Is het einde van de Amerikaanse hegemonie nabij?

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

Sinds het einde van de grote financiële crisis (2009) hebben Amerikaanse aandelen een geweldige prestatie neergezet. Zo liet de Amerikaanse S&P 500 zijn Europese en Aziatische tegenhangers ver achter zich grotendeels dankzij een aantal technologische aandelen zoals Apple, Amazon, Google en Facebook/Meta. Maar een ommekeer lijkt nu in de maak. En die komt, volgens ons, met een belangrijke les:

Hebt u een internationaal gediversifeerde portefeuille voor ogen? Check dan nu uw blootstelling aan Amerikaanse aandelen en overweeg om ze af te bouwen!

Het beursjaar 2023 is alvast sterk gestart en dat is niet onbelangrijk voor de belegger met een goed geheugen. Wanneer de maand januari in het recente verleden positief afsloot, was dat vaak een signaal dat we dat jaar in de groene cijfers gingen eindigen. Al dienen we dat ook te nuanceren, want we zitten met een nieuw, niet-onbelangrijk gegeven in begin 2023. Het valt namelijk op dat de Europese en Aziatische beurzen deze keer sterker presteren dan de Amerikaanse beurzen.

In dat opzicht is het momenteel een interessante periode op de beurs. Beleven we het einde van de Amerikaanse beurshegemonie? Aandelenbeleggers waren het inmiddels gewoon dat de S&P 500 of de Nasdaq de plak zwaaiden. Moeten beleggers bijgevolg switchen naar Europese en Aziatische aandelen?

Bij Keytrade Bank denken we inderdaad dat we in de beginfase zitten van een trendommekeer. Daarom geloven we sterk dat een stapsgewijze afbouw van Amerikaanse aandelenblootstelling een goede strategie zou kunnen zijn. De opbrengst zouden wij herbeleggen in Europese en Aziatische aandelen.

Dé cijfers

Uit grafiek 1 kan een analist veel leren. De grafiek startte al in de jaren ’70 en toont duidelijk aan dat er in de onderlinge verhouding tussen de VS en de rest van de wereld cycli zijn. Gemiddeld duurt zo’n cyclus 5 jaar. Tijdens die 5 jaar presteren of de Amerikaanse of de andere aandelen gemiddeld beter. In dat opzicht heeft de recentste cyclus van Amerikaanse outperformance wel bijzonder lang geduurd met die volle 15 jaar. Maar als u eens goed kijkt naar het einde van de grafiek, dan ziet u sinds de start van dit jaar tekenen van een scherpe trendommekeer.

Grafiek 1: Amerikaanse beurs versus EAFE (dat staat voor Europe, Australia en de Far East)

US vs EAFE

Bron: All Star Charts

Bij grafiek 2 bekijken we de prestatie van enkele Europese aandelenmarkten ten opzichte van de Amerikaanse S&P 500. En wat zien we? Er manifesteert zich een uitbodeming van deze relatieve grafieken sinds vorig jaar. Sinds oktober 2022 lijkt er zelfs een stijgende trend gestart. Die betekent dat Spaanse, Zwitserse en Engelse aandelen algemeen beter presteren dan Amerikaanse aandelen. Samen zijn deze drie Europese regio’s goed voor ongeveer de helft van de MSCI Europe Index.

Hoe komt die stijgende trend er nu ineens? Een groot deel van deze sterkere prestatie valt te verklaren omdat deze Europese referentieindex veel minder dan zijn Amerikaanse collega blootgesteld is aan technologie. In 2022 kenden de Amerikaanse technologiewaarden een afstraffing door hun torenhoge waarderingen. Daarentegen worden Europese aandelen vanuit historisch standpunt goedkoper gewaardeerd. Dat maakt ze voor internationale beleggers momenteel interessanter. Immers, hoe goedkoper de waardering van een aandeel hoe hoger de te verwachte return in de komende 5 tot 10 jaar.

Grafiek 2: Spaanse, Zwitserse en Engelse beurs vs S&P 500

Europe vs US Adaptiv

Bron: Adaptiv

Sinds 2009 had men met Amerikaanse aandelen een topbelegging in huis. In euro brachten ze een gemiddeld jaarlijks rendement van zo’n 13% terwijl dat rendement voor Europese en Aziatische aandelen zo’n 5% tot 7% bedroeg. En ook al is 2023 goed gestart op de beursvloer, er lijkt volgens bovenstaande grafieken een shift te hebben plaatsgevonden. De internationale leidersrol is vandaag voor Europese en Aziatische aandelen, wat sterk op een trendommekeer lijkt. Volgens ons is het signaal krachtig genoeg om de actieve belegger een afbouw van Amerikaanse aandelen te laten overwegen.

Bij Keytrade Bank zijn we met die afbouw al een paar maanden bezig in ons vermogensbeheer Keyprivate.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren