Groeilanden hinken achterop!

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

De evolutie van het wereldwijde producentenvertrouwen toont een divergerende trend. Terwijl in de westerse industrielanden de economische motor op een hoog toerental blijft draaien, schakelen ze in de groeilanden duidelijk een versnelling lager.

Eén mogelijke oorzaak ligt bij de deltavariant van het coronavirus. De vaccinatiegraad ligt immers lager in die groeilanden dan in het Westen. Op de beursvloer zien we bijgevolg een aflossing van de wacht: de MSCI World overtreft de MSCI Emerging Markets.

Verschillende macro-economische indicatoren wijzen nog steeds op een groei van de wereldeconomie. Eén daarvan is het wereldwijde producentenvertrouwen. Maandelijks krijgen zo’n tienduizend bedrijven in elke hoek van de wereld een vragenlijst in de bus. Hun antwoorden geven een beeld over de evolutie van hun productie, de ontwikkeling van hun omzetcijfers, de investeringsinspanningen en de creatie van nieuwe banen. Al deze informatie wordt gebundeld in de bekende ‘JPMorgan Global PMI’-index.

Dat is een belangrijke graadmeter voor beleggers en economisten. Noteert die index boven 50 punten, dan sspreken we van een expansie. Onder de: 50 punten duidt op een krimp van de economische activiteit.

Grafiek 1 geeft de evolutie van het wereldwijde producentenvertrouwen in de industriële sector weer. En dit voor de westerse industrielanden (“Developed Markets”) en de groeilanden zoals China, India, Rusland en Brazilië (“Emerging Markets”).

Hier valt onmiddellijk de divergentie op tussen beide regio’s : we zien een sterke stijging voor de Westerse landen met een PMI-index op het hoogste peil sinds 2011, terwijl de groeilanden een duidelijke groeivertraging kennen. Die laatste noteert onder het cruciale niveau van 50 punten!

Grafiek 1 : evolutie producentenvertrouwen in de industrie

Industrial manufacturing confidence trends
Bron : IHS Markit, JPMorgan

Een belangrijke verklaring hiervoor is de opkomt van de deltavariant van het coronavirus. De industriële sector in heel wat groeilanden kan namelijk niet altijd over voldoende werkkrachten beschikken door een lagere vaccinatiegraad.. Daarnaast zien we in grafiek 1 ook een lichte knik in de evolutie van het producentenvertrouwen in het Westen. Dit hoeft niet onmiddellijk een groeivertraging te betekenen. Na de sterke opvering van de afgelopen maanden lijkt een adempauze welgekomen. Het vertaalt zich evenwel in (tijdelijk) wat minder Westerse bestellingen bij Chinese productiebedrijven bijvoorbeeld.

Die divergerende economische tendensen hebben ook hun impact op de beursvloer gehad. Sinds het voorjaar van 2020 presteerde de MSCI Emerging Markets–index, de referentie-index voor beleggingen in aandelen uit de groeilanden, merkelijk beter dan de MSCI World- index, zijn westerse tegenhanger). Sinds de zomermaanden van 2021 hebben de westerse beurzen de leidersrol overgenomen. Ook dankzij de Amerikaanse technologiegiganten die een belangrijk gewicht hebben in de MSCI World-index. De kruistocht van de Chinese overheid tegen lokale internetbedrijven als Alibaba zette de MSCI Emerging Markets-index op achterstand.

Grafiek 2 : MSCI World vs MSCI Emerging Markets

MSCI World vs MSCI Emerging Markets
Bron : Refinitiv

Conclusie

De wereldeconomie is nog steeds in uitstekende conditie. Hoewel we de komende maanden een lichte terugval niet uitsluiten, verwachten we niet onmiddellijk een recessie. Maar de wereldeconomie wordt wel voor een belangrijk deel ondersteund door de westerse industrielanden. Die presteren beter dan de groeilanden, wat zich op de beursvloer laat voelen in een aflossing van de wacht.

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren