Dipje voor de wereldeconomie lijkt van voorbijgaande aard!

Geert Van Herck

Geert Van Herck

Chief Strategist KEYPRIVATE

De groei van de wereldeconomie vertraagde de afgelopen maand, al is dat, volgens ons, niet meteen de voorbode van een recessie. Het lijkt ons vooral te wijten aan een tekort aan arbeidskrachten en bepaalde componenten voor de productie van goederen en diensten.

Daardoor moeten sommige bedrijven en sectoren hun productie tijdelijk wat terugschroeven. En dat drukt uiteraard tijdelijk de economische groei. Tijdelijk denken we, want we zien in de Aziatische productielanden signalen dat de productie weer de hoogte ingaat. Hoe luiden de vooruitzichten voor de wereldeconomie?

Om de evolutie van de internationale economische activiteit goed te kunnen peilen, kijken we bij Keytrade Bank elke maand naar het rapport over het internationale producentenvertrouwen. Dat rapport van het onderzoeksbureau IHS Markit in samenwerking met JPMorgan is gebaseerd op een wereldwijde enquête bij meer dan 10.000 bedrijfsleiders.

Dat maakt het een uitstekende graadmeter voor de gezondheidstoestand van de wereldeconomie. Onthoud vooral dat cijfers boven 50 punten wijzen op een expansie van de economische activiteit op wereldvlak, terwijl cijfers beneden 50 punten duiden op een krimp.

Grafiek 1 geeft ons de evolutie van het internationale producentenvertrouwen. En dit zowel voor totale producentenvertrouwen (“Composite”) als voor de industriële (“Manufacturing”) en dienstensector (“Services”). Naast het zeer forse herstel sinds midden 2020 zien we een terugval in de afgelopen maanden. Die is te wijten aan de gevolgen van de coronacrisis van vorig jaar. Vooral in de Aziatische productielanden ligt de vaccinatiegraad niet zo hoog als in het Westen met minder arbeiders in de fabrieken als gevolg. Daarnaast is er een zeer forse stijging van de Westerse vraag naar consumptiegoederen zoals computers en auto’s. De combinatie van beide zorgt ervoor dat bepaalde onderdelen uit die landen niet snel genoeg in de Westerse fabrieken kunnen geraken.

Vandaar dus een tijdelijke periode van lagere productie en economische groei. Een goed voorbeeld is de Duitse autosector. Die heeft momenteel niet genoeg elektronische onderdelen zoals halfgeleiders of chips waardoor de autofabrieken tijdelijk op een lager toerental draaien.

Grafiek 1: evolutie wereldwijde producentenvertrouwen

global output index
Bron: IHS Markit, JPMorgan

Toch loert beterschap loert om de hoek. Aan de rechterkant van de grafiek zien we dat de daling van het internationale producentenvertrouwen lijkt te zijn gestopt. Zien we daar een heropleving in de maak?

Een andere belangrijke reden waarom we in zo’n ommekeer durven te geloven, komt uit Zuidoost-Azië. En meer bepaald uit de ASEAN-landen (Indonesië, Maleisië, Myanmar, Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam). Samen met China worden deze landen ook wel de “fabriek van de wereld” genoemd. Talloze Westerse bedrijven hebben er productiecentra die uitvoeren naar het Westen.

Daarmee is de evolutie in die landen een prima barometer voor de wereldeconomie, zoals u kunt zien in grafiek 2. Na enkele maanden van krimp is het producentenvertrouwen in de ASEAN-landen weer op het niveau van 50 punten aangekomen.

Daarom verwachten we dat de komende maanden cijfers van boven de 50 punten zullen opgetekend worden. Zeker nu ook daar vooruitgang geboekt wordt met de vaccinaties tegen corona, wat op zijn beurt weer leidt tot meer arbeidskrachten in het productieproces.

Grafiek 2: evolutie van het producentenvertrouwen in de ASEAN-landen

ASEAN manufacturing PMI
Bron: IHS Markit

Conclusie

De wereldeconomie koelde de afgelopen maanden wat af met het tekort aan componenten voor de Westerse fabrieken als één van de belangrijkste verklaringen . Nu de fabriek van de wereld de economische activiteit volop lijkt te hernemen, zijn we optimistisch voor de nabije economische toekomst. Wij vrezen geen recessie maar een verdere expansie van de wereldeconomie.

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren