Hoe kunnen we u helpen?

Wat is een reisbijstandsverzekering?

Ik ben houder van een Keytrade Bank VISA Gold kaart. Dankzij deze kaart geniet ik van een reisbijstandsverzekering. Kunnen mijn partner en mijn kinderen hiervan ook genieten?

Ja, de bijstandsverzekering VISA Assistance is geldig voor de houder van de Keytrade Bank VISA Gold kaart, zijn partner en ongehuwde kinderen die bij de kaarthouder gedomicilieerd zijn.

Wat houdt de reisbijstandsverzekering VISA Assistance juist in?

Bijstand aan personen in België:

 • Vervoer van stoffelijk overschot

Bijstand aan personen in het buitenland:

 • Medische bijstand
 • Repatriëring of vervoer van de zieke of gewonde verzekerde
 • Repatriëring of vervoer van de andere verzekerden
 • Bezoek bij verblijf in ziekenhuis
 • Terugkeer en begeleiding van de kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Terugkeer huisdier
 • Verlenging van het verblijf van de verzekerde
 • Dringende vervroegde terugkeer van een verzekerde
 • Overlijden van een verzekerde tijdens een reis
 • Kosten voor opsporing en redding
 • Ski ongeval
 • Verzending van onmisbare medicijnen, brillen, contactlenzen en prothesen
 • Informatiedienst: inlichtingendienst 24/24 voor informatie over allerlei documenten nodig voor en tijdens de reis of betreffende preventie en gezondheid van de reizigers
 • Verlies of diefstal van reisdocumenten en vervoerbewijzen
 • Verlies, diefstal of vertraging van bagage
 • Ter beschikking van een tolk
 • Juridische bijstand

U vindt hier de algemene voorwaarden van de bijstandsverzekering Visa Gold Assistance.

Moet ik mijn reis met mijn Keytrade Bank VISA Gold kaart hebben betaald om van de reisbijstandsverzekering te kunnen genieten?

Nee, om van deze bijstand te kunnen genieten moet u enkel houder zijn van de Keytrade Bank VISA Gold kaart.

Tijdens mijn reis overweeg ik een auto te huren. Als ik autopech heb, kan ik beroep doen op mijn VISA Assistance verzekering?

Nee, autopech met eigen wagen of huurwagen wordt via VISA Assistance niet verzekerd.

Welke documenten moet ik bij een schadegeval versturen om beroep te kunnen doen op de Safe online verzekering verbonden aan mijn Keytrade Bank VISA kaart?

Wanneer u een schadedossier indient, moet u de verzekeraar het volgende bezorgen:

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier tussenkomst Safe Online Link naar aanvraagformulier;
 • De uitgavenstaat van de Keytrade bank VISA kaart die de betaling van het verzekerde goed met uw Keytrade Bank VISA kaart bewijst;
 • Een bewijsstuk dat het verzekerde goed identificeert en de aankoopprijs en -datum bevat, zoals een factuur of kasticket;
 • Een print van de orderbevestiging (e-mail), een bevestiging van de verkoper dat hij akkoord gaat met de order of een print van de internet-bestelpagina;
 • Bij levering door een koerier: de afleveringsbon;
 • Bij verzending per post: het ontvangstbewijs;
 • Bij retourzending van het verzekerde goed aan de verkoper: het betalingsbewijs van de kosten van de retourzending met ontvangstbevestiging;
 • Alle andere documenten of informatie die noodzakelijk zijn om het verzoek tot schadeloosstelling goed te keuren en om de gepaste schadeloosstelling te ramen.