Bang voor inflatie? Al aan mijnbouw gedacht?

Keytrade Bank logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Hogere inflatiecijfers houden beleggers wakker. Ze roepen niet alleen nare herinneringen aan de jaren ’70 op, ze zijn daarnaast dodelijk voor uw koopkracht. Want waarvoor belegt u onder andere? Juist, om uw toekomstige koopkracht te garanderen. Hebt u in het huidige beursklimaat al eens aan een belegging in een gediversifieerde korf van mijnbouwaandelen gedacht? Dat lijkt ons alvast ook een goed alternatief om zich tegen inflatie in te dekken.

In de financieel-economische media is inflatie ‘hot’. Vooral instrumenten die een indekking tegen inflatie bieden, worden daarbij gretig belicht. Overal komen vooral inflatiegebonden obligaties aan bod.

Hoe gaat een inflatiegebonden obligatie te werk en waarin verschilt ze van een traditionele obligatie?

Wanneer u 1000 euro belegt in een traditionele obligatie, krijgt u elk jaar uw coupon en op de vervaldag van de obligatie 1000 euro terug. Maar wanneer de inflatie tijdens de looptijd van de obligatie de hoogte inging, kunt u met die 1000 euro minder kopen dan toen u belegde in de obligatie.

Met inflatiegebonden obligaties vermijdt u dit probleem. De waarde van een inflatiegebonden obligatie op de vervaldag hangt namelijk af van de evolutie van de inflatie. Stel dat u voor 1000 euro belegt in zo’n obligatie met een jaarlijkse coupon van 2%. Wanneer de inflatie is gestegen tot boven 3% op een van de sleutelmomenten die van tevoren worden vastgelegd, dan verhoogt de waarde van uw obligatie naar 1030 euro. Ook op de rente wordt de index toegepast, dus de coupon bedraagt dan 20,06 euro.

Inflatiegebonden obligaties hebben wel een lagere beginrente als nadeel. Hun indekking heeft nu eenmaal een kost. Ze worden interessant wanneer de reële inflatie tijdens de looptijd hoger ligt dan verwacht. Vandaar allicht de talrijke aanbevelingen.

Maar zijn er geen alternatieven?

Grafiek 1 toont er ons een. Bovenaan zien we het verloop van de Metals & Mining-index. Die bevat onder andere één van de grootste aluminiumproducenten (Alcoa) en koperproducenten (Freeport-McMoRan).

Daaronder zien we de relatieve prestatie van TIPS - de Amerikaanse inflatiegebonden obligaties - ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries). De onderste grafiek geeft de correlatie op zes maanden tussen beide grafieken weer.

Beide grafieken vertonen een nagenoeg identiek verloop. De correlatie is zeer hoog, wat meteen ook zegt dat actieve fondsen in mijnbouwaandelen of trackers die deze sector volgen een waardig alternatief zijn om zich in te dekken tegen inflatie.

De grafiek toont ook mooi aan dat TIPS sinds 2020 veel sterker presteren dan Treasuries. Een teken dat obligatiebeleggers vooral voorrang geven aan de aankoop van TIPS. In Europa is de toestand trouwens identiek.

Grafiek 1 : mijnbouwbedrijven vs TIPS/Treasuries

Mining Companies vs TIPS/Treasuries
Bron: All Star Charts

Conclusie

Wie zich vandaag wat ongemakkelijk bij de hogere inflatiecijfers wereldwijd voelt, kan daarbij gerust kiezen voor inflatiegebonden obligaties. Maar wie liever in aandelen of in trackers blijft, kan opteren voor een belegging in een gespreid actief of passief fonds dat in mijnbouwaandelen belegt.

De keuze is aan u.

Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren