vennootschappen kunnen dat niet.

De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Bent u gehuwd, dan kan u samen tot maximaal 480 euro recupereren. Daarbij geldt wel:

 • Dividenden die tot het eigen vermogen van een echtgenoot behoren, moeten op naam van die echtgenoot worden geclaimd.
 • Dividenden die tot het gemeenschappelijk vermogen behoren (zelfs al gaat het om een effectenrekening op naam van één partner), kan u voor de helft op naam van elk van de echtgenoten claimen.

4. Hoe vraagt u de vrijstelling aan?

U krijgt de vrijstelling niet automatisch, en moet zelf uw huiswerk maken. U laat de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden verrekenen met uw personenbelasting. Daarvoor vult u de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in de codes 1437/2437 in. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30% is, kunt u dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30%).

Goed om weten:

 • Het dividendbedrag dat u ontving, hoeft u niet te vermelden in de aangifte.
 • Ook als u een voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangt, dan zal de vrijstelling niet vooraf ingevuld zijn.
 • Heeft u geen belastingschuld (bijvoorbeeld omdat u al tijdens het inkomstenjaar te veel belastingen betaalde), dan zal u het bedrag op uw rekening gestort krijgen. Heeft u een belastingschuld, dan wordt de vrijstelling gewoon afgetrokken van het bedrag dat u aan de fiscus verschuldigd bent.
 • Woont u niet in België? Dan kan u de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners.

5. Wat als u dividenden op verschillende effectenrekeningen ontving?

Die mag u gewoon bij elkaar optellen, zolang u niet het totale brutobedrag van 800 euro aan dividendinkomsten overschrijdt.

6. Wat als u dividenden in natura kreeg en niet in cash?

Soms worden dividenden niet in cash uitbetaald, maar in aandelen. Ook deze dividenden ‘in natura’ komen in aanmerking voor de vrijstelling. De voorwaarden zijn dezelfde.

7. Waar vindt u het dividendoverzicht van uw beleggingen bij Keytrade Bank?

 • Log in op uw account
 • Selecteer Investing in de linkerkolom
 • Klik op Portefeuille in de linkerkolom
 • Klik op uw beursrekening
 • Klik bij Portfolio details op Transacties
 • Klik in het keuzemenu Transactietype op Dividenden / Interesten
 • Vul de start- en einddatum in
 • Druk op zoeken; u kan uw zoekopdracht ook exporteren in een pdf

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren