Hoe kunnen we u helpen?

Wat is Zoomit en hoe werkt het?

Wat is Zoomit?

Zoomit is een gratis bankdienst in uw toepassing voor internetbankieren. Het staat u vrij om die al dan niet te gebruiken. Dankzij Zoomit vindt u in enkele klikken uw facturen (gedomicilieerd en niet-gedomicilieerd) en loonbrieven terug.

Als u een te betalen factuur ontvangt in Zoomit is het niet nodig om de betaling manueel in te geven in uw programma voor internetbankieren. Een vooraf ingevuld overschrijvingsformulier maakt het u gemakkelijk. Het volstaat om dit goed te keuren of te weigeren.

Zo handelt u snel en vlot uw betalingen af in internetbankieren. Meer transparantie en controle. En bovendien helpt u dankzij Zoomit het milieu een handje en verliest u minder tijd aan paperassen.

Hoe werkt Zoomit?

Zoomit laat u toe uw facturen te bekijken, beheren en betalen in uw programma voor internetbankieren. Zoomit geeft u ook toegang tot uw loonbrief.

U opent uw programma voor internetbankieren en u meldt u aan volgens de gebruikelijke manier. Het icoon verschijnt (naast uw zichtrekening of op de welkomstpagina): dit betekent dat er een document (nieuw of al geraadpleegd) beschikbaar is via Zoomit. Klik op het icoon om het document te bekijken en de gewenste actie uit te voeren.

Hoe kan ik van start gaan om de eerste keer een digitaal document via Zoomit te ontvangen van een bepaalde zender?

Zodra het Zoomit-icoon verschijnt bij uw rekeningnummer in uw internetbanktoepassing is er een document beschikbaar. Wanneer u voor de eerste keer op dit icoon klikt, zal u gevraagd worden de Zoomit-voorwaarden te aanvaarden.

De eerste keer dat u Zoomit gebruikt om de facturen of loonbrieven te bekijken van een bepaalde zender moet u de Zoomit-diensten eerst aanvaarden.

Stap 1: U aanvaardt de specifieke gebruiksvoorwaarden voor Zoomit van uw bank.

Stap 2: U aanvaardt de voorwaarden van Zoomit per zender.

Vink het vakje aan voor de zin 'Ik wil de documenten van (bedrijf) ontvangen via Zoomit en ga akkoord met zijn gebruiksvoorwaarden.' Klik vervolgens op de knop Bevestigen. Een tweede scherm '[Naam zender] is nu toegevoegd in Zoomit - Voorkeuren bevestigen' verschijnt.

Andere personen toegang verlenen tot deze documenten?

Duid aan als u wilt dat andere personen die nu al toegang hebben tot uw rekening ook toegang mogen hebben tot de digitale documenten door Ja of Neen te selecteren. Standaard staat dit op Neen ingesteld.

Stel uw voorkeuren in en bepaal op welk e-mailadres en wanneer u een verwittiging wilt krijgen als er een nieuw digitaal document voor u klaarstaat in Zoomit.

E-mailadres: u kunt hier één e-mailadres opgeven. Telkens als er een nieuw document in Zoomit aanwezig is krijgt u een verwittiging. Notificatie: u bepaalt wanneer u deze verwittiging per e-mail wenst te ontvangen. Dit kan bij elk nieuw document, één keer per week of nooit.

Deze instellingen zullen ook gelden voor latere zenders van documenten waarop u zich zult inschrijven. U kunt deze instellingen achteraf ook altijd wijzigen via het linker Zoomit-menu 'E-mail instellingen'

Klik op de knop Bevestigen en naar het document gaan. Uw digitaal document opent in PDF-formaat met uw PDF-lezer en ziet er net uit als de papieren versie. Als u vragen hebt over de inhoud van de factuur of loonbrief neem dan contact op met de zender. U vindt zijn contactgegevens bovenaan het document.

Ik verander van bank. Wat met Zoomit?

Als u verandert van bank, kunt u uw Zoomit-documenten op het nieuwe rekeningnummer van uw nieuwe bank laten toekomen. Neem contact op met de zender van uw factuur en zij zullen ervoor zorgen dat uw Zoomit-documenten voortaan naar het nieuwe rekeningnummer gestuurd worden. Vergeet niet de eerder ontvangen facturen en loonbrieven te bewaren op uw pc of op een andere drager.

Notificatie per e-mail: wat is het en hoe inschrijven?

U kunt ervoor zorgen dat u een e-mail ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres om u te verwittigen als er een nieuw document klaarstaat in uw programma voor internetbankieren dat u dan via Zoomit kunt bekijken. Als u Zoomit de eerste maal gebruikt, krijgt u de vraag om in het intekenscherm uw e-mailadres in te geven. Zodra er dan een nieuw document via Zoomit in uw programma voor internetbankieren beschikbaar is, krijgt u automatisch een verwittiging via uw ingevoerde e-mailadres om het document te raadplegen. U kunt de instellingen van de frequentie van de e-mail en het e-mailadres achteraf nog aanpassen via het E-mail configuratie in het scherm Mijn persoonlijke gegevens.

Ik gebruik Zoomit en betaal mijn facturen op tijd. Toch meldt Zoomit dat ik nog onbetaalde facturen heb?

Zodra er nieuwe documenten beschikbaar zijn in uw programma voor internetbankieren, verwittigt Zoomit u, zelfs als u Zoomit niet gebruikt. Het bericht is louter informatief en het staat u vrij om Zoomit al dan niet te gebruiken.

Als u akkoord gaat met de inhoud van de factuur en dat u ze nog moet betalen, dan kunt u gebruikmaken van het vooraf ingevuld overschrijvingsformulier in uw programma voor internetbankieren. De status 'Te behandelen' wordt automatisch gewijzigd naar 'Betaling ingevoerd'.

Als u uitzonderlijk uw factuur al betaald hebt via een andere weg:

 • via manuele inbreng in uw programma voor internetbankieren
 • rechtstreeks aan het loket in uw agentschap via een Self Bank-terminal

dan blijft de status 'Te behandelen' onveranderd in Zoomit. U kunt zelf deze betalingsstatus aanpassen.

Ga als volgt te werk:

 • Meld u aan in uw toepassing voor internetbankieren.
 • Klik op het Zoomit-icoon.
 • Kies de factuur waarvan u de betaalstatus wenst aan te passen.
 • Klik op het icoon Betaalinformatie.
 • Kies in het kader Betaalstatus Aanpassen.
 • Kies in het kader Status aanpassen Betaling uitgevoerd en voeg de datum van de betaling erbij en eventueel een commentaar.
 • Klik op Bevestigen.

Ga terug naar de hoofdpagina van Zoomit en de status van het document zal gewijzigd zijn van Te behandelen in Betaling ingevoerd. Deze manuele wijziging heeft geen enkele invloed op de betaling van de factuur.

Als Zoomit u een te betalen factuur aanbiedt moet u de gegevens niet terug overtypen in een overschrijvingsformulier. U kunt gebruikmaken van een vooraf ingevuld overschrijvingsformulier. Het volstaat de betaling goed te keuren of te weigeren. De betaalstatus zal dan ook automatisch gewijzigd worden.

Ik ga niet akkoord met de inhoud van mijn factuur. Wat moet ik doen?

Neem onmiddellijk contact op met de zender van de factuur bij vragen over:

 • de inhoud van de factuur
 • het bedrag of verkeerde details
 • verkeerde gegevens
 • betalingswijze
 • adres
 • bestemmeling
 • promoties
 • de ontvangst van de factuur
 • niet ontvangen
 • tweemaal ontvangen

U vindt de gegevens van de zender in het bovenste gedeelte van het Zoomit-scherm (grijs gedeelte) wanneer u het document geopend hebt.

Uw bank en Zoomit hebben geen toegang tot de inhoud van uw documenten.

Ik heb Zoomit nog nooit gebruikt en Zoomit meldt dat ik onbetaalde facturen heb?

Zodra er nieuwe documenten beschikbaar zijn in uw programma voor internetbankieren, zal Zoomit u hiervan verwittigen, zelfs als u Zoomit niet gebruikt. Dit bericht is louter informatief en het staat u vrij om Zoomit al dan niet te gebruiken.

Als het om een factuur gaat, dan zal Zoomit u op het moment van de ontvangst melden dat de status 'Te betalen' is. De status 'Te betalen' zal automatisch aangepast worden als u de factuur betaalt via het vooraf ingevulde overschrijvingsformulier in uw homebanking.

Zoomit (het logo en de inhoud) is automatisch zichtbaar in uw programma voor internetbankieren en informeert u dat er documenten voor u klaarstaan. U kunt deze dienst niet verwijderen. Als u Zoomit niet (langer) wenst te gebruiken, schrijf u dan uit voor iedere zender waarop u ingeschreven was als volgt.

Ik wil Zoomit niet langer zien verschijnen in mijn programma voor internetbankieren. Wat moet ik doen?

Zoomit (het logo en de inhoud) is automatisch zichtbaar in uw programma voor internetbankieren en meldt u zodra er documenten voor u klaarstaan. U kunt deze dienst niet verwijderen: het logo en de bijbehorende schermen blijven. Als u Zoomit niet (langer) wenst te gebruiken, schrijf u dan uit voor iedere zender waarop u ingeschreven was.

Wat betekent de betaalstatus in Zoomit? Kan ik deze status aanpassen?

De betaalstatus in Zoomit is louter informatief. Deze status geeft enkel aan of u een ontvangen factuur of aanrekening betaald hebt met Zoomit of als u te maken hebt met een gedomicilieerde factuur of aanrekening. Dit is echter geen aanduiding dat u niet meer hoeft te betalen. Enkel de verzender van een factuur of aanrekening kan zeggen of u volledig en correct betaald hebt.

Andersom kan het ook zijn dat dat u de factuur of aanrekening al hebt betaald via een andere weg (dus niet via Zoomit), waardoor de status in Zoomit aangeeft 'Niet betaald via Zoomit'. In dat geval kunt u de status manueel aanpassen als volgt:

 • Meld u aan bij uw toepassing voor internetbankieren en klik op het Zoomit-icoon dat verschijnt bij uw rekeningnummer.
 • Klik in de rubriek Mijn Documenten - Overzicht op het document waarvoor u de status wil aanpassen.
 • Klik in het document links op het icoontje dat de betaalinformatie weergeeft.
 • Klik op Aanpassen in het roze blok Betaalstatus (dit is enkel mogelijk wanneer de status Te behandelen vermeldt in Zoomit)
 • Klik op Betaling uitgevoerd in het venster Status aanpassen en voer de betaaldatum in (enkel in cijfers weergeven) en eventuele commentaar. Klik achteraf op Bevestigen.

Iconen Betaalstatus in detail:

 • Te behandelen: een nieuwe of geraadpleegde factuur die nog niet betaald is via Zoomit.
 • Betaling ingevoerd: Factuur waarvan
  • ofwel de afzender de betaling heeft ingeleid (bv. domiciliëring of betaling ter uwer gunste)
  • ofwel hebt u een betaling ingegeven (per overschrijving)
  • ofwel hebt u de betaalstatus manueel gewijzigd
 • Betaald: bevestiging door de verzender dat de factuur betaald werd en het bedrag van uw bankrekening gedebiteerd werd. Uw bankafschrift geeft u hiervan het bewijs. Opmerking: dit is een facultatieve dienst van uw zender.
 • Geannuleerd: factuur waarvan de zender de betaling geannuleerd heeft (bv. het verschuldigde bedrag werd bijgevoegd op een volgende factuur).