Timing is everything: hoe het juiste instapmoment kiezen?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Eerst wachten tot de economie helemaal soepel draait? Eerst mijn hypothecaire lening afbetalen? Of eerst wachten tot de VS een nieuwe president heeft? Als belegger wil u uw geld liefst op het ‘juiste’ instapmoment beleggen. Maar wat is nu precies dat ‘juiste’ instapmoment? Op verkenning.

1. Op uw 25e of op uw 75e instappen: maakt dat uit?

Jazeker, hoe vroeger u met beleggen kunt beginnen, hoe beter. Als u 25 bent dan heeft u een heel lange beleggingshorizon. Bent u 75? Dan is uw beleggingshorizon een stuk korter. Dat is belangrijk, want hoe langer uw beleggingshorizon is, hoe langer u de beurs met uw geld kan laten werken. En dus hoe hoger uw potentieel rendement kan zijn. Belegt u 5.000 euro over een tijdspanne van 40 jaar? Dan zal uw potentieel rendement veel hoger liggen dan wanneer u die 5.000 euro slechts 5 jaar belegt.

Beleggen gaat altijd gepaard met tussentijdse pieken en dalen. Een langere beleggingshorizon geeft uw beleggingen de tijd om een eventuele dip uit te zweten. Als u belegt, bestaat er namelijk altijd een kans op een tijdelijke inzinking. Dat woordje ‘tijdelijk’ is cruciaal. Want als u op de lange termijn kijkt, dan gedragen aandelen en obligaties zich relatief voorspelbaar. Hoewel pieken en dalen elkaar op korte termijn afwisselen, is er wel een duidelijk stijgende lijn op lange termijn. Zelfs met alle beurscrisissen meegerekend - van de crash in 1929 tot de kredietcrisis van 2008 - leverden aandelen de voorbije 100 jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van zo’n 6% op en obligaties zo’n 2%. Een lange beleggingshorizon is dus niet alleen nuttig om pieken en dalen op de beurs op te vangen. Het is ook nuttig voor uw rendement.

Een bijkomend voordeel om op uw 25e in te stappen in plaats van op uw 75e? Als uw beleggersprofiel en risicobereidheid het toelaten, dan kunt u op jongere leeftijd veel dynamischer beleggen. Hoewel dynamische beleggingen (bijvoorbeeld aandelen) op korte termijn sterk kunnen schommelen, geven ze op lange termijn veel meer uitzicht op een hoger rendement dan defensieve beleggingen (bijvoorbeeld Duits staatspapier).

Kunt u dan beter he-le-maal niet meer beleggen als u 75 bent? Toch wel. Op uw 75e houdt u natuurlijk beter een grotere spaarpot aan, bijvoorbeeld voor onverwachte gezondheidsuitgaven of voor als de beurs in een dip zit. Maar als uw beleggersprofiel dat toelaat, dan kunt u ook dan nog steeds beleggen. Dat kan dan bijvoorbeeld in defensieve(re) beleggingen, die op korte termijn minder heftig schommelen. Heel dynamisch beleggen op hoge leeftijd, doet u over het algemeen beter niet. U dient er immers rekening mee te houden dat een volledig beursherstel verscheidene jaren kan duren, terwijl dat meestal geen probleem is als u jonger bent.

2. Handelsspanningen, brexit, groeivertraging: wacht ik niet beter tot al die problemen opgelost zijn?

Onzekerheden zijn van alle tijden. Verkiezingen leiden tot machtsverschuivingen. Technologische nieuwigheden hertekenen de economie. Sociale gebeurtenissen doen de groei versnellen of vertragen … Onvoorziene omstandigheden en veranderingen zullen er dus altijd zijn.

In de praktijk laten beleggers zich vaak leiden door de actuele economische en politieke context. Maar gebeurtenissen die u vandaag weerhouden om te beleggen, kunnen over enkele jaren misschien een voetnoot in de geschiedenis zijn. Denk aan de spanningen met Noord-Korea die ondertussen een stuk geluwd zijn. Of de staatsgreep in Turkije. Of de Griekse schuldencrisis. Die gebeurtenissen jaagden heel wat beleggers op stang, maar vandaag is heel wat van dat stof al gaan liggen.

Net door te blijven wachten, kunnen er dus opportuniteiten verloren gaan. Hoe langer u bovendien wacht op ‘een rustig moment’, hoe korter uw beleggingshorizon wordt.

3. Ben ik niet te vroeg of te laat om te beginnen? Of is het vandaag net gepast om te starten met beleggen?

Een spaarboekje brengt momenteel zo goed als niet op. Vroeger was dat anders. Sommige jaren piekte de rente zelfs boven de 5%. Door de rente-op-rente, door Albert Einstein ook wel het achtste wereldwonder genoemd, kon u op die manier een mooi kapitaal opbouwen.

Die gouden jaren behoren vandaag jammer genoeg tot de geschiedenisboeken. En door het aanhoudende lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank is de kans op beterschap erg laag voor de komende jaren. Terwijl de rente momenteel historisch laag is, neemt de inflatie bovendien toe. Die bedraagt momenteel ongeveer 2%. Anders gezegd: spaargeld brengt niet alleen nauwelijks op. U verliest ook koopkracht door te sparen.

Of u nu beginnend belegger of een doorwinterde belegger bent: als schrik om het juiste instapmoment u weerhoudt om te starten, dan is periodiek beleggen een interessante oplossing. U belegt dan elke maand (of kwartaal of jaar) een bedrag in korfje met een vijftal beleggingsfondsen. Op die manier voorkomt u het risico op een ‘slechte’ timing, want u spreidt uw beleggingen over de tijd. U belegt immers best niet meteen uw hele vermogen in één keer. Periodiek beleggen hoeft niet eens met grote bedragen. Bij Keytrade Bank kan het al vanaf 25 euro per jaar in een periodiek beleggingsplan.

Het is wel belangrijk dat u uw vooraf bepaalde regelmaat aanhoudt. Zeker als het minder goed gaat op de beurs, want dan doen zich vaak de meeste opportuniteiten voor. Door periodiek te beleggen vlakt u bovendien het risico ook uit dat u uw beslissingen op het beurssentiment baseert: kopen als iedereen koopt en verkopen als iedereen verkoopt. Op lange termijn is het namelijk beter om uw gekozen beleggingsstrategie en -horizon vast te houden in plaats voortdurend in- en uit te stappen. Tijd is dus belangrijker dan timing.


KEYPRIVATE: Beleggen zonder uw nachtrust te ontzeggen Aandelen, obligaties, cash of goud? Kopen of verkopen? Nu starten met beleggen of nog eventjes wachten? Door te kiezen voor vermogensbeheer laat u al die zorgen over aan een team van beleggingsspecialisten. Uw beleggingen worden gemonitord en aangepast aan de marktomstandigheden volgens een Nobelprijswinnende investeringsstrategie. En dat aan een fractie van de kost van traditionele vermogensbeheerders. Ontdek alle voordelen van KEYPRIVATE.


4. En als ik nu eens op korte termijn zou beleggen?

Mensen starten soms met beleggen vanuit het idee om heel snel rijk te worden. Om daarin te slagen moeten ze in de eerste plaats bijzonder veel geluk hebben. Ze moeten immers telkens kopen op het dieptepunt van de koers en verkopen op het hoogtepunt. Het toeval kan deze beleggers wel even meezitten, maar op de lange termijn zal de realiteit hen inhalen.

Alle glazen bollen en supercomputers ten spijt: niemand kan vandaag de beurs op korte termijn voorspellen. Voor beleggingsproducten zoals aandelen (minstens 10 jaar) en aandelenfondsen (minstens 7 jaar) belegt u dus best op de middellange of lange termijn. Wil u toch op korte termijn beleggen, dan zijn kwalitatieve obligaties in euro een optie. Al is het verwachte rendement hiervan vrij beperkt.

In 1-2-3 periodiek beleggen, zonder te piekeren over het juiste instapmoment? Met KEYPLAN belegt u aan uw eigen tempo, vanaf 25 euro per jaar.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren